5 ผลไม้ที่ยิ่งกินบ่อย ก็ยิ่งดีต่อตัวเอง

ถ้าพูดถึง ผลไม้ เป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีใครไม่รู้จัก เพราะผลไม้ก็เป็นอาหารอย่ างหนึ่งที่คนนิยมรับประทาน

กันทุกเพ ศ ทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มของสาวๆ ที่ห่วงรูปร่างและผิวพรรณของตนเอง

ซึ่งถ้าพูดถึงผลไม้ที่เราสามารถเลือ กหารับประทานกันได้ในบ้านเรา ก็เรียกว่ามีนับไม่ถ้วน อย ากจะรับประทานผลไม้ชนิดใด

รสชาติใด พันธุ์ดีแค่ไหน ก็มีให้เลือ กรับประทานกันทั่วทุกที่ แต่คุณค่าของผลไม้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้น

เพราะประโยชน์ของผลไม้ที่มีต่อร่างกายและสุ ข ภ า พของผู้รับประทานก็มีไม่น้อยเลยทีเดียว

คุณชอบทานผลไม้อะไรบ้าง มีใน 5 อย่ างที่เรากำลังจะแนะนำนี้หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลไม้ที่อย ากจะให้ทุกท่านได้หามาทานเพราะว่ามีประโยชน์ ต่ อ ร่

า ง ก า ยมาก ทานเป็นประจำจะทำให้สุ ข ภ า พดี ช่วยในการขับ ส า ร พิ ษ ขั บของเ สี ยออ กจากร่างกายได้อีกทั้งยังเสริมภู มิ คุ้ ม กั นให้กับร่างกาย

สูงมากขึ้น ใครที่เ จ็ บ ป่ ว ยบ่อย ๆ ก็จะต้องหามาทานเลยช่วยได้ไม่มากก็น้อย เอาล่ะมาดูกันว่าผลไม้ที่จะแนะนำนี้มีอะไรบ้างต ามนี้เลย

1 สับปะรด

ยอ ดนิยมกัน มากหาทานกันง่าย ๆ และต่างรู้กันดีว่าสับปะรดนั้นช่วยย่อยอาหารได้ดีมากทีเดียวมีเ อ น ไ ซ ม์โปรเมลินสูง ช่วยทำการทำงานของก ร ดไ ฮ โ

ด รคล อ ริ กในก ร ะเ พ า ะได้ แล้วยังช่วยทำให้ของเสี ย ที่เป็นโปรตีนแ ต ก ตัวเร็ว รั ก ษ าแ ผ ลในกระเ พ าะอาหาร ล ดการ อั กเ ส บ

และยังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้ บ ร ร เ ท าอาหารห วั ดได้เป็นอย่ างดี

2 แตงโม

เป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะ ช่วยล ดการข า ดน้ำของ ร่ า ง ก า ยได้ดี แล้วยังเป็นผลไม้ที่ช่วยฟ อ ก ล้ า งร้ า งก า ยได้ รั ก ษ าแ ผ ลในกระเ พ า ะอาหาร

ล ดความดันโ ล หิ ต จะทานเป็นแบบเครื่องดื่มหรือจะกินเ นื้ อแตงโมปกติเลยก็ต ามชอบ ในแตงโมนั้นยังมีวิต ามินสูงอีกด้วย

3 แอปเปิ้ล

ร า ค าไม่แพงแถมยังอร่อยอีกด้วยทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อเลย แอปเปิ้ลนั้นช่วยจัดการส า ร พิ ษได้เป็นอย่ างดี เป็นการดี ท็ อ ก ซ์ร่า งกาย ทานบ่อย ๆ จะ

ทำให้โปรตีนในลำไ ส้ เ น่ า บู ด และยังกวาดสิ่งต่าง ๆ ของเสี ย ไขมัน ออ กมาจากลำไส้ได้อีกด้วยนะ

ระบบย่อยอาหารก็ทำงานดีขึ้น มีวิต ามิน เกลือแร่ ทานบ่อย ๆ ทำให้หุ่นดีได้ด้วยนะ

4 มะละกอ

เป็นผลไม้ที่จะช่ ว ย ย่ อ ย อ า ห า รได้ มีส ารที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารได้ดี ทำให้โปรตีนแ ต ก ตั วได้ดี สามารถทำความสะอาดลำ ไ ส้ได้เป็นการดี ท็ อ กซ์

ลำไ ส้ แบบง่าย ๆ เลย ทานเป็นประจำยังช่วยล ดการเป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้า ได้อีกด้วยนะ นอ กจากนี้มะม่วงก็ทำหน้าที่นี้ได้คล้ายกันเลย เพราะทั้งสองอย่ างมีเ อ น ไ ซ ม์ปาเปน มาช่วยย่อย เ ป ป ซิ นในก ร ะ เ พ า ะ เหมือนกัน

5 องุ่น

เป็นผลไม้ที่ช่วยฟ อ กล้ า งผิวห นั ง ตั บ ลำไ ส้ ไ ต ได้ดีเลย ควรจะหาองุ่น มาทานบ่อย ๆ จะช่วยฟื้น ฟู สภา พร่างกายได้

และยังมีเกลือแร่ด้วย ทานบ่อย ๆ จะทำให้บำรุง เ ลื อ ด ดี บำรุงระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ล ดการเป็นห วั ด ได้ดีทีเดียว รั ก ษ า ห วั ด ได้

หากคุณชอบทานผลไม้อย่ าลืมหาผลไม้ทั้ง 5 ชนิดนี้มารับประทานกันด้วยนะ เพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายแ ข็ งแ ร งเยอะเลย

สำหรับใครอย ากจะหาวิธีในการดีท็ อ ก ซ์ ร่า งก าย ล ดพุ ง บำรุงสุ ข ภ า พ ผลไม้คือคำตอบที่น่าเลือ กแบบสุด ๆ เลย

ที่มา    krustory