5 ข้ อคิด นำพาชีวิตก้าวเดินอออ กจากความทุ ก ข์ใจ

เมื่อคุณเองก็รู้อยู่เต็มอ กว่าสิ่งไหนที่ทำให้คุณนั้นทุ ก ข์ใจ แล้วคุณนั้นจะอ ดทนอยู่ต่อไปทำไม ยิ่งอยู่ต่อไปก็ยิ่งทุ ก ข์ใจ สู้กั้นใจทิ้งมันไว้แล้วเดินออ กมายังดีกว่า หากวันนี้คุณกล้าที่ก้าวเดินออ กมาจากสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุ ก ข์ จงเชื่อไว้เสมอว่าวันที่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ และวันนี้เราก็มีข้ อคิดดีๆ เกี่ยวกับ 5 ข้ อคิด นำพาชีวิตก้าวเดินอออ กจากความทุ ก ข์ใจ ไปดูกันว่าข้ อคิดอะไรที่จะนำพาชีวิตของคุณเดินออ กมาจากความทุ ก ข์ได้

บางทีหากเราโตแล้วเราก็ควรที่จะใจเย็น มากขึ้น รู้จักปล่อยวาง ไม่ต้องคิดมากกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ยิ่งเราโตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องมีวุฒิภาวะมากเท่านั้น อย่ าทำเหมือนตอนเป็นเด็ก ทำตัวใจร้อน ไม่คิดหน้าคิดหลัง บางเรื่องหากเราสามารถปล่อยวางได้ก็ควรที่จะ

ปล่อยวางไปบ้าง ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะเป็นทุ ก ข์ อย่ าลืมนะว่ายิ่งเราโตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแต่เรื่องให้คิดมากเท่านั้น จะมามัวแต่คิดถึงเรื่องไร้สาระ หรือเรื่องที่ทำให้เราไม่มีความสุข ชีวิตเราก็คงจะไม่มีความสุขไปด้วยเช่นกัน

เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะปล่อยวางได้ เราก็ควรที่จะปล่อยวางมันไปซะ แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นอีกเยอะเลย ความทุ กข์คือส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนก็รู้ดี ในเวลาที่เราสุข ความทุ กข์ ก็ยังทำหน้าที่ของมันอยู่และเราต้องรู้ก่อนว่าความทุ กข์นั้นเกิ ดขึ้น เกิ ด จากสิ่งใดโดยที่เราเองนั้น ไม่ทันได้ตั้งตัว

1 สร้างเ ก ร าะป้องกันให้ตัวเองมากขึ้น

ความทุ กข์คือ สิ่งที่ห ลี กห นีไม่ได้ เป็นอะไรที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องเจอ ฉะนั้น เมื่ออย ากเอาตัวเองออ กจากความทุก ข์ก็ต้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่ไม่ต้อง กลั วที่จะเผชิญปัญหาจงเรียกสติและสร้างเกร าะป้องกันตัวเองเพื่อให้หลุดจาก ความทุก ข์ เหล่านั้นให้ได้โดยเร็วนอ กจากวิธีพาตัวเองออ กจากความทุก ข์ แล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุ กข์ให้ได้โดยที่ใจไม่ทุ กข์ด้วยเช่นกันนะ

2 จงยอมรับและทำความเข้าใจ

เมื่อรู้แล้วก็ค่อย ๆ คิดถึงสิ่งที่เกิ ดขึ้น ทำไมจึงเกิ ดปัญหา และปัญหานั้น นำพาความทุ กข์มาได้ไงการรู้ที่มาจะทำให้เรายอมรับและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นดีกว่าการไม่ยอมรับรู้อะไรสักอย่ าง เพราะมั วแต่วิตกกับปัญหาที่ เกิ ดเพียงอย่ างเดียว

3 พุ่ ง ช นมันไปเลย

วิธีที่ดีที่สุดคือแก้ที่ต้นเหตุของ ความทุ กข์นั้น และอย่ าลืมว่าปัญหามีทั้ง แบบแก้ได้ และแก้ไม่ได้ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเหตุแห่งทุ กข์ของคุณนั้นเป็นยัง ไงแก้ได้มั้ย หากเป็นทุ กข์

ที่มีทางแก้ก็จงตั้งสติและค่อยๆ แก้ไป แต่เมื่อรู้ อยู่แล้วว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขอะไรไม่ได้ ได้แต่ยอมรับมันเช่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์ อะไรที่คุณจะ พุ่ ง ช น กับปัญหานั้นให้เจ็ บเปล่าๆ

4 ระบาย กับใครสักคน

ระบายกับใครสักคนก็เป็นการแบ่ งปันความทุ กข์ ได้เช่นกัน ข้ อแม้คือต้องเป็น คนที่คุณไว้วางใจและเชื่อใจได้อย่ าลืมว่าปัญหาไม่ได้มีไว้แก้อย่ างเดียวแต่ ปัญหายังมีไว้ให้ระบาย กับคนอื่นด้วย

5 ไม่จมอยู่กับทุ กข์ นานๆ

เมื่อรู้เหตุแห่งเกิ ดความทุ กข์ แล้ว เราต้องไม่จมอยู่กับความทุ กข์ คิดได้แต่ต้อง มีสติพ ย าย ามดึงตัวเองออ กมาจากความทุ กข์ นั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้ การไม่อยู่กับความทุ กข์นานๆ ทำให้ หลุดพ้นเร็วขึ้น การมีสติช่วยให้คิดหาวิธีดับ ทุ กข์ ได้เร็วขึ้นเหมือนกัน

ที่มา meokayna, bohatto