5 ข้อคิด ที่สอนให้คุณรู้จักคุณค่าของเงิน มากขึ้น

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้คุณค่าของเงิน กับบทความ 5 ข้อคิด ที่สอนให้คุณรู้จักคุณค่าของเงิน มากขึ้น ไปดูกันว่าข้อคิดอะไรบ้างที่จะทำให้คุณนั้นมีความรู้แะเข้าในเรื่องเงิน มากขึ้น

1 ประกั นชีวิตระยะย าว จะทำให้ใครต่อใครฉุ ก คิดหลังจากนี้

แต่ก่อนการทำประกั น ชีวิตระยะย าว ที่อาจผูกกับการออมนั้น หล า ยๆ คน มองว่าไม่สำคัญ คนวิ่งหาหลั กประกัน เพื่อคุ้มครองสุขภาพ ของตนกันให้

จ้าละหวั่น เพราะงั้นจะดีกว่ามั้ยนะ ถ้าไม่ต้องรอ ไ ว รั ส ส า ย พั น ธุ์ ใ ห ม่เกิดขึ้นอีก โดยเจียดเงินในแต่ละเดือน มาทำประกั น ชีวิตให้กับตัวเองหน่อย

2 การมีทอง นับเป็นพี่

ภาษิตนี้ ยังใช้ได้ทุกยุคสมัย โดยเฉพาะในช่วงนี้ ถ้าสภาพการเงินไม่คล่องจริงๆ เนี่ย การนำทองไปฝาก ไปจำ นำไว้ แต่เราไม่อย ากให้ ข า ย เพราะ

ด อ กเบี้ยที่จำ นำ ไม่ว่าจะเป็นของรั ฐหรือเอ กชน ไม่ได้สูงเลย บางที่นะ ยืดอายุ การต่อ ด อ กได้ย าวถึง 6 เดือน เพราะงั้น การมีทองติดไว้ ยังไงก็อุ่นใจ

3 มองให้ ถึงโอ กาส

แม้ต้องอยู่บ้าน อะไรที่เป็นโอ กาส ในการสร้างร ายได้ ก็จงทำ เช่น การ ข า ย ข อ งออ นไลน์ หรือ การทำอาหาร ที่แปรเปลี่ยน เป็นเงินก็ ควรทำมัน ไม่แน่ในอนาคตอันใกล้ ใครจะรู้ล่ะ มันอาจเป็นอาชีพเส ริ มที่สร้างรายได้ ให้กับเราก็ได้นะ

4 การมีเงินออมนั้น สำคัญ

ในยุคที่วิก ฤ ต อย่ างนี้ ที่แต่ละองค์กรไม่การั น ตี ในการจ่ายเงินเดือน เงินออมในบัญ ชี สำคัญเสมือนลมห า ยใจเชียวล่ะ มันจะสามารถประเมินการ ใช้ชีวิตทั้งการกินอยู่ จ่ายห นี้หรืออื่นๆ มากมาย ที่จำเป็น ถ้าคุณมีเงินออมที่เพียงพอ มันคงไม่สามารถกั ด กินสุขภาพใจคุณได้หรอ ก มองในแง่ดี ได้พักผ่อนและกลับมาดูแลตัวเอง แต่ในทางกลับกันถ้าไม่มีเงินออม ทีนี้รู้ว่า การออมเงินในชีวิตสำคัญมากแค่ไหน

5 จากนี้ต่อไปทุกๆ เดือน การใช้เงินจะสำคัญ

เราจำกันได้มั้ย ในตอนเด็ ก ที่ครู มักบังคับให้เราทำ บัญชีรายรับ รายจ่าย ก็เพราะว่า มันเป็น สิ่งที่ง่ายที่สุด ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง เพราะในปัจจุบันหล า ยๆคน มักใช้เงินเกินตัว ของมันต้องมี หรืออะไรก็ต ามแต่ และเราเชื่อว่า การจดบันทึก จะช่วยเตือนสติให้เราเห็นภาพได้ดี ฉะนั้นแล้ว ถ้าเราวางแผนการเงินในแต่ละเดือนอย่ างรั ดกุ ม ทำ รายจ่าย แบบง่าย ๆ ที่เราเคยทำกัน แม้มันจะเกิด โ ร ค ระ บ า ด อีกกี่ครั้ง การที่เราวางแผนการเงินที่ดี เราก็สามารถผ่านปัญหา เรื่องการเงินได้ไม่ย าก ไม่ต้องกังวล หรือ รอมาตรการเยียวย าด้วยซ้ำไป

ที่มา tamnanna