5 ข้อคิดดีๆ ที่ผู้ใหญ่ ควรเป็นพิมพ์ที่ดีต่อคนรุ่นหลัง

คุณเคยได้ยินไหมว่า ตัวอย่ างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน การที่คุณอย ากจะให้คนรุ่นหลังเคารพ และเชื่อถือคุณ คุณก็ควรที่จะเป็นพิมพ์ที่ดี เป็นแบบอย่ างที่ดีต่อพวกเขา และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 5 ข้อคิดดีๆ ที่ผู้ใหญ่ ควรเป็นพิมพ์ที่ดีต่อคนรุ่นหลัง ไปดูกันว่าข้อคิดอะไรที่จะให้คุณนั้นเป็นแบบอย่ างที่ดี

เคยได้ยินไหม บางคนยังเป็นเด็ก แต่มีความคิดแบบผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่บางคน ยังมีความคิดแบบเด็ก ๆ วิธีคิดแบบไหนที่เรียกว่ายังไม่โต แบบไหนที่เรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราได้รวบรวม 5 วิธีคิด

ที่จะช่วยให้คุณกล า ยเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ลองดูว่าแต่ละวิธีคิดคุณอยู่ใน Level ไหน ถ้าคุณมี Level 1 ก็มีโอ กาสพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้

1 ปล่อยวาง

Level 1 = รอคอยได้

ถ้าเราได้ทำอย่ างเต็มที่แล้ว ที่เหลือก็แค่ปล่อยวาง เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่สามารถจัดการได้ เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจคำว่าปล่อยวาง เพ ราะมักจะมีอารมณ์ร้อน

อย ากเห็นผลลัพธ์ในทันที แต่ต้นไม้ไม่สามารถงอ กแล้วโตได้ในวันเดียว คอนโดมิเนียมไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียว จึงต้องรู้จักการรอคอย และมีความสุขในระหว่างทาง

Level 2 = สม่ำเสมอได้

เช่น ถ้าเราอย ากมีหุ่นดี ก็ต้องขยันออ กกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ฟิตและแข็งแรง ซึ่งไม่สามารถทำได้ในวันเดียว ต้องทำอย่ างสม่ำเสมอ หรือถ้าเราอย ากจะเก่งในเรื่องอะไร

มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอในการฝึกซ้ำ ๆ จนชำนาญ ซึ่งก็ควรจะฝึกด้วยความรู้สึกดี มีความสุข ไม่ใช่เร่งวันเร่งคืน เพื่อให้ถึงวันที่ต้องการ

Level 3 = เชื่อใจได้

เชื่อว่าสุดท้ายมันจะเป็นไปได้จริง เชื่อว่าแต่ละคนมีจังหวะเวลาชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเราปล่อยวางเป็น เราจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบัน และมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นอะไร มีแต่ดีกับดี เช่น ถ้าผลลัพธ์ออ กมาดี ก็สุขใจ แต่ถ้ามีความท้าทายเกิดขึ้น

แสดงว่าความท้าทายนั้นจะมาฝึกให้เราปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่ าง เพื่อให้ผลลัพธ์ออ กมาดีได้อย่ างแท้จริง ความคิดของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เสมอ หากใช้วิธีการที่เหมาะสม

ลองเขียนบันทึกประจำวันลงไปในไดอารี่ ( Diary ) ว่าเราคิดอย่ างไรกับตัวเอง มองคนอื่นในด้านไหน หรือเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในวันนี้ จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่ามีความคิดแบบผู้ใหญ่มากขึ้น

แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการเขียนบันทึกในเชิงคิดบวก เขียนขอบคุณ เพ ราะจะฝึกให้เราสามารถคิดเป็น เรียนรู้ชีวิต และพลิกความคิดให้เป็นบวกได้ แม้เด็ก ๆ จะรู้สึกว่า ไม่อย ากโตมาเป็นผู้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบอะไรหล า ย ๆ อย่ าง

แต่การเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรามีอิสระทางความคิด สามารถเลือ กทำในสิ่งที่อย ากทำ แต่จะต้องไม่ลืมว่า จะต้องรับผิดชอบในการกระทำที่เราเลือ กด้วย ถ้าเราคิดแบบผู้ใหญ่ ต่อให้เราอยู่ในสถานการณ์ไหน ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี แล้วจะกลัวอะไรกับการเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเรามีวิธีคิดที่ดี

2 มองไกล

Level 1 = อ ดทนได้

เมื่อเรามองไกล มองเห็นถึงอนาคตของปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ รู้ว่าถ้าอ ดทนแล้วจะได้ดี รู้ว่าอ ดกลั้นแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดี เช่น อ ดทนกับความเหนื่อยย าก เพร าะรู้ว่าถึงจะลำบาก สุดท้ายก็สบายทีหลัง อ ดกลั้นที่จะไม่ทำร้า ยจิตใจคนอื่น

เ พราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกผิด หรืออ ดกลั้นกับความสะดวกสบายชั่ วคราว เพื่อให้ได้รับความสุขระยะย าวในภายหลัง เช่น อ ดทนประหยัดเงิน หารายได้พิเศษ เพื่อจะได้ชำระห นี้ได้หมดเร็ว ๆ หรืออ ดทนไม่เล่นโซเชียลมีเดียในเวลางาน จะได้ทำงานส่ งทันเวลาและกลับบ้านได้เร็ว เป็นต้น

Level 2 = คิดย าวได้

เวลาที่เราคิ ดสั้ น มักจะหุนหันพลันแล่น ทำอะไรไปโดยไม่คิด หงุดหงิดง่าย แต่ถ้าเราคิดย าวเมื่อไหร่ จะได้ความเข้าใจชีวิตที่มากขึ้น เช่น เรารู้ว่าที่ตั้งใจอ่านหนังสือเรียนเพื่ออะไร ออ กกำลังกายไปเพื่ออะไร มีระเบียบวินัยไปทำไม ขยันทำงาน รับผิดชอบในหน้าที่ไปเพื่ออะไร

รู้ว่าเวลาไหนควรทำงานหรือเรียน เพื่อให้มีเวลาพักและเล่นได้นานขึ้น และเราจะเสียโอ กาสอะไร หากเราไม่ลงมือทำทันที รวมทั้งเข้าใจธรรมช าติของชีวิตที่เหมือนฤดูกาล มีทุ ก ข์ มีสุข หมุนเวียนกันไป

ไม่มีอะไรอยู่ได้นานหรือยั่งยืน เมื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้น เราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้น และยอมรับสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาได้มากขึ้น ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดนาน ๆ เ พราะรู้ว่าอีกเดี๋ยวก็ผ่านไป

Level 3 = ตั้งเป้าได้

เมื่อเราเริ่มคิดถึงอนาคต และถามใจตัวเองว่า เราจะอยู่เพื่ออะไร ถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลย เราจะกล้าตัดสินเพื่อตัวเองง่ายขึ้น เริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิต ออ กมาจาก Comfort Zone เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง ทำสิ่งที่อย ากทำ และทำฝันให้เป็นจริง

3 ใจกว้าง

Level 1 = เรียนรู้ได้

ถ้าเราเปิดใจออ กให้กว้าง เราจะมีพื้นที่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้อีกมาก เพ ราะเข้าใจว่าความรู้ในตัวเรานั้นมีน้อยนิด เหมือนเป็นน้ำครึ่งแก้วที่มีวันเติมได้อีกเรื่อย ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยใจที่ปราศจากอคติ เปิดใจรับฟัง สนใจอ่าน มากขึ้น ชอบพัฒนาตนเอง

และเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนพฤติก ร ร ม หรือปรับวิธีคิดของเรา เพื่อชีวิตที่สงบและพบความสุขมากขึ้น เ พราะมีความเชื่อว่า คนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ เพียงแค่ให้โอ กาสตัวเองได้เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

Level 2 = ยอมรับได้

การยอมรับความจริง ทำให้เราเป็นอิสระและไปต่อได้ สามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง เป็นตัวของตัวเองได้ และยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน

ยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ตัดสินคนอื่นถ้ายังไม่รู้จักเขา ดีพอ จะทำให้เราพอใจในชีวิตของตัวเอง และเข้าใจคนอื่น มากขึ้น เช่น ถ้าอ กหั ก แล้วยอมรับว่า คนนั้นไม่ใช่คู่แท้ของเรา ก็จะเปิดใจรอคนที่ใช่ได้เร็วขึ้น

Level 3 = ให้อภั ยได้

การให้อภั ยตัวเอง ทำให้เราเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ และการให้อภั ยคนอื่น จะทำให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็น มากขึ้น และเป็นอิสระจากความไม่พอใจ หรือคิดแค้นโทษคนอื่น แถมยังเป็นแรงผลักดันให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย แม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนเดิม แต่อย่ างน้อยก็ไม่ทำให้เรายึดติดอยู่กับอดีตอีกต่อไป

4 คิดบวก

Level 1 = ขอบคุณได้

เมื่อเราคิดบวก จะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามี ขอบคุณโอ กาสที่ได้รับ ขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่คนอื่นหยิบยื่นให้ โลกภายในใจเปลี่ยนไป มองว่าโชคดีมากขึ้น และเมื่อขอบคุณบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย จะรู้สึกถึงความพอเพียง พอใจ ภูมิใจในตัวเอง เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง และมีความสุขมากขึ้น

Level 2 = โฟกัสได้

เมื่อเรารู้ว่าอะไรดี ไม่ดี เราจะเลือ กโฟกัสในด้านดี ๆ เห็นด้านดี ๆ ในตัวเองมากขึ้น เผยด้านดี ๆ ในตัวเองออ กมา พร้อมทั้งโฟกัสด้านบวกในตัวคนอื่นได้ดีขึ้น มองเห็นจุดเด่นของคนอื่น มองข้ามข้อเสียของคนอื่น

หรือถ้าเป็นเรื่องงาน มีปัญหาความท้าทายเข้ามา ก็สามารถมุ่งความสนใจไปที่การทำงานให้ผ่านไปได้ด้วยดี มากกว่าที่จะโฟกัสในด้านลบบั่นทอนจิตใจทำให้ทำงานได้ช้าลง

Level 3 = พลิกกลับได้

ในสถานการณ์ที่ไม่ดี สามารถมองเห็นโอ กาสที่ซ่อนอยู่ในนั้น เชื่อว่า ความท้าทายจะทำให้เราเป็นคนเก่งและแกร่งขึ้น รับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้เร็วขึ้น

เพรา ะใจที่พร้อมเสมอกับการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีความทุ ก ข์ผ่านเข้ามา ก็ไม่ทุ ก ข์นาน เ พราะรู้ว่ามันเหมือนฤดูกาลที่สุดท้ายก็พัดผ่านไป

5 ยืดหยุ่น

Level 1 = ปรับแผนได้

มีแผนสอง แผนสาม หรืออย่ างน้อยก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนที่กำหนดไว้ได้ ไม่ใช่ตึงเปรี๊ยะ จนไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้อีก เ พราะการวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้า สามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ว่า

ถ้าเราทำสิ่งนี้ ผลลัพธ์มันน่าจะเป็นอะไร แต่เราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอน และทุกอย่ างไม่ได้เป็นอย่ างที่ใจต้องการทั้งหมด จึงไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ างได้

Level 2 = ปรับตัวได้

ทำตัวให้เหมือนกับน้ำ ที่สามารถปรับไปต ามสภาพของภาชนะ คือ เข้าได้ในทุกสถานการณ์ แต่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เป็นเหมือนต้นไม้ที่ลู่ไปต ามแรงลมได้ แต่ก็กลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิม ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำเมื่อได้วางแผนไปแล้วก็คือ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรับมือได้ จัดการได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่ างไรก็ต าม

Level 3 = เผชิญหน้าได้

สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคและความท้าทายได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน งานเยอะ งานย าก งานหนัก เราก็สามารถจัดการได้ เพ ราะเชื่อในความสามารถของตัวเอง

ที่มา lifein-hug