4 เรื่องเข้าใจผิ ด ของคนที่ใช้มือถือควรรู้

เมื่อทุกวันนี้มือถืออ ถือว่าเป็นอีกปัจจัยของการดำเนินชีวิตของคนเราไปแล้ว แต่การใช้มือถือนั้นก็มักจะมีคนเข้าใจผิ ดอยู่ วันนี้เราก็อย ากจะคุณเกี่ยวกับ 4 เรื่องเข้าใจผิ ด ของคนที่ใช้มือถือควรรู้ ไปดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่คนใช้มือถือมักจะเข้าใจผิ ดบ่อยๆ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์มือถือ (บ้างเรียก วิทยุโทรศัพท์) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่ าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่ านสถานีฐาน

โดยเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอื่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อโทรศัพท์อัจฉริยะ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนอ กจากความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น มา เช่น การส่ งข้ อความสั้นเอสเอ็มเอส ปฏิทิน

นาฬิกาปลุก ต ารางนัดหมาย เกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส

1 เสียบช าร์จมือถือทั้งคืน ทำให้แบตเสื่อม

หล า ยคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในสมัยนี้มือถือพัฒนาไปไกลแล้ว ปัจจุบันมีระบบตัดไฟเองอัตโนมัติ พอช าร์จเต็มแล้วมันจะตัดเลย และยังไม่มีหลักฐานเลยว่าหากช าร์จไว้ข้ามคืนจะทำให้แบต เ สื่ อ มเร็ว

ปกติแบตมันก็จะมีรอบในการช าร์จของมันว่ากี่ไซเคิล ก็คือเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่แต่ละก้อนนั่นเอง และสิ่งสำคัญเวลาใช้งานนั้นคืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้มือถือเรามีอายุการใช้งานนานด้วย

2 การใช้มือถือเป็นเวลานาน จะทำให้ ส ม อ ง เ สื่ อ ม

เชื่อว่าคงเคยได้ยินคำเตื อ นว่า อย่ าคุยโทรศัพท์นาน หรืออย่ าวางมือถือใกล้ตัวเวลานอนจะทำให้ส ม อ ง เ สื่ อ ม แน่นอนว่ามันมีความเ สี่ ย ง ที่คลื่นนั้นจะทำให้ก่อโ ร ค ม ะ เ ร็ งได้ในระดับ 2B ซึ่งมันต่ำมาก

และยังไม่เคยมีรายงานเรื่องนี้เลยว่าคลื่นไฟฟ้าจากมือถือนั้นจะอั น ต ร า ยต่อมนุษย์ เนื่องจากระดับคลื่นมันอ่อน มากๆ แต่ดันมีงานวิจัยหล า ยตัวบอ กว่าจริงๆ แล้วคลื่นมือถือนั้นมันไม่ได้กระทบอะไรต่อ ส ม อ งคนเราเลย

3 การใช้มือถือไปช าร์จแบตไปด้วยจะทำให้ ร ะ เ บิ ด ไ ฟ ช็ อ ต ลุก ไ ห ม้

ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ร ะ เ บิ ดง่ายขนาดนั้น มันไม่ได้ทำให้เกิดไ ฟ ช็ อ ตได้เลยหากเราใช้อุปกรณ์การช าร์จแบตที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่เกิดไฟ ลุ ก ไ ห ม้นั้นจะเกิดจากความร้อนสะสมและแรงดันไฟเกิน

ส่วน มากจะเป็นเพราะใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน แต่ข้ อเสียของการเล่นไปช าร์จไปคือจะทำให้แบตเตอรี่มือถือเสื่อมสภาพเร็ว ซึ่งจะเสื่อมก่อนเวลา ใช้ได้เล่นด้วยได้ แต่ควรเ ลี่ ย งการใช้งานหนัก เช่น การเล่นเกมส์ หรือถ้าจะให้ดีก็ควรจะรอให้เต็มก่อนค่อยเล่นดีกว่า เป็นการถนอมมือถือด้วย

4 หากแบตยังไม่ใกล้หมดอย่ าเพิ่งช าร์จ

ความจริงคือเราจะช าร์จแบตตอนไหนก็ได้ บางคนบอ กว่าแบตยังเหลือเยอะอยู่เช่น 50 – 90 % อย่ าเพิ่งช าร์จเพราะจะทำให้แบตเ สื่ อ ม มือถือในยุคปัจจุบันนี้แบตจะเป็นลิเธียมเป็นระบบการช าร์จแบบไซเคิลและมี อ า ยุการใช้งานหล า ย พั นไซเคิลเลย ซึ่งไม่ว่าจะช าร์จตอนไหน ตั้งแต่แบตเหลือ 0 %

หรือ 100 % แล้วเราช าร์จ มันก็นับเป็น 1 ไซเคิลอยู่ดี หากเราช าร์จตอนแบตเหลือ 50% ก็จะนับเป็น ½ ไซเคิล ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าแบตจะเสื่อมเพราะว่าแบตมันมีอายุของมันอยู่แล้ว อย ากช าร์จตอนไหนก็ได้

ก็ไม่ต้องกังวลไปว่ามือถือนั้นจะทำให้เราสูญเสียความทรงจำไปหรือใช้แล้วเป็นอั น ต ร า ย เพราะว่าหากคุณเลือ กใช้มือถือที่รุ่นดีๆ มีมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลย แต่ก็ควรพักบ้างนะเพราะจะทำให้สายต าล้าและป ว ดหลัง ป ว ดคอได้หากเล่นนานๆ

ที่มา krustory, th.wikipedia.org