4 วิ ธีหาเ งิ น ในเ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบทุกวันนี้ แม้ต้องอยู่บ้านก็รอ ด

ทุกวันนี้หล า ยคนต้องเจอ กับผลกระทบที่ต ามมา จากการร ะ บ า ดเ ชื้ อที่ทุกคนรู้ดีว่าร้ า ยแรงแค่ไหน ทำให้หล า ยคนตกงาน หาเ งิ นได้ย ากขึ้น ออ กไปทำงานก็ลำบาก ฉนั้นวันนี้เราจึงอย ากจะแนะนำวิ ธีในการหาเ งิ นอยู่บ้าน โดยที่เราไม่ต้องออ กนอ กบ้านให้เ สี่ ย งต่อ การติ ดเ ชื้ อ จะมีอาชีพอะไร เราไปดูกัน

1 ข า ย ข อ ง ออนไลน์

ช่วงวิกฤตเช่นนี้ก ารค้ าข า ยนอ กบ้านซบเซา เพราะจากผู้คนไม่ค่อยออ กจ ากบ้าน มาช้อปกันไง เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โ ค วิ ด หล า ยคนคงไม่รู้ว่ าคนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกันแทบจ ะทุกวันแม้อยู่บ้าน

เพราะเรามีช้อปปิ้งออนไลน์ที่แสนง่ ายดาย ฉะนั้นการข า ยของออนไลน์ก็นับว่ าเป็นทางออ กที่จะช่วยทำให้ก ารค้ าข า ยนั้นสามารถไปต่อได้ วิ ธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้เ งิ นทุนเยอะ ไม่ต้องมีหน้าร้านให้ยุ่งย าก แค่ใช้ช่องท างโ ซเ ชี ย ลมีเดียที่เร ามีให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเอง

2 ทำคอนเทนต์

มีอยู่หล า ยแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบทความ ภาพถ่าย วิดีโอ ทั้งหมดนั้นเรียกว่าคอนเทนต์ การทำคอนเทนต์นั้นก็ไม่ได้ย ากอะไร จริงๆ แล้วการที่เราโพสเรื่องราว รูปวิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์เช่นกัน

แล้วคอนเทนต์แบบใ ดจึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้กับเรา หาไอเดียดีๆ ในการสร้างคอนเทนต์ดูนะ เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกั บเรื่องอะไรให้มีคนสนใจ เรามาเล่นโซเชียลมีเดียที่เกิดประโยชน์กันเถอะ

3 ปลูกผักสวนครัว

บางคนอาจจะมองว่ าเป็นวิ ธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้จริงหรอ แต่ว่าจะม ากหรือน้อยก็ถือเป็นก ารเพิ่มร า ยได้นะ ดีกว่าไม่ได้เพิ่มมาเลย แล้วการปลูกผักสวนครัวเนี่ย ก็ง่าย ไม่ต้องลงทุนเยอะ อีกทั้งผักสวนครัวก็ยังโตไว ได้ผลผลิตเร็ว บวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่ค นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพกัน มากขึ้น ยังไงแล้วเนี่ยผักก็ต้องข า ยได้ เพราะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน อีกทั้งเรายังสามารถเก็ บไว้กินเองได้ เป็นการประหยัดด้วย

4 ลงทุน

จำให้ขึ้นใจก่อนว่าก ารลงทุน มีความเ สี่ ย งเสมอ ผู้ลงทุนควรศึกษ าข้ อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะช่ วงวิกฤตเ ศ ร ษ ฐ กิ จย่ำแย่อย่ างนี้ การลงทุนก็คือ การเพิ่มจำนวนเ งิ นด้วยเ งิ น ถ้าจะพูดง่ายๆ นั่นก็คือ การนำเ งิ นที่เร ามีไปลงทุนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในกองทุนหรือหุ้น

จากเ งิ นน้อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลค่ามากขึ้นได้นะ โดยการลงทุนให้ไ ด้ผลตอบแทนนั้นอาจจะใช้เวลา และต้องลงทุนในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย ปล่อยให้เ งิ นเพิ่มมู ลค่าของตัวมันเอง เพียงแค่เราต้องรู้จั กตลาดการลงทุนให้ดี และศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ

ที่มา  horoscopedaily99