4 ลักษณะของคน ที่คุณไม่ควรอย ากเอาชนะ ถอยห่างดีที่สุด

บางทีต่อให้ใครมาทำไม่ดีกับเรา บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดแค้น หรือคิดล้างแค้นเขาหรอ กนะ เพราะต่อให้ทำแบบนั้น ก็จะจองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เลิกแล้วต่อ กันซักทีทางที่ดีปล่อยไปต ามเวรต ามก ร ร มจะดีกว่า ถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรกับเรามาก

การที่เราเอาตัวไปเกลือ กกลั้วกับคนแบบนั้น มีแต่จะทำให้ชีวิตของเรายิ่งตกต่ำลงไปความแค้นหรือความอาฆาตก็เช่นกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราไม่มีความสุขเอาได้บางทีเราไม่ต้องทำอะไรคนพวกนี้หรอ ก สักวันหนึ่งเวรก ร ร มก็จะต ามพวกเขาทันเองแหละ

คนเรานั้น ต้องอยู่ในสังคม ต้องพบ ต้องเจอผู้คน มากมาย หลากหล า ยรูปแบบและนิสัยแตกต่างกันไป ทั้งในแบบที่เราชอบ เข้ากับเราได้ และที่แบเราไม่ชอบแค่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกไม่ชอบแล้วแล้วคนประเภทไหน

ที่เราควรเลี่ยงให้ห่างแล้วอย่ าได้ไปเอาชนะคนเหล่านี้เพราะยังไงซะ คุณก็ไม่มีวันชนะเขาเป็นแน่ปล่อยเขาไปต ามก ร ร มของเขาเถอะ แล้วเราก็จะได้วางตัวได้ถูกด้วย

1.พวกที่ คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นคือ ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอ ดถูกเสมอ สังเกตุได้ว่าเวลามีข้ อขัดแย้งกันจะเถียงอย่ างเดียว แบบไม่มีฟังชาวบ้านใช้ตรรกะวิบัติอารมณ์ล้วนๆ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ

2.พวกที่ก้าวร้าว กลบเกลื่อน

มีวิจัยมาว่าพวกฉลาดน้อยนั้นจะก้าวร้าวมากกว่านั่นคือ เมื่อคุมสถานกาณ์ไม่อยู่หรืออะไรไม่เป็นดังที่คิดไว้ ก็จะมีอาการโมโหก้าวร้าวกลบเกลื่อนไปเรื่อย เพราะหวังสยบเรื่องราวตอนนั้น

3.พวกที่มักจะโยนความผิ ด

คนธรรมดาเมื่อทำผิ ดก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน แต่หากผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นเพราะตัวเองไม่ต้องการรับผิ ดชอบอะไร เรียกว่า โ ง่ แค่นี้ยังไม่รู้ ว่าตัวเองผิ ด

4.พวกที่โชว์เหนือตลอ ด

ชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเสี ยดสีติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดี ให้ตัวเองสูง ตัดสินโดยมีความลำเอียงเสมอพวกไอคิว ต่ำจะรับอะไร ได้ย ากเข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนคนที่ฉลาด ที่พร้อมจะเข้าใจ พร้อมรับฟังช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่พวกคนโ ง่

นั้น มักจะไม่เข้าใจเรื่องเช่นนี้ อัตต ามันสูง เจอแบบนี้เมื่อไหร่ วิธีที่น่าจะดี นั่นคือ อยู่ห่างไว้ดีกว่า อย่ าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เขามันไม่มีประโยชน์อะไรหากต้องเถียงกับคนโ ง่หยุดได้

ก็หยุดดีกว่าอย่ าพย าย ามเอาชนะเพราะจะไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้ต้องปล่อยให้เป็นไปต ามกรร มจะใช้เหตุผลอะไรมาให้ดูก็คงไม่สน เราจะเสี ยอารมณ์เองเปล่าๆ แบบนี้เอาเป็นว่าขอไม่เจอจะดีกว่ามันเหนื่อยหากคุณพบคนเหล่านี้แล้ว อย่ าเสี ยเวลามันทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเอาเวลาไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่า

ที่มา  forlifeth  bohatto