4 ข้อคิด พาชีวิตไปพบเจอ กับความสุข

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดที่จะพาชีวิตของเราดีขึ้นทุกๆ วัน กับบทความ 4 ข้อคิด พาชีวิตไปพบเจอ กับความสุข ไปดูกันว่าเราต้องทำสิ่งใดบ้าง

ใครว่าการปล่อยวาง เป็นเรื่องที่ย าก ในยุคที่การแข่งขันสูง ต่างคนต่างแข่งขัน ที่จะทำให้ตัวเองสำเร็จและเหนือ กว่าคนอื่น จนบางครั้ง เรามองข้ามความสุขที่แท้จริงของเราไป ยึดติดอยู่กับความสำเร็จมากจนเกินไป ตึงไปก็ไม่ดี หย่อนไปก็ไม่ดี เรื่องบางเรื่อง ปล่อยวางบ้างก็ได้ เรื่องที่ทำให้มีความสุข ลุยไปกับมัน อยู่กึ่งกลาง อันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยไป จะทำให้ชีวิตดีขึ้น มา ฝึกปล่อยวางในชีวิตกันเถอะ เพราะการปล่อยวางในชีวิต มีประโยชน์และคุณค่ามากกว่าที่เราคิดนะ

1 หยุดกังวลเรื่องอนาคต

เราไม่สามารถรู้ได้ว่า เราจะมีชีวิตต่อไปได้ย าวนานแค่ไหน เมื่อมองเห็นว่า ชีวิตของเราไม่แน่นอน การทำวันนี้ให้ดีที่สุด และกลับมามีความสุข อยู่กับปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าการมีความสุขตั้งแต่วันนี้ ทำทุกอย่ างให้เหมือนสิ่งสุดท้าย ที่เราจะได้ทำมัน จะทำให้เรา ทำทุกสิ่งออ กมาอย่ างดีที่สุด

2 ฝึกการให้และแบ่งปัน

ถ้าเราสามารถ สละสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ อยู่เรื่อยๆได้ จะทำให้เราสามารถ ปล่อยวางเรื่องใหญ่ต่างๆได้มากขึ้น

3 ให้อภั ยอ ดีต

ปล่อยวางในชีวิต อย่ างหนึ่งที่เราความทำให้ได้ ก็คือปล่อยวางเรื่องราวในอ ดีตลงเสี ย บ้าง การให้อภั ยทั้งคนอื่นและตัวเราเอง หากเรามองเห็นได้ว่า เหตุการณ์นั้น เป็นสิ่งที่ผ่านเลยไปแล้ว ไม่อาจหวนกลับมาแก้ไขได้อีก การให้อภั ย คือ การปลดปล่อยตัวเรา จากความทุ ก ข์ที่เกาะกินใจอยู่ และนั่นจะทำให้เรามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ และทำให้เราสัมผัส กับความสุขในปัจจุบันได้อย่ างเต็มเปี่ยมมากขึ้น

4 ปล่อยให้มันเป็นไป

อีกหนึ่งการปล่อยวางในชีวิต ก็คือเราสามารถ วางแผนและสร้างเป้าหมาย ให้ตัวเองได้ แต่ไม่ต้องยึดติดว่า ทุกสิ่งจะต้องดำเนินไปต ามแผนที่วางไว้เสมอไป แผน มีเพื่อเป็นแผนที่บอ กทาง แต่การเดินทาง จะบอ กถึงการใช้ชีวิตที่แท้จริง ฉะนั้นเมื่อวางแผนแล้ว ก็จงทำให้เต็มที่ แล้วปล่อยให้ทุกอย่ างเป็นไป โดยไม่ต้องกังวล หรือคาดหวังผลลัพธ์ วิธีนี้จะทำให้เรามีความสุข ในทุกย่ างก้าวของชีวิตอย่ างแน่นอนค่ะ

ที่มา stand-smiling