3 วิ ธีการจอ ดรถ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

รถคือย านพาหะนะที่ทำให้เราสะดวกต่อ การเดินทาง ในปัจจุบันการใช้รถบนท้องถนนนั้น มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน มาก และแน่นอนว่าการขับรถควรที่จะรู้วิ ธีการต่างๆ สำหรับการขับขี่บนถนนการขึ้นเขาลงเขา หรือแม้กระทั่งแต่การจอ ด มักจะมีปัญหาการจอ ดรถอยู่บ่อยๆ เนื่องจากใครๆก็ต่างใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมากขึ้น จึงเป็นปัญหาในการจอ ดรถในที่รถจอ ดเยอะ วันนี้เราเลยมีเ ค ล็ ด ลั บที่จะช่วยให้การจอ ดรถของคุณนั้นถูกหลักและถูกวิ ธีมากขึ้น หล า ยๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้วิ ธีนี้มาก่อน จะมีวิ ธีอย่ างไรบ้างไปดูกันเลย

1 จอ ดรถหันหน้าออ ก

การจอ ดรถหันหน้าออ กเป็นสิ่งที่หล า ยๆคน มักจะทำกัน เพราะเนื่องด้วยเวลาที่เราจะทำการขยับตัวรถออ กนั้นจะสามารถออ กจากที่จอ ดได้อย่ างง่ายดาย แต่ความจริงแล้วการจอ ดรถหันหน้าออ กนั้น มีข้ อ ดีมากกว่าที่คุณคิด

ให้ความสะดวกและความรวดเร็ว หากเราจอ ดรถโดยเอาหน้าออ กเวลามีปัญหาฉุ ก เ ฉิ นต่างๆแล้วจะต้องรีบขับรถออ ก ก็สามารถออ กได้ในทันทีประหยัดเวลา

เพื่อความปลอ ดภั ย เวลาที่บางครั้งเราเข้าไปจอ ดรถในที่แคบๆการจอ ดรถโดยเอาหน้ารถเข้าจะมีโอกาสมากที่จะไปเ ฉี่ ย วชนรถกับคันอื่นๆได้ ดังนั้นการจอ ดรถโดยถอยหลังเข้าจะสามารถเห็น มุมมองที่ชัดเจนและกว้างกว่าทำให้ลดความเสี่ยงในข้ อนี้ลงได้

ป้องกันการลัก ข โ ม ย ด้วยกระจกหน้าที่บานใหญ่ และ ฟิล์มติดกระจกที่ไม่มืดทึบเหมือนกระจกด้านหลัง การหันหน้ารถออ กช่วยให้คนเดินผ่ านไปมา เห็นพฤติก ร ร มที่น่าสงสัยจากกระจกรถด้านหน้าได้เป็นอย่ างดี ซึ่งช่วยป้องกันท รั พ ย์สินภายในรถได้ระดับหนึ่ ง

2 จอ ดรถหันล้อออ ก

หากเรามีการจอ ดรถแล้วอยู่ดีๆเกิดระบบเบรคมีปัญหา แล้วรถมีการไหลลงเนิน ในกรณีจอ ดหันล้อนั้น เราจะใช้กับการจอ ดรถในทางลาดชัน มากกว่า โดยจะให้ล้อติดกับตัวฟุตบาทให้ได้มากที่สุดและทำการหันออ ก

หากจอ ดรถในกรณีรถขึ้นเนิน ให้หันพวงมาลัยไปทางขวา หากระบบเบรคมีปัญหา รถเกิดไหล ล้อหน้าก็จะไปติดอยู่ตรงฟุตบาท ไม่ไหลออ กไปเกะกะรถคันอื่น หรือ ตกเนินไป

หากจอ ดรถในกรณีรถลงเนิน ให้หันพวงมาลัยไปทางซ้าย เช่นเดียวกัน หากระบบเบรคมีปัญหา รถเกิดไหล ล้อหน้าก็จะไปติดอยู่ตรงฟุตบาท เป็นการห้ามล้อไปในตัว ไม่ไหลออ กไปขวางทาง หรือไปโดนรถคันอื่นเช่นกัน

3 ปุ่ม Shift Lock ที่เกียร์

หากเราต้องจอ ดรถแบบซ้อนคัน สิ่งแรกที่ควรทำคือปลดเบรคมือและการใส่เกียร์ว่าง เพื่อที่จะให้รถคันที่เราจอ ดปิดอยู่นั้นทำการเลือนรถของเรา เพื่อออ กจากที่จอ ดได้

แต่หล า ยๆคน มักจะเจอปัญหาเมื่อเราใส่เกียร์ว่างแล้วจะดึงกุญแจไม่ออ ก ต้องดึงไปที่เกียร์ P ถึงจะถอ ดตัวกุญแจออ ก สำหรับวิ ธีแก้คือเมื่อเราจอ ดรถเข้าเกียร์ P แล้วทำการดึงกุญแจออ กจากนั้นให้ทำการกดปุ่ม Shift Lock ที่อยู่ข้างๆกับคันเกียร์ เราก็จะดันเกียร์ P มาที่เกียร์ N ได้ เท่านี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการจอ ดรถซ้อนคันได้

ที่มา  postsod