25 วิธีดูแลตัวเองให้สวย สดใส น่ารัก แม้อายุจะมากก็ยังทำได้

เมื่อวันนี้อายุของคุณนั้นเริ่มมากขึ้นทุกวัน แต่คุณนั้นก็ยังสามารถที่จะดูแลตัวให้ยังสวย ยังสาว และยังน่ารักสดใสได้อีกด้วย และวันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูว่า 25 วิธีดูแลตัวเองให้สวย สดใส น่ารัก แม้อายุจะมากก็ยังทำได้ ไปดุกันว่าคุณนั้นดูแลตัวเองได้แล้วกี่ข้ อ และสามารถที่จะทำได้อีกกี่ข้ อ

นับวันเรายิ่งแก่ตัวมากขึ้น อายุของเราก็มากขึ้น ร่างกายที่เคยแข็งแรงก็อ่อนแอลง ความสาวความสวย ก็โรยราลงไปต ามวัยของเรา เพราะฉะนั้นเราอย ากให้คุณคิดข้ อคิดเหล่านี้ให้ได้ ก่อนที่ทุกอย่ างมันจะสายเกินไป ให้คิดว่า ‘คู่ชีวิต’ คือคนที่อยู่ด้วยกัน คอยดูแลกัน และพร้อมจะปกป้อง

ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่แค่คนที่รู้สึกรักเราหรือแค่ต้องการในตัวเราเท่านั้น ให้คิดว่า ‘ร่างกาย’ ของเราคือสิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนวันต าย จงดูแลมันให้ดีที่สุด เลือ กกินแต่อะไรที่มีประโยชน์ ให้คิดว่า ‘เงินทอง’ นั้นเมื่อเรายิ่งแก่เราก็ยิ่งหามันได้ย าก

จงใช้มันให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด จะได้ไม่ลำบากตอนแก่ ให้คิดว่า ‘เพื่อน’ คือคนที่สำคัญคนหนึ่งในชีวิต วันข้างหน้าเราอาจจะพึ่งพาเขา ถ้ามีเพื่อนดีๆก็จงดูแลและรั ก ษ าเขาไว้ ให้คิดว่า ‘ครอบครัว’ คือทุกอย่ างของเรา ที่เราจะอยู่ด้วย

ไปจนวันต าย จงทำดีและดูแลรักใคร่เขาให้ดีที่สุด คนเรานั้นย่อมต้องผ่ านชีวิตกันไปเรื่อยๆทุกวัน ในทุกวันนี้เราต่างก็เสียเวลาชีวิตไปคนละ 1 วันเท่าๆกัน แต่ถ้าเราทำ 1 วันนั้นให้ดีที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุด ก็ถือได้ว่าเราทำกำไรให้กับชีวิตเราได้แล้วนั่นเอง

1 ดูแลตัวเองดีดี อ ย่ า ดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วไม่สำคัญ

2 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอดีต

3 มีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ

4 อ ย่ าดัดผม อ ย่ า ยีผม อ ย่ า ฉีดสเปรย์

5 อ่ านข่าว ติดต า ม ข้ อมู ล ข่ าว ส า ร ที่ทันสมัย

6 เวลาไม่มีอะไรทำอ ย่ าฟุ้งซ่าน ให้นอนพักตื่น มาจะสดชื่น หน้าสวยผิวสวย อารมณ์ดี

7 อ ย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุงเฒ่ าหัวงู หรือมนุษย์ป้ า

8 หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้วสบายใจ

9 อยู่กับใครแล้ว เ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใจ เ ต้ น แ ร ง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะไม่สบายใจ

10 ไม่เที่ยว ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม

11 อย่ าพูดจาซ้ำ ซ า ก

12 มือเท้า เล็บมือเล็บเท้าสะอาด ผิ วเนื้อ ดีพอๆ กับใบหน้า

13 อย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

14 ทำฟันให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดี

15 อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่ คว่ำลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแ ก้ ย า ก มาก

16 อย่ าจีบปากจีบคอ รอบๆ ริมฝีปากจะได้ไม่ย่น

17 อ ย่ า ยุ่งเรื่องช าวบ้าน อ ย่ า นินทาว่า ร้ า ย

18 นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง

19 อ ย่ า หมกมุ่นเรื่องอดีต

20 อ ย่ า แต่งหน้าสีสันจัดจ้าน อย่ าใส่ขน ต าปลอม

21 อ ย า ก เป็นหมอ ดูให้ไปเรียนดูหมอ อ ย า ก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ อย า ก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

22 อ ย่ า ลืม ห า ย ใจเข้าลึกๆ ผ่อน ห า ย ใจอ อ ก ย าวๆ

23 อ ย่ า เข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสียงว่าดีเพียงใด

24 เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อย ากแ ก่

25 หัวเ ร าะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

ที่มา yimlamun, bohatto