20 ข้อคิดของชีวิต เริ่มเข้าใจเมื่ออายุมากขึ้น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้บทเรียนของชีวิตกับบทความ 20 ข้อคิดของชีวิต เริ่มเข้าใจเมื่ออายุมากขึ้น ไปดูกันว่าเมื่ออายุมากขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตได้อย่ างไร

1 ชีวิตไม่มีปล า ยทางจงอยู่กับปัจจุบันอย่ ากังวลปล า ยทางเพราะบางทีมันอาจไม่มีจริง

2 ‘เวลาชีวิต’ เราลดลงไปทุกวัน ควรเลิกเสียดายอ ดีตได้แล้ว

3 ‘ความสุข’ ไม่ได้เกิดจากมีเท่าไหร่ แต่ความสุขอยู่ที่เราพอเมื่อไหร่

4 ‘มีพบ มีพราก มีจาก มีลา’ เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคน ฝึกให้ชินวันหนึ่งมันจะวน มาหาเราอย่ างแน่นอน

5 สิ่งใดที่เรา ‘ ควบคุมมันไม่ได้’ สิ่งนั้นกำลังสอนให้เราปล่อยวาง

6 ใครจะอวดอะไรก็เรื่องของเขามัน ‘สิทธิ์ของเขา’ แค่เรารั ก ษ าใจเราไม่ให้อิจฉาใครก็พอ

7 ‘ไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่ าง’ ไม่มีใครกระจอ กไปซะทุกเรื่องเรามีทั้งเรื่องเก่งและไม่เก่งปะปนกันไป

8 ‘อย่ าไปคิดเยอะเกินวันนี้’ เพราะไม่รู้เราจะอยู่ถึงไหมทำให้ดีแล้วปล่อยวางก็พอ

9 ‘หัด ช่ า งแ ม่ งบ้าง’ กับบางเรื่องในชีวิต เพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นไปต ามที่เร า ค าดหวังไว้ได้ตลอ ด

10 ชีวิตเสียใจได้แต่ ‘อย่ าเสียดาย’ เสียใจไม่นานก็ห า ย แต่เสียดายทั้งชีวิตก็ยังคงอยู่อย่ างนั้น

11 ไม่อย ากเสียดายชีวิต’ชัดเจนกับตัวเองได้แล้ว’ เ จ็ บก็ชัดเจน ไม่เ จ็ บก็ชัดเจนแต่มันยังดีกว่าชีวิตคาร า ค าซัง

12 ‘คาดหวัง’ ไว้มากเท่าไหร่ก็อย่ าลืมเตรียมความผิดหวังไว้มากด้วยเท่านั้น

13 อะไรไม่ใช่ของ ๆ เราอยู่ไม่นานหรอ กอะไรที่เป็นของ ๆเราไกลแค่ไหนก็’วนเวียน มาหาเราอยู่ดี’

14 เราและเขาเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเลิกยึดติดกับภาพความทรงจำเดิมได้แล้ว

15 อย่ าเก็บความรู้สึกแ ย่ ๆไว้เพียงคนเดียวหัดระบายมันออ กมาบ้าง

16 วันไหนที่เราได้ดีอย่ าไปดู ถู กใครเพราะไม่รู้วันไหนเราจะล้มเหมือนเขาบ้าง

17 ความผิดหวังถ้าไม่ทำให้เรา ต า ย มองให้ดีมันก็ทำให้เราโต

18 อย่ าพย า ย ามอย ากรู้อ ดีตเลยสังเกตตัวเองง่าย ๆอ ดีตกำหนดปัจจุบันปัจจุบันกำหนดอนาคตเรา

19 พ่อ-แม่ ต า ย ก่อนเราเป็นเรื่องธรรมดา หมั่นถามไถ่ห่วงใยท่านบ้างเมื่อจากกัน จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายเคาะบอ กรักกันที่ ฝ าโ ล ง

20 ‘เรามาตัวเปล่า ไปตัวเปล่าอย่ าไปคาดหวังเยอะกับชีวิต’ สักวันเราก็ต้อง ต า ย

การมีลมห า ยใจในตอนนี้และทำอะไรก็ได้ในสิ่งดี ๆย่อมดีที่สุดแล้ว

ที่มา artofthai.com, fahhsai