18 สิ่งนี้ กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเรา ใครที่ทำงานอยู่กอ ดงานให้แน่นๆ

เมื่อวันนี้เ ศ ร ษ ฐ กิ จบ้านเรานั้นอยู่ในช่วงที่ต้องฝืนฟูอย่ างหนักหน่วง และในอีกไม่กี่ีข้างหน้า อาจจะมีการว่างงานเกิดขึ้น มากมาย และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 18 สิ่งนี้ กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเรา ใครที่ทำงานอยู่กอ ดงานให้แน่นๆ ไปดุกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ๆ นี้

ข้ อที่ 1 บริษัทที่เปิดกิจการอยู่ ก็แทนที่ พนักงานด้วยเครื่องจักร คนโดนหุ่นยนต์แย่งทำงาน กันหมด

ข้ อที่ 2 หล า ยๆบริษัท ทยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

บางคน ตกงานโดยไม่รู้ตัวเมื่อวานยังทำงานๆ ตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดีๆเช้าวันต่อมา เดินทาง ไปที่บริษัท รู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่ หน้าโรงงาน

ข้ อที่ 3 นักท่องเที่ยว จี น ที่เคยเข้ามาแทน ที่นักท่องเที่ยวยุ โ ร ป ช่วงนี้ ก็เริ่ม ห า ยไป มากด้วยเช่นกันไม่ใช่เพราะบ้า

เราไม่น่าเที่ยวแต่…เพราะในประเทศ เค้าเอง ก็เจอปัญหาหนักมากทั้งคนที่เที่ยวและออ กมา ลงทุนห า ยไป ด้วย ปัจจัย ที่ใหญ่เกินกว่า ที่เราจะควบคุมได้

ข้ อที่ 4 เริ่มเห็นกัน แล้วนักท่องเที่ยวห า ยไป มากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ยุโรป ที่กระเป๋าหนัก มีรายจ่ายต่อ คนสูงไม่มาเที่ยว บ้านเรากันแล้ว

ข้ อที่ 5 เดี๋ยวนี้คนมักฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ ที่มีซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิน และกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า

ขอให้อย่ าสร้างห นี้ เพิ่มเพราะด อ กเบี้ย ทวีคูนอย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่ง ที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไม่รอ ด

ข้ อที่ 6 ที่อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโด ที่เราเห็น ว่าซื้ อ เพื่อเก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจนเนื่องจากหล า ยสาเหตุที่มีพวกแนะ นำ ให้คนไปกู้เงิน เกิน มากๆเพราะอย ากได้ ค่านายหน้า ค่าสอนคอสลงทุน

ในอสังหาและคนที่ลงทุน ต ามกระแสมีคนเป็นแบบนี้ จำนวน มากคิดว่าจะเอา ค่าเช่า มาผ่อนแต่ท้ายที่สุด ไม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่า จะเอาค่าเช่า มาจ่ายก็ ไม่พอจ่าย

ข้ อที่ 7 การที่ค่าเงินบ้าน เราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆ ในโลกอย่ า ดีใจเพราะ เขาต้องการถือเงินบาทเพื่ออะไร บางอย่ างเท่านั้น ( ดูจากบทเรียน ต้มยำกุ้ง เป็นตัวอย่ าง )

ข้ อที่ 8 แล้วก็ห นี้สิน ที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นห นี้สินที่ด อ กเบี้ยต่ำสุด ถ้าด อ กเบี้ยนโยบาย ขึ้นเพียงหลักสต างค์ บาทสองบาทจะเกิดความลำบาก

ต่อคนเป็นห นี้ ทันทีเช่น บ้านเคยผ่อนต้นหมื่น ด อ กเบี้ยสองหมื่นในย อ ด ผ่อนสามหมื่น จะกล า ยเป็น ด อ กเบี้ยแทบ ทั้งหมดในทันที

ข้ อที่ 9 อาชีพค้าออนไลน์น จะเริ่มถดถอย เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและลูกค้า มีทางเลือ กที่หลากหล า ยโดยเฉพาะบริษัท ที่สร้างระบบ ครบวงจรมา โดย ตัดระบบ พ่อค้า คนกลางทิ้งหมด

ข้ อที่ 10 ใครทำงานแบงค์ ให้รีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกปลด เนื่องจากระบบใหม่

ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้ว และตอนนั้น จะหางาน ทำย ากมาก เพราะจะมีคน ที่ออ กจาก s e c t o r นี้หลักหมื่นคน พร้อมกัน

ข้ อ ที่ 11 สกุลเงิน ดิ จิ ต อ ล และเหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมา

เพื่อทดสอบ ระบบและทำหน้า ที่ B u r n c a s hทิ้งจากการพิมพ์เงินตลอ ดเวลา​ซึ่ง เป็นการ b u r n ที่มีประสิทธิ ภาพสูงมาก

ข้ อที่ 12 ที่ดินและบ้านตอนนี้ ข า ยย ากมาก เพราะเงิน ในระบบห า ยไป มากจริงๆ ส่วนคนที่มีเงิน อยู่ก็ไม่อย าก จะใช้จ่าย

ข้อที่ 13 เริ่มเห็นการใช้พลังงาน ไฟฟ้าแทน น้ำมัน หากจะลงทุน ในธุรกิจหุ้น น้ำ มันควรพิจารณาให้ดี

ข้อ ที่ 14 โลกแห่งหุ้น พื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืน ในพื้นฐาน โลกใหม่ ที่กำลังจะดำเนินไป

ข้ อ ที่ 15 ไม่ใช่ประเทศเราบริหาร ไม่ดีเพียงอย่ างเ ดียวแต่ระดับโลกเศรษฐ กิจหล า ยๆประเทศ ก็หกตัวลงพร้อมๆ กันโดย ที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย

ข้ อที่ 16 A I หรือปัญญาปร ะดิ ษ ฐ์จ ะเข้ามาแทนใน สิ่งที่เราคิดไม่ ถึงมาก อย่ าง

ไม่น่าเชื่อและการที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่ ข้ อที่รุ่นพ่อ แม่เราไม่คิดว่าโลก ทุกอย่ างจะมารวม ในมือถือเ ครื่องเดียวได้ขนาดนี้

ข้ อที่ 17 เ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง สามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้ มากเกินไป

อย่ างน้อยประเทศเราก็มีดินดีมีแม่น้ำลำธาร อุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัด สามารถปลูกผัก ปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกินมีใช้

ข้ อที่ 18 ทองคำยังมีค่าเสมอเ วลาค่าเงินมีปัญหา ให้เรียนรู้จากหล า ยๆประเทศ ที่ค่าเงินลดอย่ างรุนแรงและคนที่มีทองคำ อยู่ในมือจะสามารถ เปลี่ยน ไปแลก ค่าเงินใดก็ได้ในโลก

ที่มา meokayna