18 ข้ อที่คนรักตัวเอง ควรเก็บไว้ทำต าม จากนักโภชนาการ

อาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ร่างกายสุ ข ภ า พของเรานั้นแข็งแ ร ง ฉนั้นเราควรเลือ กทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายให้มาก เพื่อให้เรานั้น มีสุ ข ภ า พร่างกายที่แข็งแ ร ง วันนี้เราจึงจะขอพาทุกคน มาดูอาหารที่ดีต่อสุ ข ภ า พ ซึ่งนักโภชนาการแนะนำมา พร้อมแล้วไปดูกัน

ในช่วงที่การดูแลสุ ข ภ า พร่ า ง ก า ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนนั้น ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มักจะมีแต่โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ รวมถึงเ ชื้ อ โ ร ค ร้ า ยที่

เป็น อั น ต ร า ยต่อสุ ข ภ า พทั้งสิ้น นักโภชนาการจากทางมหาวิ ท ย าลัยมหิดล อาจารย์ไกรมาศ พิมล ได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งที่คนเราควรทำต าม เพื่อ สุ ข ภ า พร่างกายที่แข็งแ ร ง มีดังนี้

1 แกนสัปปะรดอาจไม่ถูกปากหล า ยคน แต่กลับมีประโยชน์อ ย่ า งมากเพราะ

ช่วยล ดการเกิดม ะ เ ร็ ง ป า ก ม ด ลู ก ได้เป็นอ ย่ า งดี แค่เพียงทานวันละชิ้นเท่านั้น

2 ไม่ควรดื่ มน้ำเย็นจัดบ่อยเกินไป หล า ยครั้งเมื่อ ดื่ มน้ำเย็นจั ดจะทำให้ส ม อ งจิ๊ดบ่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะส ม อ งบวมน้ำ

3 ทุเรียน มีแอนตีอ๊อ กซิเดนท์ที่ช่วยในเรื่องของล ด ม ะ เ ร็ ง ไขมัน และค อเ ล สเ ต อร อ ลในเ ลื อ ด แต่ทั้งนี้ต้องทานในปริมาณที่พอ ดีต่อร่างกายด้วย

4 จิบน้ำร้อนบ่อยๆ ช่วยปรับสมดุลของร่างกายทั้งโล หิ ต ห ล อ ด เ ลื อ ด รวมถึงล ดปัญหาที่เกิดจากโ ร ค เ บ า ห ว า น และต้ อที่ต าได้ด้วย

5 เ ลี่ ย งน้ำต าลกรวด น้ำต าลทราย เน้นความหวานต ามธรรมชาติ ล ดการเกิดการสะ ส ม ไ ข มั นที่ตั บ รวมถึงการก่อให้เกิดม ะ เ ร็ งด้วย

6 น้ำแตงโมช่วยบำรุง เ ลื อ ดและยังล ดอาการมือเท้าช า ที่สำคัญยังเป็นไวอากร้าแบบธรรมชาติที่ไม่เป็นอั น ต ร า ย อีกด้วย

7 กะทิช่วยล ดค อเ ลสเ ต อ รอ ลในร่างกายได้ ไม่อ้วนแต่ต้องทานในปริมาณพอ ดีต่อร่างกาย

8 การดื่ มน้ำมะพร้าวอ่อนวันละ 1 ลูกช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายและเนื้อมะพร้าวยังช่วยบำรุงตั บด้วย

9 กล้วยเป็นผลไม้ ส า รพัดประโยชน์ โดยกล้วยไข่ช่วยล ดผมร่วง บำรุงตั บ ไ ต สายต า ล ด

อาการอัลไซเมอร์ กล้วยน้ำว้าช่วยล ดไ ข้ ล ดเ จ็ บ ค อ บำรุงตั บ อ่ อ น กล้วยหอมช่วยป้องกันพาร์กินสัน บำรุงส ม อ งได้ดีด้วย

10 กลุ่มน้ำมันทั้งหล า ยที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อ ย่ า งเช่นน้ำมัน มะพร้าวที่ช่วยล ด

ความอ้วนได้ โดยทานก่อนอาหารเช้าทุกวันประมาณ 4 ช้อนชา หรือใช้ทำความ

สะอาดช่องปาก โดยใช้ประมาณ 2 ช้อนชาอมไว้ในปากประมาณ 15 นาทีแล้วบ้วนทิ้ง อยู่ในกลุ่มน้ำมั น ส กั ดเย็น อ ย่ า งน้ำมัน ด อ ก ทานตะวันก็ได้เช่น

11 น้ำมันห มู 1 กิโลกรัมกับเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ จะช่วยให้การทำกากห มู ก ร อ บอร่อย ไม่ติดกระทะ เป็นเทคนิคสำหรับการทำกาก ห มูเจียวได้อร่อยมากขึ้นด้วย

12 เลือ กทานเกลือทะเล หรือเกลือเม็ดดีต่อร่างกายมากกว่า เพราะมีก ร ร มวิ ธีการผลิตที่ไม่เ สี่ ย ง กับไ ต และล ดอัตราการเกิดไ ต ว า ยได้ดีกว่าด้วย

13 เลือ กสระผมในช่วงเช้าดีกว่า ช่วงเย็นเพราะจะล ดอาการคันห นั ง ศี ร ษ ะได้

14 ล ดการใช้น้ำมันพืช เพราะเมื่ออยุ่ในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียลจะเปลี่ยนสภาพเป็นไ ข มั นทรานส์

ซึ่งส่งผลเสียต่อสุ ข ภ า พก่อให้เกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ งได้ ดังนั้นหากเลือ กใช้น้ำมัน มะพร้าว น้ำมันงา หรือน้ำมัน ด อ ก ทานตะวันดีกว่า

15 หลีกเ ลี่ ย งการใช้งานไมโครเวฟ เพราะมักจะมีส า รรั ง สีบางอ ย่ า งก่อให้เกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ งได้

16 ไข่ต้มวันละ 2 ฟองมีผล ดีต่อสุ ข ภ า พอ ย่ างมาก เช่น ช่วยล ดน้ำต า ล ในเ ลื อ ดรวมถึงมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย

17 น้ำตะไคร้ทำได้ง่าย แค่เพียงทุบหัวพอแหลแล้วนำ ไปต้ม กรองเอาแต่น้ำมาดื่ มช่วยล ดเ บ า ห ว า นได้ดี

18 ดื่ มกาแฟในปริมาณที่พอ ดี เพราะในกาแฟมีคาเฟอีน หากดื่ มมากเกินไปอาจเสี่ยงเป็นกระ ดู กผุ รวมถึงม ะ เ ร็ งด้วย

นอ กเหนือจากนี้ควรหมั่นออ กกำลังกายอ ย่ า งสม่ำเสมอ รวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ โดยแค่เพียงออ กกำลังกายเล็กน้อยอ ย่ า งการขยับนิ้วมือ งอนิ้วมือ กำมือ การขยับแขนขาไปมา

เท่านี้ก็ช่วยล ดอาการออฟฟิ คซิ นโ ด ร มได้อีกด้วย ในส่วนของความดันร่างกายนั้น

หากอายุน้อยกว่า 30 ควรอยู่ในระดับ 110-70 หากอายุ 50 ขึ้นไป ควรอยู่ในระดับ 130-85 หากอายุ 60 ควรอยู่ในระดับ 140-90 นั่นเอง

ที่มา krustry