17 สัญญาณบอ กว่าจงอย่ าใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย รั ก ษ างานที่ทำไว้ให้ดี

หล า ยคนที่กำลังตกงานหรือ กำลังจะลาออ กจากงาน แล้วคิดที่จะหางานใหม่ คุณลองคิดให้ดีเสี ยก่อนนะ ว่าคุณจะลาออ กจริงๆ ที่เราเตือนเพราะวันนี้เรามีบทความ 17 สัญญาณบอ กว่าจงอย่ าใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย รั ก ษ างานที่ทำไว้ให้ดี ถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องรั ก ษ างานประจำไว้

1. เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่กระเป๋าหนักมีรายจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน

2. คน มักฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่มี ซื้ อข องเกินความจำเป็นใช้จ่ ายเงินและกู้เงินโดยไม่นึกถึงอนาค ตข้างหน้าขอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่มเพราะ ด อ ก เบี้ยทวีคูนอย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติ จะเอาตัวไม่รอ ดเลย

3. ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีน ที่เคยเข้ามาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรป ช่วงนี้ก็เริ่มห ายไปมากด้วยเช่นกันไม่ใช่ เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยวแต่ เพราะในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมากอย่ างโ รคที่ทราบกัน ทั้งคนที่เที่ ยวและออ กมาลงทุน ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่า ที่เราจะควบคุมได้แล้วหละ

4. ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักร คนโดนหุ่นยนต์แย่งทำงานกันหมดแล้ว

5. หล า ยๆบริษัททยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางคนตกงานโดยไม่รู้ตัวเมื่อวานยังทำงานๆ ตอ กบั ตรเลิกงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย

6. สำหรับใครทำงานแบงค์ ให้รีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกปลดเนื่องจากระบบใหม่ธนาคาร เน้นใช้แอ พมากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้ว และ ตอนนั้นจะหางานทำย ากมากเลย

7. ในส่วนอสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อเก็ งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจนเนื่องจากหล า ยสาเหตุที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เงิ นเกิน มากๆคนที่ลงทุนต ามกระแส มีคนเป็นแบบนี้จำนวน มากคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่ อน แต่ท้ ายที่สุดไม่มีคนเช่าที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่าย ก็ไม่พอจ่าย

8. ที่ดินและบ้านตอนนี้ ข า ย ย ากมาก เพราะเงินในระบบห า ยไปมากจริง ส่วนคนที่มีเงินอยู่ ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายมาก

9. อาชีพค้าออนไลน์นจะเริ่มถดถอย เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยโดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบคร บวงจรมา โดยตั ดระบบพ่อค้าคนกลางทิ้ งหม ด

10. แล้วก็ห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นห นี้สินที่ ด อ ก เ บี้ยต่ำสุด ถ้า ด อ ก เบี้ยนโยบายขึ้น เพียงหลักสต า งค์ บาทสองบาทจะเกิดความลำบากต่อคนเป็นห นี้ทันที เช่นบ้านเคยผ่อนต้น ห มื่น ดอ กเบี้ย สองหมื่ นในยอ ดผ่ อนสามหมื่ นจะกล า ยเป็น ด อ ก เบี้ยแท บทั้งหมดในทันที

11. จะว่าไปไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดี เพียงอย่ างเดียว แต่ระดับโลกเศร ษฐกิจหล า ยๆประเทศก็หกตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย

12. ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอย่ างไม่น่าเชื่อและ การที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนขนาดนั้นก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวม ในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้เลย

13. การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลกอย่ าดีใจ เพราะเขาต้องการถือเงินบาทเพื่ออะไรบางอย่ างเท่านั้น

14. ปัจจุบันโลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโล กใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

15. ของมีค่าอย่ างทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงิน มีปัญหาให้เรียนรู้จากหล ายๆประเท ศที่ค่าเงินลดอย่ างรุ นแร งและ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก

16. หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิ จหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี

17. หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัยกับ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไปอย่ างน้อยประเทศเรา ก็มี ดินดี มีแม่น้ำ ลำธาร อุดมสมบูรณ์แทบทุกจังหวัดสามารถปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกิน มีใช้ ต ารอยพ่อร.9เราสำหรับข้อมู ลที่นำมาในวันนี้ไม่ได้ต้องการ

ให้ทุกคนได้ ตื่ นตระหนกกันเพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่ า นและลองหยุดคิดดูสักพักลองมองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมปราศจากอคติว่าในยุคปัจจุบันนี้ เราจะต้องปรับตัวกันอย่ างไร และจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร ให้ไม่อ ดกินอ ดใช้ อยู่อย่ างพอเพียง

ที่มา  profession-j55