15 ลักษณะนิสัยของผู้ช าย ที่ผู้หญิงคิดจะฝากชีวิตไว้ด้วย

หากวันนี้คุณได้พบเจอกับผู้ช ายที่แสนดี รักคุณ รักครอบครัวของคุณ ขอให้คุณนั้นจงจับมือเขาไว้ให้ดี แต่หากยังไม่เจอ วันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับ 15 ลักษณะนิสัยของผู้ช าย ที่ผู้หญิงคิดจะฝากชีวิตไว้ด้วย ไปดุกันว่าผู้ช ายที่มีนิสัยแบบไหน ที่ผู้หญิงอย ากจะฝากชีวิตไว้ด้วย

บางทีการจะดูผู้ช ายนั้น เราก็ควรที่จะดูจากสิ่งที่เขาทำ ไม่ควรไปดูหรือตัดสินจากสิ่งที่เขาพูด เพราะมัน ไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรได้หรอ กนะ เพราะการพูดนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะพูดได้ ทั้งนั้นแหละ แต่การกระทำนี่สิ ที่สำคัญและชัดเจนกว่า

อย่ างที่เขาบอ กว่าถ้าให้พูดมันง่าย แต่ให้ทำมันย าก เราก็ต้องดูจากการกระทำของเขาเสียมากกว่า เพราะบางครั้งคนบางคนเข้ามาในชีวิตของเรา เขาก็มักจะพูดอย่ างนั้น อย่ างนี้ ทำให้เราดีใจ แต่กลับไม่เคยทำให้เราได้เห็นจริงๆสักที

ประมาณว่าเป็นพวกที่ดีแต่ปาก ชอบคุยโวโอ้อวด เพราะฉะนั้นแล้ว การกระทำจึงสำคัญและมีน้ำหนัก มากกว่าคำพูดที่พูดออ กมา จะดูผู้ช ายทั้งทีก็ให้ดูจากการกระทำเถอะ มันเห็นได้ชัดกว่าคำพูดที่ออ กมาจากลมปากของเขามากๆ

1 ผู้ช ายที่ไม่เ อาคุณไปเปรียบเทียบกับใคร เขาต้องพอใจและยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น ไม่ใช่เอาไปเปรียบเทียบกับใครคนอื่น

2 ผู้ช ายที่ทำให้คุ ณมั่นใจว่าจะปลอ ดภั ยตลอ ดเวลาที่อยู่กับเขา ผู้ช ายที่จะจูงมือคุณข้ามถนนอย่ างปลอ ดภั ย ผู้ช ายที่จะปกป้อง คุณจากอั น ต ร า ยต่าง ๆ รอบตัว

3 ผู้ช ายที่กล้าจูงมื อคุณโดยไม่แคร์สายต าคนอื่น ผู้ช ายที่ไม่อายที่จะแสดงความรักต่อคุณ แสดงว่าเขารักและ ภูมิใจในตัวคุณเอามาก

4 ผู้ช ายที่พาคุณ ไปพบพ่อแม่ของเขาอย่ างภูมิใจ หากเขาพาคุณไปพบพ่อแม่ของเขา แสดงถึงความจริ งใจว่าคุณคือคนสุดท้ายของเขา

5 ผู้ช ายที่แนะ นำคุณให้กับเพื่อน ๆ ของเขาการแนะนำแฟนให้เพื่อน ๆ รู้จัก แสดงว่า เขาภูมิใจในตัว คุณ และอย ากให้คุณรู้จักกับเพื่อนของเขา

6 ผู้ช ายที่เป็นห่วงคุ ณและดูแลคุณตลอ ดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคนที่โทรและแชทหาคุณว่าทำอะไร เป็นยังไง ทานข้าวหรือยัง แสด งให้เห็นถึงว่าเขามีคุณในทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

7 ผู้ช ายที่ไ ม่พย าย ามเปลี่ยนตัวตนของคุณ คนรักทั้งสองคนต้องรู้จักให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อมีเรื่องไม่เข้ าใจก็ต้องปรับเข้าหากัน

8 ผู้ช ายที่ให้ เวลากับคุณมากกว่าเกมส์ ผู้ช ายที่แบ่งเวลาให้คนรักและงานอดิเรกของเขา แสดงให้เห็นถึงความรับผิ ดชอบและความเป็นผู้ใหญ่

9 ผู้ช ายที่รู้จัก ขอโทษเมื่อเขาทำผิ ด คนที่กล้าขอโทษในสิ่งที่ทำผิ ด คือ คนที่กล้าหาญ แ ละมีความรับผิ ดชอบในสิ่งที่ทำ

10 ผู้ช ายที่ทำให้ คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณเศร้าเสียใจ ผู้ช ายที่คอยปลอ บโยน และพูดให้คุณรู้สึกดีขึ้นในเวลาที่คุณแย่ที่สุด

11 ผู้ช ายที่ทำให้คุ ณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าที่เดิม ผู้ช ายที่จะทำให้คุณเป ลี่ยนไปในทางที่ขึ้นในทุก ๆ วัน เขาจะเป็นคนที่คอย เตือนและช่วยเหลืออย่ างจริงใจ

12 ผู้ช ายที่เป็นช่วยแรงผ ลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ ผู้ช ายที่สนับสนุนในสิ่ง ที่คุณทำ คอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอ

13 ผู้ช ายที่มั่นคงกั บคุณและไม่ทำให้คุณสงสัยในความรู้สึก ของเขาผู้ช ายที่ลังเลในความรู้สึกและไม่ทุ่มเทให้คุณ ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะรั ก ษ าเขาไว้

14 ผู้ช ายที่คุณมั่ นใจว่าเขามั่นคงพอที่จะสร้างครอบครัวด้วยได้ หากคุณรู้สึกว่าผู้ช ายคนนี้รักคุณ มีความรับผิ ดชอบ มีความเป็นผู้ใหญ่ มีการงานที่ดี ทุ่ม เทให้กับครอบครัว คุณอย่ าปล่อยให้เขาจากไปง่าย ๆ

15 ผู้ช ายที่ทำใ ห้คุณรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด ในขณะที่ยืนข้าง ๆ เขาผู้ช ายที่ให้เกียรติคุณในทุก ๆ ที่ เหมือนกับ คุณเป็นเจ้าหญิง สำหรับเขา คือผู้ช ายที่หาได้ย าก และควรรั ก ษ าไว้ให้ดี

รู้แบบนี้แล้ว ถ้ามีผู้ช ายที่มีลัก ษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิต อย่ าปล่อยให้หลุดมือเด็ดข า ด ไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียใจ ไปตลอ ดชีวิต

ที่มา boktorth, bohatto