14 วิ ธีใช้รถให้ประหยัดน้ำมัน คนใช้รถยังไม่เคยรู้

รถยนต์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อประช าชนในทุกวันนี้ เพราะจะช่วยให้ชีวิตการเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่เราจะเปลืองค่าน้ำมันรถยนต์กันเป็นส่วนใหญ่ และวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้รถยน์ให้ประหยัดน้ำมัน โดยที่คุณเองจะมีเงินเหลือเก็บ กับบทความ 14 วิ ธีใช้รถให้ประหยัดน้ำมัน คนใช้รถยังไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้คุณประหยัดน้ำมัน ประหยัดเงิน และยังช่วยรักษ์โลกของเราได้อีกด้วย

1 เลือ กใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน และควรเปลี่ยนเมื่อถึงเวลา เพราะจะช่วยถนอมอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วย

2 หากไม่รีบเร่งในการเดินทาง ควรขับรถด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่ วโมง เพราะจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์ ตรงข้ามกับขับรถเร็วในการใช้รถทางไกล ที่จะทำให้เปลืองน้ำมัน มากขึ้น โดยไม่จำเป็น

3 การขับรถด้วยการออ กตัวอย่ างรวดเร็วแบบรถแข่ง จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน มากขึ้น และยังทำให้เครื่องยนต์ รวมถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ สึกหรอเร็วกว่าที่ควร

4 ควรขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอตลอ ดการเดินทาง และชะลอความเร็วก่อนถึงทางแยกหรือทางม้าล า ยต่าง ๆ แทนการเหยียบเบรกกะทันหัน เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไป

5 ควรวางแผนการใช้รถก่อนออ กจากบ้าน เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ใช้รถในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน

6 มีจุดหมายในการเดินทางอย่ างชัดเจนว่า จะใช้เส้นทางใดที่ช่วยให้ถึงจุดหมายได้รวดเร็วมากขึ้น

7 ควรดับเครื่องทุกครั้ง หากต้องจอ ดรถทิ้งไว้ 3-4 นาทีขึ้นไป เพราะนอ กจากประหยัดน้ำมันแล้ว ยังเป็นการถนอมเครื่องไม่ให้ร้อนจัดอีกด้วย

8 ควรอุ่นเครื่องยนต์ในตอนเช้า ประมาณ 1-2 นาที ก่อนใช้รถ เพื่อให้ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

9 การใช้เครื่องปรับอากาศจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น และสิ้นเปลืองน้ำมันถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นควรใช้งานเท่าที่จำเป็น

10 ควรเติมลมย างให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ เพราะถ้าลมย างอ่อนเกินไป จะทำให้หน้าย างเสียดสีกับพื้นถนน มาก จนกระทบต่อ การใช้น้ำมัน แต่อย่ าเติมลมย างแข็งเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ย างระเบิดได้

11 หมั่นตรวจเช็กสภาพรถ รวมทั้งตั้งเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ตรงต ามมาตรฐานที่กำหนด

12 หมั่นตรวจเช็กไส้กรองอยู่เสมอ เพราะหากถ้าไส้กรองเกิดชำรุด หรืออุดตัน อาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก กว่าปกติ ซึ่งจะทำให้เปลืองน้ำมัน มากขึ้น

13 อย่ าบรรทุกของหนักเกินพิกัด หรือนำสิ่งของไว้บนหลังคารถ เพราะนอ กจากเครื่องยนต์ต้องทำงานหนัก ตัวรถยนต์ก็อาจสึกหรอไวกว่าปกติด้วย

14 ควรเปลี่ยนเกียร์ต ามจังหวะและรอบความเร็วในการใช้งาน เพราะการลากเกียร์เดิมนาน ๆ จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก และกินน้ำมัน มากขึ้น

สำหรับเคล็ดลับเหล่านี้ นอ กจากนี้จะช่วยประหยัดน้ำมัน มากขึ้น ยังเป็นการถนอมเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ย าวนานอีกด้วย ซึ่งเชื่อว่า หากนำไปปฏิบัติต ามจนติดเป็นนิสัย ย่อมจะทำให้เจ้าของรถมีเงินเหลือจากค่าน้ำมันและค่าซ่อมบำรุงมากกว่าที่ผ่าน มาแน่นอนค่ะ

ที่มา กรมการขนส่ งทางบก, money.kapook