13 เรื่องราวที่ไม่ควรโพสต์ อาจทำให้คนรอบตัวมองคุณแย่ลง

เมื่อทุกวันนี้สื่อโซเซียล ทำให้หล า ยๆ คนเป็นคนที่ขี้อวดและใจร้อนขึ้น มากๆ แต่ถึงแม้จะให้คุณประโยชน์กับคุณมากเท่าไร ก็สามารถที่จะให้โทษกับคุณได้เช่นกัน และวันนี้เราก็มีบทความมานำเสนอ เกี่ยวกับ 13 เรื่องราวที่ไม่ควรโพสต์ อาจทำให้คนรอบตัวมองคุณแย่ลง ไปดูกันว่าเรื่องราวอะไรบ้างที่ไมควรโพสต์ออ กไป

โลกออนไลน์เป็นสถานที่ที่แบ่ งปั นเรื่องราว แต่คุณอย่ าลืมว่าด า บ มีสองคม ไม่ว่าคุณจะแบ่ งปั นเรื่องอะไรย่อมมีคนรักและคนที่เ ก ลี ย ดคุณมาดูกันว่าพฤติก ร ร มที่คุณไม่ควรโพสต์บนโลกออนไลน์มีอะไรบ้าง รู้ไว้ก่อนเกิดปัญหาต ามมาทีหลัง

1 ภาพจูบโดยการเซลฟี่คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการโพสต์ภาพที่ลึกซึ้งเกินไปในที่สาธารณะที่ให้เขากล า ยเป็นคนที่มีรสนิยมแย่และอาจเป็นที่รังเกียจในสายต าคนรอบข้าง ผู้เชี่ยวช าญได้กล่าวว่า ใครก็ต ามที่ลงรูปประเภทนี้เป็นคนที่กำลังสงสัยและไม่มั่นใจในคู่รักของตัวเอง

2 รายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณเรื่องส่วนตัวของคุณและคนรักของคุณไม่ควรเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องราวในห้องนอนของคุณ หรือแม้แต่เรื่องราวพิเศษในความสัมพันธ์ของคุณ เพราะถ้าหากคุณได้เเ ช ร์ออ กไป คุณอาจต้องสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพได้

3 พฤติก ร ร มที่ผิดกฎหมายหากคุณเป็นคนที่มีพฤติก ร ร มชอบอวดในเรื่องที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วขับถ่ายเซลฟีขณะขับรถ คุณอาจถูกจับหรือติดคุก บางคนอาจไปไกลถึงโพสต์ภาพย าเส พ ติ ด หรือโพสต์เงินที่ขโมยคนอื่น มา

4 ถ่ายภาพเซลฟี่ในโอ กาสที่ไม่เหมาะสมในบางสถานที่และโอ กาสเป็นที่ๆต้องให้เกียรติและเคารพ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในงานศ พ คุณไม่ควรทำร้ า ยตัวเองด้วยการยิ้มหรือถ่ายภาพตัวเองในงาน

5 กล่าวถึงเรื่องงานในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของคุณสามารถเห็นทัศนคติของคุณจากโปรไฟล์ของคุณได้ดังนั้นคุณควรเก็บอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวไว้กับตัวคุณเองดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาในภายหลัง

6 แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมแม้คุณจะชื่นชอบการแสดงความคิดเห็นในเชิงล้อเล่นเพราะสิ่งที่คุณได้แสดงความเห็นลงไปอาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจได้ เช่น ด้านการเมือง ศาสนา ความแตกต่างระหว่างเพศ เป็นต้น

7 แผนการไปเที่ยวหากคุณเเ ช ร์สถานที่ๆคุณกำลังพักผ่อนอยู่อาจทำให้เกิดอั น ต ร า ยได้ เพราะมีผู้ไม่ประสงค์ดีอาจแอบเข้าที่พักของคุณได้ดังนั้นหากคุณอย ากเเ ช ร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทริปของคุณ ควรรอให้กลับจากทริปก่อนค่อยเเ ช ร์

8 การเเ ช ร์ตำแหน่งที่คุณอยู่แม้ว่าในสมาร์ทโฟนจะมี G P S แล้วคุณก็สามารถเเ ช ร์ตำแหน่งที่คุณอยู่ในคนอื่นทราบได้แต่การเเ ช ร์ตำแหน่งนั้นอาจก่อให้เกิดอั น ต ร า ยต่อตัวคุณเองจากบุคคลที่หวังดี ดังนั้นคุณควรปิดการเเ ช ร์ตำแหน่งจะปลอ ดภั ยที่สุด

9 ข้อมูลทางการเงินเงินคือสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อเราประสบปัญหาทางการเงินหากคุณเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินของคุณออ กไป อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัญชีของคุณได้อย่ างง่ายดาย

10 เอ กสารส่วนบุคคลหากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์อาจทำให้มีคนไม่หวังดีสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้พวกเขาและพวกเขาจะได้ข้อมูลของคุณเพื่อขโมยตัวตนของคุณหรือจะบุกเข้าไปในบ้านของคุณได้

11 ของขวัญร า ค าแพงหากคุณลงรูปภาพสิ่งของที่มีร า ค าแพงอาจจะทำให้คนอื่นเกิดความอิจฉาและคิดไม่ดีกับคุณ นอ กจากนี้อาจเป็นอั น ต ร า ยต่อท รั พ ย์สินของคุณด้วยโปรดจำไว้เสมอว่าเมื่อคุณโพสต์สิ่งที่

เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะลบออ กอย่ างสมบูรณ์และคุณจะไม่สามารถติดต ามผู้ที่เห็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ดังนั้นโปรดระมัดระวังเป็นอย่ างยิ่งในการเลือ กสิ่งที่จะแบ่ งปันในโซเชียลมีเดีย

12 ภาพจากการปาร์ตี้อย่ าทำล า ยภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยการเเ ช ร์ภาพที่ไม่เหมาะสมจากงานฉลองของคุณเพราะสื่อออนไลนเ์ป็นที่ๆใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณหรือเจ้านายของคุณ คุณจะกล า ยเป็นบุคคลที่สูญเสียความน่าเชื่อถือได้

13 ภาพอัลตร้าซาวด์การเเ ช ร์ภาพของทารกที่ยังไม่เกิดอาจทำให้เพื่อนในสื่อออนไลน์ของคุณรู้สึกไม่ดีได้และพฤติก ร ร มนี้ถือเป็นพฤติก ร ร มที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ด้วย

ที่มา khoddeeja