13 สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเซียล ให้คนอื่นรับรู้ เขาจะมองคุณไม่ดี

เมื่อทุกวันนี้คนเราอยู่กับโลกออนไลน์มากกว่าโลกความเป็นจริง และมักที่จะโพสต์ชีวิตประจำวันของตัวเองลงโซเซียลอยู่บ่อยๆ และวันนี้เราก็มี 13 สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเซียล ให้คนอื่นรับรู้ เขาจะมองคุณไม่ดี ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ควรโพสต์

โลกออนไลน์เป็นสถานที่ที่แบ่งปันเรื่องราว แต่คุณอย่ าลืมว่าด า บ มีสองคม ไม่ว่าคุณจะแบ่งปันเรื่องอะไรย่อมมีคนรักและคนที่เ ก ลี ย ดคุณมาดูกันว่า พฤติก ร ร มที่คุณไม่ควรโพสต์บนโลกออนไลน์มีอะไรบ้าง รู้ไว้ก่อนเกิดปัญหาต ามมาทีหลัง

1 ของขวัญร า ค า แพง

หากคุณลงรูปภาพสิ่งของที่มีร า ค า แพงอาจจะทำให้คนอื่นเกิดความอิจฉา และคิดไม่ดีกับคุณ นอ กจากนี้อาจเป็นอั น ต ร า ยต่อท รั พ ย์สินของคุณด้วย โปรดจำไว้เสมอว่าเมื่อคุณโพสต์สิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะลบออ กอย่ างสมบูรณ์และคุณจะไม่สามารถติดต ามผู้ที่เห็นข้ อมูลเกี่ยวกับคุณได้

2 รายละเอียดเรื่องความสัมพันธ์

ส่วนตัวของคุณเรื่องส่วนตัวของคุณและคนรักของคุณไม่ควรเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเรื่องราวในห้องนอนของคุณ หรือแม้แต่เรื่องราวพิเศษในความสัมพันธ์ของคุณ เพราะถ้าหากคุณได้เเ ช ร์ออ กไป คุณอาจต้องสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพได้

3 ภาพจูบโดยการเซลฟี่

คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการโพสต์ภาพที่ลึกซึ้งเกินไปในที่สาธารณะที่ให้เขากล า ยเป็นคนที่มี รสนิยมแย่ และอาจเป็นที่รังเกียจในสายต าคนรอบข้าง ผู้เชี่ยวช าญได้กล่าวว่า ใครก็ต ามที่ลงรูป ประเภทนี้เป็นคนที่กำลังสงสัยและไม่มั่นใจในคู่รักของตัวเอง

4 ถ่ายภาพเซลฟี่ในโอ กาสที่ไม่เหมาะสม

ในบางสถานที่และโอ กาสเป็นที่ๆต้องให้เกียรติและเคารพ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในงานศ พ คุณไม่ควรทำร้ า ยตัวเองด้วยการยิ้มหรือถ่ายภาพตัวเองในงาน

5 พฤติก ร ร มที่ผิ ดกฎหมาย

หากคุณเป็นคนที่มีพฤติก ร ร มชอบอวดในเรื่องที่ผิ ดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเมาแล้วขับ ถ่ายเซลฟีขณะขับรถ คุณอาจถูกจับหรือติดคุก บางคนอาจไปไกลถึง โพสต์ภาพย าเส พ ติ ด หรือโพสต์เงินที่ขโมยคนอื่น มา

6 แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม

แม้คุณจะชื่นชอบการแสดงความคิดเห็นในเชิงล้อเล่น เพราะสิ่งที่คุณได้แสดงความเห็นลงไป อาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจได้ เช่น ด้านการเมือง ศาสนา ความแตกต่างระหว่างเพศ เป็นต้น

7 กล่าวถึงเรื่องงานในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของคุณสามารถเห็นทัศนคติ ของคุณจากโปรไฟล์ของคุณได้ ดังนั้นคุณควรเก็บอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวไว้ กับตัวคุณเองดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาในภายหลัง

8 การเเ ช ร์ตำแหน่งที่คุณอยู่

แม้ว่าในสมาร์ทโฟนจะมี G P S แล้วคุณก็สามารถเเ ช ร์ตำแหน่งที่คุณอยู่ในคนอื่นทราบได้ แต่การเเ ช ร์ตำแหน่งนั้นอาจก่อให้เกิดอั น ต ร า ยต่อตัวคุณเองจากบุคคลที่หวังดี ดังนั้นคุณควรปิดการเเ ช ร์ตำแหน่งจะปลอ ดภั ยที่สุด

9 แผนการไปเที่ยว

หากคุณเเ ช ร์สถานที่ๆคุณกำลังพักผ่อนอยู่อาจทำให้เกิดอั น ต ร า ยได้ เพราะมีผู้ไม่ประสงค์ดีอาจแอบ เข้าที่พักของคุณได้ ดังนั้นหากคุณอย ากเเ ช ร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทริปของคุณ ควรรอให้กลับจากทริปก่อนค่อยเเ ช ร์

10 เอ กสารส่วนบุคคล

หากคุณเปิดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์อาจทำให้มีคนไม่หวังดีสามารถดูข้ อมูลส่วนบุคคล ของคุณได้พวกเขาและพวกเขาจะได้ข้ อมูลของคุณเพื่อขโมยตัวตนของคุณหรือจะบุกเข้าไปในบ้านของคุณได้

11 ข้ อมูลทางการเงิน

เงินคือสิ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อเราประสบปัญหาทางการเงิน หากคุณเผยแพร่ข้ อมูลทางการเงินของคุณออ กไป อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัญชีของคุณได้อย่ างง่ายดาย

12 ภาพจากการปาร์ตี้

อย่ าทำล า ยภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยการเเ ช ร์ภาพที่ไม่เหมาะสมจากงานฉลองของคุณ เพราะสื่อออนไลนเ์ป็นที่ๆใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณ หรือเจ้านายของคุณ คุณจะกล า ยเป็นบุคคลที่สูญเสียความน่าเชื่อถือได้

13 ภาพอัลตร้าซาวด์

การเเ ช ร์ภาพของทารกที่ยังไม่เกิดอาจทำให้เพื่อนในสื่อออนไลน์ของคุณ รู้สึกไม่ดีได้และพฤติก ร ร มนี้ถือเป็นพฤติก ร ร มที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ด้วย

ดังนั้นโปรดระมัดระวังเป็นอย่ างยิ่งในการเลือ กสิ่งที่จะแบ่งปันในโซเชียลมีเดีย

ที่มา predict-j55