13 สิ่งที่คนโบราณบอ ก ควรทำ-ไม่ควรทำ อย า กมีชีวิตที่สุขสบายควรทำ

คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหม อาบน้ำร้อน มาก่อน วันนี้เราก็มีบทความที่อย า กจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 13 สิ่งที่คนโบราณบอ ก ควรทำ-ไม่ควรทำ อย า กมีชีวิตที่สุขสบายควรทำ ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คนโบราณเชื่อว่าทำแล้วดี และทำแล้วทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความลำบาก

1 ห้ามหันหัวเตียงไปทานผนังห้องน้ำ

การทำแบบนี้ไม่ถูกหลัก ฮ ว ง จุ้ ย และจะทำให้ชีวิตอั บ โ ช ค ฉะนั้นการจะวางเตียงนอนนั้นควรจะหาทิศให้ดีหน่อย เพราะว่าเราไม่สามารถจะวางได้ทุกทิศ หากวางไม่ดีนั้นจะทำให้นอนอีกด้วย

2 อย่ าปล่อยให้ห้องครัวรกสกปรก

เนื่องจากห้องครัวนั้นเป็นขุมพลังของบ้านเลย ควรจะทำความสะอาดอยู่เสมอ หากห้องครัวสกปรกเงินทองจะไม่เข้าบ้าน แต่ถ้าสะอาดก็จะเรียกเงินทองเข้ามาเสมอ ฉะนั้นอ ย่ าลืมจัดครัวให้เป็นระเบียบ สะอาดอยู่ตลอ ดด้วย ทำกับข้าวเสร็จแล้วควรจะเก็บให้เรียบร้อย

3 หาไข่กับส้มมาใส่ตะกร้าวางไว้ในห้องรับแขก

เป็นความเชื่อว่าจะทำให้มีกิน มีใช้ตลอ ดไป จะวางในห้องรับแขก ห้องอาหารได้หมด จะเห็นว่าบ้านคนร ว ย ๆ นั้นมักจะมีตะกร้าไข่และส้มวางอยู่เสมอไม่มุมใดก็มุมหนึ่ง

4 หมั่นทำความสะอาดหิ้งพระ/ห้องพระ

เป็นที่อยู่ของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์จะปล่อยให้รกก็คงไม่ใช่ ท่านก็คงไม่อย า กคุ้มครองเพราะว่าเราเองก็ไม่ใส่ใจดูแลท่านเลย ฉะนั้นควรจะทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ เปลี่ยนน้ำแจกัน จัดแจกันให้สวยอยู่ตลอ ดด้วย จะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในบ้าน ทำอะไรก็ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

5 ช่วยเหลือ สั ต ว์ จ รจั ด เป็นนั้นได้บุญเยอะ

หากไปไหนแล้วเจอห ม าหรือแ ม ว หรือสั ต ว์อื่น ๆ ที่จ ร จั ดกำลังหิว ควรจะเอาอาหาร น้ำให้มันได้ทานอิ่มท้องหรือหาบ้านให้มันได้อยู่อบอุ่น หลบแดด หลบฝน จะทำให้เราได้อานิสงส์ผลบุญ จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าหากช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่ควรจะ ไ ล่ หรือทำร้ า ยเขา

6 ทำบุ ญ โ ล ง ศ พ

การทำให้ด ว ง ช ะ ต าแข็งขึ้นอย่ างหนึ่งคือ การทำ บุ ญ บ ริ จาคโ ล ง ศ พ เหมาะกับคนที่ ด ว งอ่อนอย ากจะส ะ เ ดา ะเ ค ร า ะห์ก็ทำแบบนี้จะช่วยไ ล่ สิ่งไม่ดี สิ่งชั่ ว ร้ า ยต่าง ๆ ที่เข้ามานั้นให้เบาลงไปได้

8 เจอเหรียญตกให้เก็บไว้

เป็นเหรียญนำโชค บางคนไม่กล้าเก็บเพราะกลัวแต่ความจริงแล้วเก็บเลย เงินอย่ างไรก็คือเงิน มีค่าอยู่แบบนั้น หากเจอเหรียญนั่นก็แปลว่าเป็นเหรียญนำโชคของคุณ เราจะไม่ดูถูกเงินจะเหรียญเท่าไหร่ก็ต าม ควรเอามาเก็บไว้ หากไม่เก็บจะทำให้ อั บ โชค

9 วั น บ ริ สุ ท ธิ์

เรียกอีกอย่ างว่า วันโ ก น วันพระ ควรงดเว้นการมี เ พ ศ สั ม พั น ธ์ ในวันพ ร ะ วันโ ก น เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เทวดาที่คุ้มครองเรา

10 สวมแหวนช่วยเ ส ริ มด ว ง

โดยให้เลือ กสวนแหวนที่ถูกโ ฉ ล กกับตัวเรา อาจจะเลือ กแหวนที่ชอบ แหวนประจำวันเกิด แหวนอะไรก็ได้ที่รู้สึกชอบ เงิน ทอง เพชร พลอย ได้หมด จะช่วยเสริมโชคได้

11 อย่ าให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญใคร

ต ามความเชื่อว่าแล้วกันว่า เป็นตัวแทนของความโ ศ ก เ ศ ร้ า หากให้ใครก็จะทำให้ต้องจากกัน ห่างเหินกัน ฉะนั้นไม่ควรจะเอามาเป็นของขวัญเด็ดข า ด จะให้ใครก็ไม่ควรยกเว้นจะซื้ อไว้ใช้เอง

12 กระจกในบ้านต้องใสเสมอ

อย่ าปล่อยให้กระจกในบ้านต้องหม่นหมอง จะต้องคอยทำความสะอาดอยู่เสมอ หากปล่อยให้กระจกเลอะ ห ม อ ง นั้นจะทำให้ชีวิตห ม่ น ห ม อ งได้ ต้องเจอกับปัญหามากมายเข้ามา

13 กระเป๋าตังค์ใบใหม่ในวันปีใหม่

เวลาขึ้นปีใหม่แนะนำให้หากระเป๋าตังค์ใบใหม่แล้วใส่เงินไปสัก 900 หรือ 9,000 บาท เอาไว้ และห้ามเอาเงินนั้นออ กมาใช้เป็นเวลา 1 วันเต็ม ๆ การทำแบบนี้จะช่วยเรียกท รั พ ย์ เรียกเงินเข้ามาเพิ่มเรื่อย ๆ

สำหรับใครที่อย ากจะรู้เรื่องราวแต่ละอย่ างเพิ่มก็อย่ าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย และข้อห้ามบางอย่ างของคนโบราณนั้นจะเชื่อต ามด้วยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร แต่ก็ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะ เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ที่มา horoscopedaily99