12 ลักษณะแปลกๆ ที่ว่ากันว่า คนฉลาด มักเป็น มากกว่าคนอื่น

เรามักจะรู้จักคนฉลาดจากการที่เขาเป็นคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปเสี ยหมด อะไรก็เก่งไปหมด แล้วคุณเคยรู้นิสัยของคนที่ฉลาดจริงๆหรือเปล่า ว่าคนเหล่านี้เขามีนิสัยอย่ างไรบ้าง วันนี้เรามีนิสัยบางอย่ างของคนฉลาดมาให้ได้ทราบกัน จะเป็นอย่ างไรเราไปดูกันเลย

ว่ากันว่า อัจฉริยะ กับ คนบ้า อยู่ห่างกันเพียงเส้นบาง ๆ กั้นไว้ ส่วนหนึ่งอาจเพราะความคิดสร้างสรรค์ที่มีมากกว่าคนทั่วไป การมองโลกในแบบที่คนอื่น ๆ ไม่มอง

รวมถึงการคิดนอ กกรอบที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ทำให้คนฉลาด ที่มีนิสัยประหลาด สามารถประสบความสำเร็จได้ในหล า ย ๆ เรื่อง และนิสัยในชีวิตประจำวันเหล่านี้ มักจะพบได้ในคนฉลาด มากกว่าคนทั่วไป

1. ชอบอาบน้ำเย็น

มีคำอธิบายอย่ างไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เนื่องจากน้ำเย็น สามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระฉับกระเฉง ล ดความตึงเครียด คล า ยความเมื่อยล้า และทำให้อารมณ์ดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ความจำของคุณมีการพัฒนา นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้คนฉลาดชื่นชอบการอาบน้ำเย็น

2. ชอบกล่าวคำสาบาน

ต ามปกติ การกล่าวคำสาบาน หรือ การกล่าวถ้อยคำสาปแช่ง จะมีภาพลักษณ์ของความงมงาย แต่จากการศึกษาพบว่า การร้อยเรียงคำเพื่อนำมากล่าวในพิธีเหล่านี้ เป็นศาสตร์ของภาษาชั้นสูง และคนฉลาดนั้นจะสามารถทำมันได้อย่ างลื่นไหล ไม่ติดขัด

3. ชอบวาดเส้นขยุกขยิก

คนที่ชอบล า ยเส้นยุ่งเหยิง หรือปัญหาที่ซับซ้อน มีแนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดมาก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการกระตุ้นความจำ และช่วยให้สมองเกิดไอเดียได้หลากหล า ยมากยิ่งขึ้น

4. อยู่จนดึกดื่น

บางทฤษฎีกล่าวว่า คนฉลาดมักตื่นนอนตอนกลางดึก หรือรู้สึกสมองโลดแล่นในช่วงเวลากลางคืน มากกว่ากลางวัน เนื่องจากความสงบ ทำให้พวกเขาสามารถใช้ความคิดได้ดีกว่า

5. การมีโต๊ะรก ๆ

แม้คนอื่นจะคิดว่า คนฉลาดน่าจะมีการจัดระเบียบความคิดที่ดี และชอบความเรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อ การจดจำข้ อมูล แต่จากการทดลองพบว่า ในสภาพที่ยุ่งเหยิง สามารถช่วยปลุกไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่า

6. ประเมินตัวเองได้

คนฉลาดมักสามารถประเมินตัวเองได้ ว่ามีศักยภาพแค่ไหน สามารถทำอะไรได้ ต้องการที่จะทำอะไร รวมไปถึงสิ่งไหนที่เป็นข้ อเสี ย เพื่อให้ประมวลผลและนำไปสู่ทางเลือ กที่ดีที่สุด

7. ชอบอยู่คนเดียว

นักวิจัยชาวอังกฤษและสิงคโปร์ ได้สอบถามผู้คนจำนวน 15,000 คน ที่มีอายุ ระหว่าง 18 – 28 ปี เพื่อสำรวจรวมทั้งทดสอบ IQ พวกเขา และได้พบว่า

คนที่มีไหวพริบ ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิต หากพวกเขาสนิทสน มกับเพื่อน มากเกินไป เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า น่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้นในเรื่องที่จำเป็น มากกว่า

8. ชอบฝันกลางวัน

หล า ยครั้งที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อย ๆ ในสิ่งที่เป็นไปได้ย าก หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย จะนำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิ ธีที่ดีกว่า มีการศึกษาพบว่า คนฉลาดสามารถใช้จิตใจเป็นตัวชี้นำ เพื่อค้นพบวิ ธีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่ างดี

9. แค่เสี ยงเคี้ยว ก็สามารถสร้างความรำคาญใจได้อย่ างมาก

การศึกษาจากมหาวิทย าลัยนอร์ทเวสเทิร์น พบว่า คนที่ได้รับการทดสอบในด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีคะแนนสูง มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถอ ดทนต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัส เช่น เสี ยงเคี้ยวได้

เนื่องจากพวกเขาต้องการสมาธิ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต าม แต่ที่น่าแปลกก็คือ หากเป็นเสี ยงเคี้ยวหมากฝรั่ง ที่เจ้าตัวเป็นคนทำ กลับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคิดได้

10. ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่ง ๆ นอน ๆ อยู่ในบ้าน

เห็นได้ชัดว่าความเกียจคร้าน เป็นสัญญาณแห่งความฉลาด ในการศึกษาเมื่อปี 2016 นักวิจัยจากมหาวิทย าลัย Florida Gulf Coast พบว่า เหล่านักคิด มักไม่ค่อยชอบใช้แรงกาย แต่ชอบการใช้แรงสมองในการขบคิดสิ่งต่าง ๆ ขณะที่ร่างกายของพวกเขาอยู่นิ่ง ๆ

11. นั่งสมาธิทุกวัน

มีการศึกษาจำนวน มากที่แสดงให้เห็นว่า การฝึกนั่งสมาธิทุกวัน ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการพัฒนาสมอง นอ กจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาให้ IQ สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

12. พูดกับตัวเอง

การพูดคนเดียว อาจทำให้คุณดูเป็นคนบ้า แต่ในความเป็นจริง นี่อาจเป็นสัญญาณของความคิด ความจำ และทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้น

ที่มา   verrysmilejung