10 แนวคิดเปลี่ยนตัวเองจากคนอย ากร ว ย เป็นคนร ว ย

เมื่อวันนี้คุณน้ั้นเป็นคนหนึ่งที่อย ากจะร ว ย และคุณนั้นก็กำลังพย าย ามที่จะก้าวไปอยู่ที่จุดตรงนั้น และวันนี้เรานั้นก็มีบทความเกี่ยวกับ 10 แนวคิดเปลี่ยนตัวเองจากคนอย ากร ว ย เป็นคนร ว ย ไปดูกันว่าคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากแค่ไหนกัน

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนทำงานได้ทุกรูปแบบ เพื่อสนองต่อปัจจัยต่างๆในชีวิต รถก็ต้องมี บ้านก็ต้องผ่อน มือถือก็ต้องเปลี่ยน แฟนก็ต้องเปย์ ถ้าไม่ทำงานจะอะไรมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้ ทำงานก็มีเงิน พอมีเงินก็อย ากใช้เงิน

แล้วเราก็ต้องทำงานต่อไป แม้แต่คนร ว ยก็ยังทำงาน แล้วคนหาเช้ากินค่ำอย่ างเราจะอู้งานได้ย่ างไร ไม่มีใครตกงานแล้วแฮปปี้สักคน ทุกคนต้องการทำงานเพื่อเก็บเงิน มันคือปัจจัยที่สำคัญอันดับหนึ่งในชีวิต เพราะทุกอย่ างดำเนินได้ด้วยเงิน

ทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเงินไม่สำคัญ เพราะถ้าลองคิดดูว่าคุณไม่มีเงินคุณจะทำอะไรได้บ้าง ท่องไว้ครับ มีงานก็มีเงิน มีเงินก็ได้ใช้เงิน ชีวิตทุกคนต้องใช้เงิน และต้องทำงานเพื่อแลกเงินครับ

ข้ อคิดที่ 1 ก่อนซื้ อของลองคิดถึงอนาคต

แน่นอนว่ามันง่ายมากที่จะซื้ อของที่ตนเองชอบ แต่สุดท้ายเมื่อเราซื้ อของแบบไม่มีลิมิท ตัวเราเองก็จะเป็นคนที่ต้องมานั่งเสียใจเองว่าจ

ะหารายได้มาทดแทนเงินที่เสียไป ก่อนซื้ อทุกครั้งต้องคิดถึงอนาคตของเราเองว่าหากซื้ อแล้วอนาคตเราจะเป็นอย่ างไร? ได้รับผลกระทบอะไรรึเปล่า

ข้ อคิดที่ 2 อย่ าซื้ อของไม่จำเป็นเพื่อสร้างความประทับใจ

เราทุกคนล้วนอย ากได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนๆหรือคนรอบข้างเมื่อเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่ าง แต่เราต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเอง

เราควรซื้ อของเพราะสิ่งของนั้นมีความจำเป็นต่อเรามากกว่าการซื้ อเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจ TIP ก่อนซื้ อของให้ลองคิดว่า ‘อย่ าซื้ อของไม่จำเป็น เพื่อให้คนที่แม้แต่คุณก็ไม่รู้จักประทับใจ’

ข้ อคิดที่ 3 สร้างที่มาที่ไปของรายจ่าย

โลกทุกวันนี้มีสิ่งของมากมายที่พร้อมทำให้คุณยอมจ่ายเงินโดยไม่ได้เก็บออมถ้าคุณไม่ได้วางแผนการเงินและตั้งงบค่าใช้จ่ายเอาไว้

คนร ว ยทุกคนรู้ดีกว่าเงินของ พวกเขามาจากที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหนเสมอ เรื่องนี้บัญชีรายรับ-รายจ่ายช่วยคุณได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณห า ยงงเพราะมันบอ กคุณได้เสมอว่าเงินคุณไปอยู่ที่ไหน

ข้ อคิดที่ 4 ทำงานให้หนักเข้าไว้

หล า ยคนคิดว่าวิถีชีวิตของคนร ว ยมีแต่เรื่องสนุกสนานร่าเริงตลอ ดเวลา ความจริงนั้นกลับกันเลย คนร ว ยทำงานหนักกว่าคนธรรมดาทั่วไป อย่ างน้อยก็ในช่วงวัยทำงาน แต่พวกเขาพย าย ามเพิ่มรายได้ เพราะเมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้น

พวกเขาก็สามารถเก็บออมเงินจำนวน มากขึ้นได้นั่นเอง คนร ว ยคิดว่าการทำธุรกิจคือ การเก็บออมมากกว่าการใช้จ่าย, การลงทุน, การวางแผนเพื่ออนาคต และต้องใช้ความเชี่ยวช าญเพื่อไขว่คว้าโอ กาสและทำงานให้หนักกว่าคนทั่วไปอีกด้วย

ข้ อคิดที่ 5 แบ่งสรรปันส่วนเงิน

ขอย้ำอีกครั้ง คนร ว ยไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อหรือไม่ต้องจ่ายอะไรเลย แต่เพราะการแบ่งสรรเงินอย่ างดีจึงทำให้พวกเขาคงความร่ำร ว ยของตัวเองไว้ได้ พวกเขาจัดสรรเงินทุกครั้งที่มีรายได้ ดังนั้นลองแบ่งสรรรายได้ของคุณบ้าง

เพราะนี่คือหลักประกันว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินคุณจะยังคงมีเงินสำรองอยู่ TIP วิธีง่ายๆคือลองแบ่งรายได้ออ กเป็นสามส่วนโดย 1 ส่วนเพื่อ การใช้ชีวิต, อีก 1 ส่วนเพื่อเก็บออม และอีก 1 ส่วนเพื่อ การให้

ข้ อคิดที่ 6 ซื้ อของลดร า ค าหรือต่อร า ค าก่อนซื้ อ

คนร ว ยหล า ยคนก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไป พวกเขาต้องการใช้เงินให้เกิดมูลค่าสูงสุด สิ่งที่ดีที่สุดคือซื้ อของลดร า ค าหรือต่อร า ค าก่อนซื้ อ พวกเขาคิดว่าทำไมต้องจ่ายแพงในเมื่อมีทางเลือ กที่ดีกว่าอยู่ตรงหน้า

ข้ อคิดที่ 7 นำเงินออมไปลงทุนอย่ างช าญฉลาด

หล า ยคนไม่นำเงินเก็บไปลงทุนเพราะคิดว่ามีจำนวนน้อย แต่อย่ าลืมว่าเงินน้อยแต่เมื่อสะสมให้มากเข้าก็กล า ยเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ พูดง่ายก็คือหากคุณนำเงินออมไปลงทุนดีๆก็จะทำให้เงินออมของคุณเบ่งบานจนคุณประหลาดใจเลยทีเดียว

อย่ างที่โบราณว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท และเมื่อคุณลงทุนให้ถูกที่ คุณก็สมปรารถนา แต่เรื่องเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยประสบการณ์และการลองผิ ดลองถูก แล้วคุณจะพบว่าการเก็บเงินให้พอ กพูนตื่นเต้นกว่าการใช้เงินอย่ างฟุ่มเฟือยซะอีก

ข้ อคิดที่ 8 เรียนรู้หลักสูตรสร้างเงินล้าน

คนทั่วไปคิดออมเงินหลังจากหักรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่คนร ว ยคิดตรงข้าม วิธีคิดแบบนี้เรียกว่าหลักสูตรสร้างเงินล้าน วิธีการเริ่มเมื่อคุณรายได้ใดๆก็ต ามให้หักเงินจำนวนที่แน่นอนเพื่อบริจาคกลับคืนสู่สังคมและหักเงินออ กอีกส่วน

เพื่อนำไปลงทุนสำหรับเป้าหมายในอนาคตของคุณ ที่เหลือจากนั้นต่างหากที่เป็นรายจ่ายของคุณ TIP หากอย ากร ว ยจำไว้ว่า ‘จงใช้เงินที่เหลือจากการออม ไม่ใช่ออมหลังจากใช้เงิน’

ข้ อคิดที่ 9 ปิดรูรั่ว

คนร ว ยไม่ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น พวกเขาหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่ างมาก เพราะค่าธรรมเนียมเล็กๆก็กล า ยเป็นเรื่องใหญ่ได้หากไม่ระวังให้ดี จำเอาไว้เสมอว่า รูรั่วเล็กๆก็สามารถทำให้เรือล่มได้!!!

ข้ อคิดที่ 10 ระวังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารายจ่าย

แน่นอนว่าหล า ยคนย่อมรู้สึกว่าต้องระวังเป็นพิเศษถ้าต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ แต่สิ่งที่ทุกคนลืมคิดถึงกลับเป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันว่าเมื่อรวมกันแล้วเงินเหล่านี้อาจทำให้คุณตกใจได้เลยทีเดียว เราคงคิดหนักถ้าต้องซื้ อหนังสือ 1 เล่มร า ค า 200 บาท

แต่ถ้าเราซื้ อ กาแฟชื่อดังร า ค า 80 บาท, ขน มจุบจิบ 40 บาท, ทานไอศครีมกับเพื่อนๆร า ค า 80 บาท รวมกันก็ได้ 200 บาทเช่นกัน เพียงแค่ตัดรายจ่ายจุกจิกนี้ออ กไป ก็จะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแบบไม่คาดฝันเลย

เพียงคุณนำแนวคิด 10 ข้ อมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของเราเอง แค่นี้เราก็จะเข้าใจว่าการสร้างความร่ำร ว ยเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการเปลี่ยนความคิด และเมื่อคุณคิดแบบคนร ว ยแล้ว ขั้นต่อไปคือลองทำต ามให้ได้ทุกข้ อ แล้วคนร ว ยคนต่อไปก็คือคุณ

ที่มา verrysmilejung, meeyim