10 เหตุผล ที่ไม่ควรวิ่งต ามคนที่ไม่เคยรักคุณ เพราะคนมันจะรัก ยืนเฉยๆ มันก็รัก

10 เหตุผล ที่ไม่ควรวิ่งต ามคนที่ไม่เคยรักคุณ เพราะคนมันจะรัก ยืนเฉยๆ มันก็รัก

ถ้าเขาไม่รักก็อย่ าวิ่งต าม เพราะยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อย และเขาก็จะมองเราไม่มีคุณค่าในตัวเองเสียเลย หากคนมันจะรัก ยืนเฉยๆ มันก็รักคุณแล้ว ไม่ต้องออ กแรงวิ่งต ามให้เหนื่อยเลย หากวันนี้มีใคกำลังวิ่งต ามคนรักอยู่ให้หยุดและหันกลับมารักตัวเอง สร้างคุณค่าให้ตัวคุณเอง เมื่อถึงเวลาคนรักดีๆ จะเข้ามาเอง
การวิ่งต ามคนที่ไม่ใช่นั้น

ก็เปรียบเสมือนกับการทำอะไรที่ไม่มีจุดหมาย มันเป็นการกระทำที่เสี่ยงมากๆ เพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าเมื่อไหร่เราจะสมหวัง
เราอาจจะทุ่มเททุกอย่ างที่เรามีให้เขาไป แต่สุดท้ายเราอาจจะต้องผิดหวังก็เป็นได้ อย่ าลืมนะว่าการที่เราวิ่งต ามคนที่ไม่ใช่มากเท่าไหร่

เราจะเหลือเวลาให้คนที่ใช่น้อยลงไปเท่านั้น เพราะเรามัวแต่เอาเวลาที่เรามีทั้งหมดไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่ใช่ จนเราแทบไม่มีเวลาเหลือให้กับคนที่ใช่ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา หากเราคิดได้เราจะรู้ว่าเวลาของเราไม่ได้มีมากขนาดนั้น

การที่เราเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่ใช่ หรือคนที่ไม่รักเรา มันก็เหมือนเป็นการกระทำที่สูญเปล่า สู้เอาเวลาไปทุ่มเทให้กับคนที่รักเราจริง และพอที่จะทำให้เรา มีความหวังจะดีกว่า เพราะอย่ างน้อยเราก็รู้ว่าที่เราทุ่มเทไปนั้นไม่สูญเปล่า

ถ้าเรารักตัวเองอย่ าฝืนอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น อย่ าพย าย ามเพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณเลย อย่ าไปหาคนที่เห็นค่าคุณ แค่เวลาที่เขาต้องการอย่ าเสี ยสละความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณและทำให้ตัวเองมีความสุข ตัดคนบางคนออ กไปจากชีวิต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำเพื่อตัวเอง

1 คุณอาจไม่ใช่สำหรับบางคน เหมือนที่บางคน ไม่ใช่สำหรับคุณ

2 คุณต้องรักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้ มแ ข็ง

3 ดูแลตัวเองให้ดูดี และมีค่าที่สุด เพราะจากนี้ คุณจะเป็นผู้เลือ ก ไม่ใช่ผู้ถูกเลือ ก

4 ทุกสิ่งที่เกิ ดขึ้น ล้วนมีเหตุผล โ ช คช ะต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขาไม่ใช่ เพราะคนที่ใช่ ยังเดินทางมาไม่ถึง

5 โล กนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว ยังมีคนอีกมากมายที่ต้องการคุณ

6 คุณต้องรักตัวเอง และเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเอง ลืมคนที่ไม่รักคุณ

7 คุณมีค่าเกินกว่าที่จะขอร้องให้ใครมารักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

8 การที่คนคนเดียว ปฏิเส ธคุณ ไม่ได้หมายถึงคุณไม่ดีพอพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

9 ยิ่งคุณดื้อดึง และเหนี่ยว รั้ ง เขาไว้ คุณยิ่งดูไร้ค่า ในสายต าเขา ปล่อยเขาไปเถอะ

10 สิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้องเชื่อและรอคอยสิ่งนั้น รอคอยสิ่งที่คุณคู่ควร

ขอขอบคุณ forlifeth,มียิ้ม