10 หลักคิด นำไปสอนลูกหลาน จะเติบโตเป็นคนประสบความสำเร็จ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดการก้าวไปสู่ความสำเร็จของชีวิต กับบทความ 10 หลักคิด นำไปสอนลูกหลาน จะเติบโตเป็นคนประสบความสำเร็จ ไปดูกันว่าคนสำเร็จเขามีหลักคิดอย่ างไร ที่ทำให้ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จได้

1 ออ กท่องเที่ยวบ้าง เมื่อยังมีโอกาส

ให้รู้จักออ กเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ได้รู้จักโลกและชีวิตก่อน เพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม

2 บ้าน มาก่อน รถมาหลัง

ควรที่จะซื้ อบ้านก่อนที่จะซื้ อรถ เพราะบ้าน มีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอ กอยู่แล้วว่า ‘รถ’ เท่ากับ ‘ลด’

3 ปลดห นี้บ้านต้องเป็นอย่ างแรก

ดอ กเบี้ยบ้านนั้น มหาโหดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่แล้วผ่อนไม่ไหว จนกล า ยเป็นภาระให้ลูกหลาน

4 ออมเงินให้เป็น ลงทุนให้มีความรู้

การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำร ว ย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน อย่ าลืมคบกับที่ปรึกษาการเงินไว้เป็นเพื่อนปรึกษา การบริหารเงินจะไม่ใช่เรื่องย าก

5 อย่ าสร้างศัตรูให้ตัวเอง

อย่ าเป็นศัตรูกับใครก็ต ามบนโลกใบนี้ เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้ า ยคุณก็เป็นได้

6 ผูกมิตรสำคัญ ควรรั ก ษ าไว้

คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ต่อให้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้

7 อย่ ารอเงินแค่งานประจำ

ควรมีงานทำมากกว่า 1 งานเพราะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้ การมีงานสำรองหรืองานรองไว้ ให้มีเงินเข้ามาช่วยให้ชีวิตมีทางรอ ดเสมอ

8 เชื่อมั่นในตัวเอง

อย่ าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้แค่อย่ างเดียว เพราะความสามารถของคนเรามีมากกว่า 1 เสมอ

9 เมื่อพบโอกาสควรคว้าไว้

เมื่อมีโอกาสใดก็ต ามเข้ามาจงอย่ าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือประสบการณ์

10 สร้างเนื้อ สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด

ในขณะที่คุณยังมีกำลัง ยังเป็นหนุ่มสาว เพราะการฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก

ที่มา meeruk