10 หนทางเดินหนีจากความจน สู่ชีวิตที่รุ่งเรือง

หากวันนี้คุณนั้นไม่รู้ตัวเองว่าจะทำยังไงให้ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ร่ำร ว ย และหนีจากความจนถาวร วันนี้เราก็มีแนวทางดีๆ มานำเสนอคุณเกี่ยวกับ 10 หนทางเดินหนีจากความจน สู่ชีวิตที่รุ่งเรือง ไปดูกันว่ามีหนทางไหนบ้างที่จะทำให้คุณนั้นทิ้งความจนไว้ข้างหลัง และก้าวไปสู่ชีวิตที่ร่ำร ว ยได้

1.. หาร ายได้เพิ่ม คุ มรายจ่าย

หากคุณมีร ายได้ปีละ ล้านบาท คุณจะใช้ทำอะไร คนร ว ยหล า ยๆคนเขาไม่นิยมใช้เงิน ไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมู ลค่าหรอ ก แต่จะนำไปลงทุ นใน สินท รั พ ย์ ที่จะช่วยเพิ่มร ายแก่ตัวเอง

และคุ มรายจ่าย ให้ต่ำกว่าร ายได้แล้วหล า ยคนเลือ ก ใช้รถเก่า ไม่ซื้ อของใหม่ ถึงจะมีเงินซื้ อได้ก็ไม่ซื้ อ การที่เรามีร ายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มต าม แบบนี้ ถั งแต ก นะ

2.. เลือ กเป็นมิตร ให้ถูกคน

คนร ว ยมักคบกับคนร ว ยนั่น ก็จริงพวกเขาเชื่อว่า เมื่อพวกเขาอยู่ในกลุ่ม คนที่ประสบความสำเร็จ จะสามารถเรียนรู้cอะไรได้มากกว่า แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขา แต่ว่าคนอย ากร ว ย

ชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จcถ้าคุณอย ากหาร ายได้เพิ่ม ไปเที่ยวกับคนที่มีร ายได้สูงๆ ดูสิ จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดcให้เป็นแบบเดียวกับเขาได้ ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย ก็ต้องคิดแบบคนร ว ย คุณว่าจริงไหม

3.. เน้นหา มากกว่าเก็บ

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญก็จริง หล า ยคนคิดว่าแค่ การเก็บออมกับการล งทุ น ก็เพียงพอ แต่เพื่อให้บรรลุ สิ่งที่ตั้งใจไว้ เราต้องหาร ายได้ให้มากขึ้น คนร ว ยเข้าใจสิ่งนี้ ดีและสร้างหนทาง ให้ตัวเองหาร ายได้เพิ่ม ไม่ใช่ แค่การเก็บหรือลงทุ น เท่านั้นนะ ยังมีอีกมากมาย ที่เพิ่มร ายได้ให้ตัวเองได้

4.. อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันไดเอง

การทำงานเพื่อ เลื่อน ตำแหน่ง คนเราเชื่อว่าจะได้มีร ายได้มากขึ้นไง แต่เดี๋ยวก่อนนะ เหล่าคนร ว ยนั้น เข่เป็นเจ้าของธุรกิจไง ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ตำแหน่ง ต่างๆ

พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากร ว ย ทำงานจนหัวหมุนอยู่ทุกวัน คนร ว ยเข้าใจว่า พวกเขาต้องการคน มาทำงาน ช่วยสร้างร ายได้ให้เขาแค่นั้น

5.. อย่ าคิดทำงานไปวันๆ ไม่คิดพัฒนาตน

คนอย ากร ว ยหล า ยคนเปลี่ยนงาน ต้องการได้เงิน ที่ดี ส่วนคนร ว ยรู้ ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือชีวิต คือ การพัฒนาทักษะมากกว่า ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ กล า ยเป็นคน รว ย เราควรทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะจะดีกว่า และคนร ว ยไม่ได้ร ว ยเพราะมีร ายได้เยอะ แต่ทักษะของเขาสำคัญไม่แพ้กัน

6.. สะสมเงิน ทอง ไม่สะสมสิ่งของ

คนอย ากร ว ยหล า ย คนสะสม บ้าน รถ คนร ว ยพวกเขาเชื่อว่า สิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่ สิ่งเหล่านี้ แต่เป็นเงิน ยิ่งคุณซื้ อของมากแค่ไหน เงินของคุณก็จะห า ยไปมากขึ้น จงหยุดซื้ อของและให้ความสำคัญ กับการประหยัดจะดีกว่า อาทิ การออม การลงทุ น

7.. ศั ต รู ของการลงทุ น คือ

คนร ว ยกับคนอย ากร ว ย ต่างกันคือคนอย ากร ว ยใช้เงินต ามใจตัวเอง ส่วนคนร ว ย จะใช้เงินเพราะเหตุผล และการลงทุ น มันเป็นการควบคุมอารมณ์ ของตนเอง ให้เราซื้ อของแพ ง ข ายถู ก และอารมณ์ก็ทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้เช่นกัน เราจึงควรทิ้งอารมณ์ไป ใช้เงินด้วยเหตุผลจะดีกว่า

8.. ออ กไปหาความลำบาก เพื่อหาประสบการณ์ให้ชีวิต

ข้อนี้ คงย ากเพราะใครหล า ยๆ คนต่างก็ชอบความสบายจะมีใครบ้าง มีเงินแล้วไม่ใช้ ง่าย ๆเลยที่คนอย ากร ว ยชอบทำงานสบาย ๆ ก็เพราะ ‘ปลอ ดภั ย’ และหล า ยคนคิดว่า การทำงานสบาย มันเป็นเรื่องที่มีความสุขมาก

และได้เงิน ที่จริงคนร ว ยจะคิดว่า ความท้าทายในการทำงานนะ มันคือความสุขที่แท้จริง และการได้ทำสิ่งใหม่ ๆ มีความเสี่ ยง นั้น จะช่วยให้เรามีประสบการณ์

และสร้าง ความร่ำร ว ย ออ กจากโซนของตัวเองบ้าง มองหาทุกความเป็นไป ผิดหวังก็คือประสบการณ์ เพราะถ้าคุณไม่เคยล้มเหลว แสดงว่า คุณยังไม่ได้พย าย าม อย่ างมากพอ

9.. สร้างหนทางร วย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็น เพราะมันจะทำให้ถึงฝันได้ แต่ปัญหาก็คือ การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้น แทบจะไม่ทำให้ คุณร ว ย ได้เลยนะ คุณไม่สามารถ

ร ว ยได้ แค่ตัวคนเดียวคุณต้องอาศัย การกระจายงาน การจ้ าง มาทำงาน ไปจนถึงการลงทุ น กระจายงานได้มาก ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัส ในสิ่งสำคัญๆ มากขึ้นไง

10.. ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่กว่าเดิม

คนอย ากร ว ยก็มีเป้าหมายอยู่หรอ กนะ แค่ขนาดของเป้าหมายทำให้คนร ว ยและคนอย ากร ว ยนั้นต่างกัน คนอย ากร ว ยสร้างเป้าหมายที่ปลอ ดภั ย ง่าย สะดวก ส่วนคนร ว ย จะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจที่มี

เป็นไปได้ย ากแต่ก็ตั้งเป้าหมายไว้ก่อน พวกจะเขาเรียนรู้ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่คิดไว้ เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้ว จงถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ ได้หรือไม่ ว่าคุณทำได้แค่นี้หรือ แต่เราคิดว่า คุณทำได้มากกว่านี้ ลงมือทำมันเถิด เพราะไม่อย่ างนั้น จะเป็นแค่การเพ้อฝันนะ

รู้ว่าบันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมาก บางขั้นก็เหมือนแค่ทางต่างระดับ เท่านั้น สำคัญเลย อย ากเป็นคนร ว ย ก็จงคิดแบบคนร ว ย ปฏิบัติเหมือนๆ ที่คนร ว ยทำนั่นแหละ

ที่มา tamnanna