10 สิ่งที่คุณควรเลิกแคร์ เลิกสนใจ เมื่ออายุ 35 เพื่อจะใช้ชีวิตให้มีความสุข

การที่คนเรามีอายุที่เพิ่มขึ้น ก็มักจะมีความคิ ความกังวลใจ ในหล า ยๆเรื่อง หรือบางคนยังสนใจแต่เรื่องที่วัยรุ่นเขาทำกัน เพราะอย ากจะทำอย่ างเขาบ้าง การที่เราอย ากจะทำเหมือนอย่ างวัยรุ่นทำเราต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับวัยเราหรือเปล่า

จึงทำให้เรื่องบางเรื่องทำให้ป ว ดหัวจนร่างกายนั้นแก่กว่าอายุไปแล้ว และคนที่ย่างเข้ามาสู่วัย 35 ปีขึ้นไปนั้น คงจะผ่านปัญหามามากมายบางทีก็คาดหวังกับคนอื่น มากเกินไป

คิดมากกับคนรอบข้างไปทุกเรื่อง จนไม่มีเวลาของตัวเองบ้างเลยถ้าอายุมากขึ้นแล้ว 10 สิ่งที่ควรเลิกแคร์ เมื่ออายุ 35 เพื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

1.อย่ าไปแคร์ว่าคนอื่นจะมองคุณอย่ างไร แต่จงแคร์ว่าตนเองมองตนเองว่าอย่ างไรจะดีกว่า

2.เลิกต ามกระแสของใหม่ เช่น มือถือรุ่นใหม่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ เพราะเงินจะต้องเก็บให้มากกว่าจ่ายแล้วนะ

3.อย่ าใส่ใจความคิดคนอื่นที่มีต่อคนรักของคุณ เพราะจะรักหรือไม่รักก็อยู่ที่ใจคุณเลือ กเองถ้าตัดสินต ามความคิดคนอื่นแล้ว มันจะดีได้ยังไง ใส่ใจเรื่องการสร้างตัว สร้างอนาคตตัวเองจะดีกว่า

4.อย่ าใส่ใจโลกโซเชียลมากนัก แต่จงใส่ใจกับชีวิตจริงให้มากกว่า

5.ไม่ใส่ใจความคิด ของคนอื่นได้แล้ว เราต้องรู้ได้แล้วว่าตนเองต้องการอะไรเป้าหมายในชีวิตคืออะไรมิใช่มัวแต่ไปทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากจะให้เป็นอยู่อย่ างนั้น

6.เวลาคือสมบัติมีค่าที่สุด คุณควรจะรู้ว่าควรจะแบ่งเวลาที่สำคัญนั้นไปให้กับอะไรและใครบ้าง

7.โสดไม่ใช่ปัญหาระดับโลก ที่จะต้องเป็นภั ย และโสดยังสบายอีกด้วย การแต่งงาน การมีคู่ไม่ใช่กระแสอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนต่างหากล่ะ

8.อย่ าไปใส่ใจกับเรื่องซุบซิบนินทๅให้มากนัก มันหนี คนนินทๅไม่พ้นอยู่แล้ว เราควรเอาเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญ มันจะดีกว่านะ

9.อย่ าไปใส่ใจกับการจัดงานฉลองวันเกิดแบบจัดเต็ม เฮฮาปาร์ตี้มากนัก ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะ แค่ขอบคุณพ่อ กับแม่ฉลองเล็ก ๆ กับครอบครัวดีกว่า

10.พึ่งพาตนเองให้ได้ เลิกขอเงินใครใช้ได้แล้ว ควรจะเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ เลี้ยงดูครอบครัวได้ สร้างความมั่นคงในทุกๆด้านในตนเองวันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นกาลเวลาจะสอนให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจจริง ๆ

อะไรควรที่จะปล่อยวาง มันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอ ก ถ้าวันนี้คุณก้าวเข้ามาสู่วัย 30 ปีขึ้นไป ควรจะทำในสิ่งที่ต้องทำ ภาระความรับผิ ดชอบมากขึ้นจงใช้ชีวิตอย่ างคุ้มค่าและเป็นสุขมากที่สุด

ที่มา  forlifeth