10 วิ ธีหนี ค วามเครี ย ด ให้สบา ยจิตใจผ่องใส

10 วิ ธีหนี ค วามเครี ย ด ให้สบา ยจิตใจผ่องใส

ความเ ครี ย ดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เ สี่ ยงต่อ การเกิดปัญหาสุ ขภ าพได้ทั้งกายใจ เช่น อาการป ว ดศีรษะ หัวใจ หอบหืด อ้วน รว มถึงโ ร ควิต กกังวลและซึ มเศ ร้า เป็นต้น

ดังนั้น การคล า ยเ ครี ย ดด้วยการทำกิจกร รมหรือปรับพฤติกร รมต่าง ๆ ไม่เพียงดีต่ออาร มณ์และจิตใจแล้ว แต่อาจช่วยลดความเ สี่ ยงต่อ การเกิดปั ญหาสุ ขภ าพได้ด้วยเช่นกัน

วิ ธีคล า ยเ ครี ย ดสำหรับคนที่เริ่มรู้ตัวว่ามีความเ ครี ย ดเป็นเพื่อนแทบตลอ ดเวลา หรือบางคนอาจเ ครี ย ดลงกระเพาะกระทบไปถึงสุ ขภ าพกายด้วยก็มี

อย่ าปล่อยให้ความเ ครี ย ดวนเวียนอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้เลยดีกว่า มาคล า ยเ ครี ย ดด้วย 10 วิ ธีง่าย ๆ ว่ากันว่าเป็นวิ ธีแก้เ ครี ย ดที่ลองทำไม่กี่นาทีก็เอาอยู่ด้วยนะ ลุยกันเลย

แด นซ์กระจา ย

เคลื่อนไหวร่างกายตอนไหน อารมณ์ก็เปลี่ยนได้ในตอนนั้น สิ่งนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วจากการศึกษาทางจิตวิทย าว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ ยิ่งถ้าได้ออ กสเต็ปแดนซ์ไปต ามจังหวะเพลงสนุก ๆนาทีนั้นก็เหมือนได้ไล่ความเ ครี ย ดให้เปิดเปิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้ แหม

วิ ธีคล า ยเ ครี ย ดนี้คงถูกอ กถูกใจขาแด นซ์ทั้งหล า ยเลยสิแต่สำหรับใครที่เ ครี ย ดตอนอยู่ในที่สาธารณะหรือที่ทำงาน กรณีนี้อาจต้องแอบขยับโยกเบา ๆ หรือหามุมสงบ ๆ ไปปลดปล่อยความเ ครี ย ดกันแล้วล่ะ ไม่อย่ างนั้นคงเขินน่าดู

หล บห นีจากสถานการณ์ตึงเ ครี ย ด

เ ครี ย ดเพราะอะไร เ ครี ย ดจากตรงไหนก็หลบไปจากตรงนั้นให้เร็วเลย เชื่อสิว่า เพียงแค่คุณเดินออ กมาจากจุดที่ทำให้เ ครี ย ดได้ออ กมาสูดอากาศในที่ปลอ ดโปร่ง ได้เห็นทัศนียภาพที่ห่างมาจากปัญหา เท่านี้ก็บร รเทาความเ ครี ย ดลงไปได้กว่าครึ่งแล้วล่ะ

สู ดลมหายใจลึก ๆ 5 ครั้ง

รู้สึกเ ครี ย ดขึ้นมาเมื่อไร ลองหยุดนิ่งแล้วสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ จากนั้นค่อยปล่อ ยล มหายใจออ กอย่ างช้า ๆ ทำอย่ างนี้ติดต่อ กัน 5 ครั้ง ให้ร่างกายได้รับออ กซิเจนเข้าสู่เ ลื อ ดมากขึ้นคราวนี้ส ม อ งก็จะปล อ ดโปร่ง

ความขมุกขมัวจากความเ ครี ย ดที่เคยมีจะได้จางลงไป ที่สำคัญการได้หยุดนิ่งสักพักแบบนี้ยังช่วยเรียกสติให้เราได้เป็นอย่ างดีเลยด้วย

กอ ดช่วยได้

การได้กอ ดใครสักคนแน่น ๆ ในขณะที่เรารู้สึกไม่โอเคกับชีวิตสักเท่าไร ความรู้สึกในขณะนั้นจะช่วยบร รเทาความเ ครี ย ดและความเศร้าได้เป็นอย่ างดีและเพียงแค่ได้อยู่ในอ้อมกอ ดของคนที่เรารู้สึกไว้ใจ

เ คมีในร่างกายอย่ างออ กซิโตซิน (Oxy toci n) และโดพามีน (Do pam ine) ก็จะพากันหลั่งออ กมาลดระดับฮ อร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ตัวการที่ทำให้รู้สึกเ ครี ย ดได้ ความสบายใจก็เข้ามาแทนที่

คล ายเ ครี ย ดด้วยกลิ่ นอโรมา

กลิ่นอโรมาหอม ๆ อย่ างกลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นซโตรัส หรือ กลิ่นฉุนเบา ๆ อย่ างขิง สามารถโน้มน้าวประสาทสมองให้รู้สึกสงบมากขึ้น เรียกความสดชื่นให้ร่างกายได้อย่ างรวดเร็ว ใคร รู้สึกเ ครี ย ดมาก ๆ ก็ลองคล า ยเ ครี ย ดด้วยอโรมาดูสิ

หัวเราะ

ขำสิคะจะรออะไร แม้คุณจะรู้สึกเ ครี ย ดแทบบ้า แต่ลองเปล่งเสียงหัวเราะออ กมาดัง ๆ ก็ช่วยคล า ยเ ครี ย ดได้ทันทีแล้ว เพราะการหัวเราะสามารถกระ

ตุ้นให้ส มอ งห ลั่งเอ็นดอร์ฟินออ กมาได้ แม้ขณะนั้นเสียงหัวเราะของคุณจะไม่ได้ออ กมาจากความรู้สึกขำจริง ๆ เลยก็ต าม

มโนคล า ยเ ครี ย ด

วิ ธีคล า ยเ ครี ย ดที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากตัวเราเอง ถ้าเราสามารถสลัดความเ ครี ย ดไปจากสมองได้ แล้วแทนที่ด้วยจินตนาการถึงความสุข ความสดใสสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยได้ไป

หรือย้อนอ ดีตไปคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่เคยได้สัมผัส ร่างกายและกล้ามเนื้อที่เคยตึงเ ครี ย ดและเกร็งเพราะความเ ครี ย ดจะรู้สึกผ่อนคล า ยได้ง่าย ๆ แล้ว

คล า ยกล้ามเนื้ อ

เทคนิคแก้เ ครี ย ดนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี 1920 โดย Edm und Jacob son ผู้ริเริ่มบำบัดความเ ครี ย ดด้วยการผ่อนคล า ยกล้ามเนื้อ เริ่มจากเหยียดเท้าแขน ขา จากนั้นน ว ดหรือสะบัดเบา ๆ ต ามช่วงคอ บ่า ไหล่ ทฤษฎีนี้บอ กว่า เมื่อร่างกายรู้สึกผ่อนคล า ยมากขึ้น ความเ ครี ย ดที่สมองรับรู้อยู่จะผ่อนคล า ยเป็นลำดับต่อมาเองโดยอั ตโนมั ติ

ฟังเพ ลง

จากการศึกษาชิ้นหนึ่งยืนยันว่า เพียงได้ฟังเพลงโปรดก็ช่วยคล า ยความเ ครี ย ดและทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ง่าย ๆ โดยเพลงเพราะที่ได้ฟังจะช่วยลดความดันเ ลื อ ดอีกทั้งยังช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้อีกด้วย อ้อ ฟังเพลงเพลิน ๆ ได้สักพักคุณอาจจะรู้สึกอย ากแดนซ์สะบัดความเ ครี ย ดด้วยก็เป็นได้

เคี้ย วหมา กฝ รั่ง

หมากฝรั่งหรือลูกอมมีน้ำต าลช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นได้ นอ กจากนี้การศึกษาทางวิทย าศาสตร์ชิ้นหนึ่งยังชี้ชัดเลยว่าการเคี้ ยวห มากฝรั่ งจะช่วยลดระดับฮอร์โมนแห่งความเ ครี ย ดทั้งหล า ยในร่างกายเรา และการเคี้ยวหมากฝรั่งยังจัดว่าเป็นการเคลื่อนไหวอย่ างหนึ่งซึ่งช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเ ครี ย ดด้วยนะคะ

วิ ธีคล า ยเ ครี ย ดง่าย ๆ 10 ข้อนี้จะช่วยให้ความเ ครี ย ดที่คุณมีลดลงและหายไปได้อย่ างรวดเร็วทันใจ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยนะคะว่าจะ

ยอมปล่อยมือจากเรื่องที่เ ครี ย ดหรือจะกำความเ ครี ย ดไว้กับตัวต่อไป อย่ าลืมว่าชีวิตเราเลือ กเองได้ อย่ างน้อยก็เลือ กเอาความสบายใจใส่ตัวก่อนดีกว่า