10 วิ ธีที่จะช่วยให้คุณมีความเก่ง ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ในสังคมเรานั้น มีคนเก่งๆ อยู่มากมาย ไม่นับกับบรรดาคนดังที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกซึ่งก็มีเรื่องเล่าต่างๆ มากมายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดต าม ซึ่งมันคงจะดีมากถ้าเราสามารถถอ ดบทเรียนของพวกเขาและนำมาพัฒนาตัวเองได้

จำไว้ว่าคนเราทุกคนล้วนแต่เกิดมาต่างสถานที่ ต่างสภาพแวดล้อม ต่างครอบครัวเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนย่อมไม่เหมือนกัน เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันทั้งนั้น อ ย่ าพย าย ามเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบกับใคร โดยเฉพาะคนที่ดีกว่าเราอ ย่ างเด็ดข า ด

เพราะนอ กจากมันจะทำให้เราหมดกำลังใจแล้ว มันจะทำให้เรารู้สึกแย่ แต่ให้เราเรียนรู้จากคนที่ดีกว่าเรา แล้วนำมาปรับปรุงตัวเรา เพื่อให้เราดีขึ้นกว่าเดิม การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น มันจะเป็นการกดดันตัวเราเองมากเกินไป

เดินทางในแบบของเราจะดีกว่านะ แต่เอาประสบการณ์และเทคนิคจากคนอื่น มาใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้ก้าวหน้า และเติบโตมากขึ้น จะดีกว่าคอยแต่จะเปรียบเทียบ เพราะคนเราต่างก็มีความถนัดหรือความสามารถไม่เหมือนกัน อ ย่ าพย าย ามจะเอามาเปรียบเทียบเพื่อให้ตัวเองรู้สึกแย่จะดีกว่า

1. มีบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ

จะเป็นใครก็ได้ ขอแค่มีแนวคิดที่คุณมองว่าเจ๋ง มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และน่าเอาเป็นแบบอ ย่ าง

2. อ่ า นข่ า วหนังสือพิมพ์ หรือในโซเชียล

คุณจะได้รับข่ า วสารที่แปลกใหม่เสมอ และเวลาเข้าสังคม คุณจะได้คุยกับเพื่อน ๆ แบบรู้เรื่อง

3. แบ่ งปั นความรู้สู่ผู้อื่น

การสอนผู้อื่น เสมือนเป็นการทบทวนความรู้ และเสริมสร้างความรู้ของคุณ และมันยังทำให้คุณฉลาดขึ้นอีกด้วย

4. คิดไอเดียใหม่ ๆ ในทุก ๆ วัน

การเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ ๆ ก็เหมือนเป็นการออ กกำลังส ม อ ง ให้คุณได้ลองมองโลกในมุมใหม่

5. หาเรื่องที่สนใจและศึกษาอ ย่ างจริงจัง

ค้นหาตัวเองให้เจอ ว่าชอบอะไร สนใจเรื่องไหน และพย าย ามค้นคว้าอ ย่ างจริงจัง

6. สร้างความเห็นที่แตกต่างกัน

พย าย ามแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออ กไป การคิดนอ กกรอบจะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งใหม่ ๆ แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย

7. คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

ควรจะคบหากับคนที่มีความรู้ความฉลาดกว่าคุณ เ พราะคนเหล่านี้จะสอนสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่คุณ เมื่อได้รับความรู้ใหม่ ๆ หรือแนวคิดใหม่ ๆ มันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอ ย่ างมาก

8. เอาชนะความกลัว

อ ย่ ามัวแต่กลัวที่จะทำ อ ย่ าผัดวันประกันพรุ่ง จงเอาชนะความขี้เกียจ เพื่อความสำเร็จของคุณเอง

9. อ่ า นหนังสือทุกวัน

จะเป็นหนังสืออะไรก็ได้ ขอแค่ได้อ่ า นก็พอ เ พราะการอ่ า นจะช่วยบริหารส ม อ ง และพอ กพูนความรู้ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ

10. บันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้

จะจดใส่สมุด หรือเขียนเป็นบล็อคลงเน็ตก็ได้ มันจะทำให้คุณจดจำได้ดียิ่งขึ้น อ ย่ าปล่อยให้ประสบการณ์ต่าง ๆ เลือนห า ยไปต ามกาลเวลา

ที่มา   lifein-hug   bohatto