10 ปีแรกของลูกที่จะได้ใช้กับพ่อแม่ จงใช้เวลากับลูกให้คุ้มค่าที่สุด

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรให้เวลามากที่สุดในช่วงเวลา 10 ปีแรกของการเติบโตของลูกกับบทความ 10 ปีแรกของลูกที่จะได้ใช้กับพ่อแม่ จงใช้เวลากับลูกให้คุ้มค่าที่สุด ไปดูกันว่าทำไมเราถึงมีเวลาอยู่กับลูกเพียง 10 ปีแรกเท่านั้น

ลูกนั้นเราจะมีเวลากับเขามากที่สุดก็เพียงระยะ 10 ปีแรกเท่านั้นเองพอหลังจากนั้น เวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันจะเริ่มลดลงซึ่งในปีแรกนั้นเราจะได้อุ้ ม ลู กนอน 6 เดือนแรก แล้วพอจากนั้น ‘ลูกจะนอนได้เอง’ เวลาในการอุ้ ม ลู กก็มีแค่ 1 ปีเท่านั้น เพราะว่า… หลังจากนั้น ‘เขาก็เดินได้เอง’ เราก็มีเวลาในกอ ด เล่นกับลูกได้เพียง 2 ปีเท่านั้น พอหลังจากนั้น ‘เขาก็ไม่ยอมให้กอ ดนานๆ’ แล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียงแค่ 3 ปีแรกเท่านั้น เพราะ… หลังจากนั้น ‘เขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้ว’ เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอ ดเพียง 10 ปีเท่านั้นเอง

เพราะ…หลังจากนั้น ‘เขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราแล้ว’ และอย ากจะอยู่กับเพื่อน มากกว่า เราก็จะดูแลลูกได้อ ย่ า งดีที่สุดก็เพียง 15 ปีแรกเท่านั้นเองเพราะ…หลังจากนั้น ‘เขาก็ไม่อย ากให้เราดูแล เขาเองก็มีชีวิตของเขา’ และบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว ไม่อ ย า กจะเป็นภาระของใครลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขา มีแบบแผนชีวิตของตัวเอง หลังจากนั้น ‘เราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลย’ เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้ว เวลาของใครสักคนก็หมดลง

เหมือนกันในวันที่ลูกยังอยู่กับเราก็ควรจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าให้คุ้มพอเขาโตแล้ว เขามีครอบครัว มีภาระหน้าที่ มีเป้าหมาย มีความฝันเป็นของตัวเองเขาเริ่มทำงานและ เริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ว วันนั้น มัน มาถึงแน่นอนก็อ ย่ าได้ยึดติดอะไร เพราะ… นั่น ‘มันชีวิตเขา’ คุณเองก็มีชีวิตของคุณไม่ควรจะวางความคาดหวังอะไรไว้กับลูก เพราะ… ถ้าคุณรักลูก ‘คุณจะไม่เอาภาระเอาความคาดหวังอะไรของตัวเองไปให้เขาแบก’ ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเ กิ ด ไปจนถึง 15 ปีเรายังอยู่กับเขาได้เต็มที่ก็จงกอบโก ยช่วงเวลานั้นไว้ให้ดี

ที่มา k r u s t o r y.c o m, f a h h s a i