10 นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต เข้มแข็ง ลำบากแค่ไหนใจก็สู้เพื่อคนข้างหลัง

เรามักจะรู้จักแต่คำว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ส่วนผู้หญิงนั้นเป็นช้างเท้าหลัง แต่ก่อนคำๆนี้อาจจะใช้ได้นะ แต่ยุคสมัยนี้นั้นเปลี่ยนไปมาก ผู้หญิงนั้นเริ่มมีความเก่งกว่าผู้ชายขึ้น มามาก จนบางครั้งผู้ชายนั้นต้องยอมแพ้เลยล่ะ

ผู้หญิงสมัยใหม่มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ ที่สำคัญเรามีความสามารถที่ไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกัน เห็นได้เลยว่ามี ผู้หญิงไม่ยอมแพ้หล า ยคนที่ก้าวขึ้น มาเป็นไอดอลมากมาย แต่ถ้าเราอย ากประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้าง ก็ลองเอาอุปนิสัยของเหล่า ผู้หญิงที่เป็นผู้นำครอบครัวได้ มาปรับใช้กันนะคะ

1.ทำงานหนักกว่าคนอื่น คำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานอ ดหลับอ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่าทำงานหนัก แต่จะทำงานอ ย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบ

2.หมั่นพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม

3.มองว่าทุกวินาทีมีค่า บริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง จัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอ ย่ างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าวจนถึงรายปี

4.มีความมั่นใจสูง ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความมั่นใจในตนเอง การแสดงออ กทั้งทางกริย า ท่าทางล้วนเด่นชัด

5.ไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ เธอจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้ อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอ ย่ าง ๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่น

6.ให้ความสำคัญกับครอบครัว จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน และครอบครัวอ ย่ างไม่เ สี ยสมดุลทั้งนี้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยก ไม่มีความสุข

7.ไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้าเพียงเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว

8.ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัว อิจฉา ผู้หญิงคนอื่นกลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

9.มีความเป็นผู้นำ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่า

10.หาเงินเก่งและบริหารเงินเป็น ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอ กเงย และไม่ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

ที่มา  forlifeth