10 จุดสำคัญของรถยนต์ที่ต้องเช็คให้ดีก่อนออ กเดินทาง เพื่อความปลอ ดภั ย

วันหยุดอันแสน มีค่าของทุกๆคน หล า ยคนจะใช้ช่วงเวลานี้เดินทางกลับบ้านเกิดหรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งการที่ทุกคนใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็เพื่อความสะดวกสบาย แต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางนั้น ควรตรวจสอบสภาพรถยนต์และเช็คระบบต่างๆเพื่อความปลอ ดภั ยด้วยนะค่ะ วันนี้เรามี 10 จุดที่ต้องตรวจก่อนออ กจากบ้าน มาฝากกันค่ะ

1 ล้อและย า งรถยนต์

เป็นอีกจุดสำคัญมากๆ เพราะอุ บั ติเ ห ตุ ส่วนหนึ่งบนท้องถนน เกิดจากย า ง ร ะ เ บิ ดขณะขับขี่ ดังนั้นย างที่ดีต้องอยู่ในสภาพใช้งาน ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่แตกล า ยงา มีด อ กย า งเพียงพอ เติมลมย าวต ามที่คู่มือประจำรถกำหนด ส่วนล้อก็ควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่คด ไม่บิดเบี้ยว และที่สำคัญอ ย่ าลืมเ ช็ ค น็ อ ตช่วงล่างด้วยว่ามันขันแน่นหรือเปล่า

2 แบตเตอรี่และระบบไฟ

หั ว ใ จ หลักการสต าร์ทเครื่องยนต์ คือ แบตเตอรี่ ตรวจดูสภาพของแบตเตอรี่ว่า อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ หมั่นตรวจเช็คทำความสะอาดคราบเกลือที่ขั้วแบต เช็คระดับน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่กำหนด ตรวจสอบความแน่นของขั้วแบต และฉนวนหุ้มสาย

3 ระบบไฟส่องสว่าง

ทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟตัดหมอ ก ไฟเลี้ยว และไฟ ฉุ ก เ ฉิ น จะต้องใช้งานได้ครบทุกจุด แสงสว่างจะต้องคมชัด ไม่มัว ยิ่งเดินทางในช่วงกลางคืน ระบบไฟส่องสว่างถือว่าจำเป็น มากๆในการเดินทาง

4 แตรรถ

เราควรเช็คก่อนว่า มันใช้งานได้ต ามปกติหรือเปล่า เพราะหล า ยคนซื้อรถมาไม่ค่อยได้ใช้แตรรถ จนหลงลืมความสำคัญของมันไป ถ้าคุณเดินทางไกล คุณต้องเช็คแตรรถให้ดี เผื่อระหว่างทางอาจจะต้องส่งสัญญาณให้รถคันอื่นๆ

5 เช็คระดับน้ำมันเบรก และระบบเบรก

หล า ยท่านเข้าใจว่าหากน้ำมันเบรกห า ย เราต้องเติมน้ำมันเบรกเพื่อให้อยู่ในปริมาณที่พอ ดี แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าระบบเบรกความจริงแล้ว คือ ร ะ บ บ ปิ ด ความหมายก็คือน้ำมันเบรกจะอยู่แต่ภายในระบบเบรก จะไม่ระเหยเหมือนน้ำมันเ ชื้ อ เ พ ลิ ง ซึ่งแน่นอนว่าถ้าผ้าเบรกไม่สึก หรือไม่มีจุดไห นรั่ ว น้ำมันเบรกจะไม่สามารถห า ยไปได้ง่ายๆ ดังนั้นหากรถเราน้ำมันเบรกห า ย เราต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าน้ำมันเบรกห า ยไปได้อ ย่ า งไร ก่อนจะเติม

6 ระบบปรับอากาศ

คุณควรเปลี่ยนกรองแอร์ทุกๆ 1 หมื่นกิโลเมตร เพราะคงไม่ดีแน่ถ้าแอร์คุณเ สี ย ไม่เย็น หรือมีกลิ่นระหว่างเดินทาง เพราะฉะนั้นแอร์ก็เป็นหนึ่งความสำคัญที่คุณจะมองข้ามไปไม่ได้

7 ที่ปัดน้ำฝน

เป็นสิ่งที่หล า ยๆคน มองข้ามไป อ ย่ าลืมว่าระหว่างทางอาจเกิดฝนตกหนัก หากย า งที่ปัดน้ำฝนคุณเสื่อม อาจทำให้คุณมองไม่เห็นทาง และเกิด อุ บั ติ เ ห ตุได้ง่าย ดังนั้นคุณควรเอาใจใส่ที่ปัดน้ำฝนของคุณบ้าง ก่อนจะเกิดเ ห ตุ ก า ร ณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

8 น้ำมันเครื่อง

ถือเป็นสิ่งจำเป็นของระบบกลไกต่างๆในเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องที่ดี จะต้องผ่านการใช้งานเกินระยะที่คู่มือ กำหนด ระดับน้ำมันเครื่องจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถตรวจเช็คได้จากก้านวัดน้ำมันเครื่อง และขณะเดินทางควรมีน้ำมันสำรองติดรถไว้อ ย่ า งน้อย 1 ลิตร เผื่อได้ใช้ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

9 ชุดเครื่องมือประจำรถ

เช่น ล้อ ย า งอะไหล่ แม่แรง ชุดเครื่องมือในการถอ ดล้อ ที่เติมลมฉุ ก เ ฉิ น ส า ยพ่วงแบต สายลากรถ ไฟฉาย ซึ่งคุณมือเหล่านี้ควรมีติดรถเอาไว้ จะได้อุ่นใจย ามเดินทาง และทุกอ ย่ า งต้องตรวจว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

10 สายเข็มขัดนิ ร ภั ย

เราควรตรวจสอบสายคาดนิรภั ยทุกครั้งว่าอยุ่ในสภาพที่ดี โดยการลองดึงเร็ว ดูว่าล็อคอยู่มั๊ย ลองดึงสายดูว่าสามารถเซฟตัวคุณได้รึเปล่า เพื่อ การขับขี่ที่ปลอ ดภั ยคุณควรใช้สายคาดนิรภั ยทุกครั้ง อ ย่ าลืมกันเลยทีเดียวเชียว แต่ละข้ อนั้น มีความสำคัญทั้งนั้น อ ย่ าได้ข า ดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป เพราะเราไม่รู้ว่าระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนค่ะ

ที่มา  krustory