10 ความเก่งของผู้หญิงยุคนี้ สู้ชีวิต และเลี้ยงดูครอบครัวได้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูผู้หญิงปี 2021 ที่เก่ง สามารถเลี้ยงดูครอบคัวได้ ไม่แพ้ผู้ช าย กับบทความ 10 ความเก่งของผู้หญิงยุคนี้ สู้ชีวิต และเลี้ยงดูครอบครัวได้ ไปดูกันว่าคุรเป็นผู้หญิงแบบนี้หรือเปล่า

1 มีความกตัญญู รู้คุณ

เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

2 เธอไม่รู้สึกแพ้ กับอะไรทั้งนั้น

ถึงบ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าใครๆเขา และเธอไม่คิด ดู ถู ก ใคร หรือ ดู ถู ก ตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ต าม

3 เธอไม่ ยึ ดติ ด อดีต และเธอจะเรียนรู้จากอดีต

เธอไม่ เ พ้ อ ฝั น แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติ กับปัจจุบันเสมอ และเธอจะทำทุกอย่ างให้ดีที่สุด

4 เธอรู้ว่า เธอชนะใจตัวเอง

อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขเช่นกัน เธอจะเป็นคน กำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่ างไรได้บ้าง

5 เธอมีความสวยในแบบของเธอ

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุข กับความสวยของเธอต่างหาก

6 เธอจะรู้จักให้อ ภั ยเสมอ

อ ภั ยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำได้

7 เธอคิดพึ่งพาตัวเอง

เพราะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือตัวเองไง เธอจะค ว บ คุ ม ชีวิตด้วยมือของตัวเอง

8 ไม่โลกสวย

แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ ายหรอ กนะ เธอจะมองโลกต าม ความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

9 เธอมีความมั่นใจ จาก ข้างใน

เธอจะไม่ ก้ า ว ร้ า วกับใครๆ และเธอจะพู ด อย่ างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่มี

10 เธอรู้จักตัวเอง

พวกเธอจะไม่ต าม ก ร ะ แ ส ใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้าหมาย ในชีวิตนั้น แท้จริงคืออะไร

ที่มา 108resources