10 ความสุขที่จะมีเงิน มากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้ อได้

หล า ยๆ คนมีความคิดว่าการมีเงินเยอะๆ แล้วมันคือความสุขที่สุด แต่การมีความสุขของคุณนั้นมันต้องอยู่คนเดียว คุรอยากที่จะมีเงินเยอะๆ อยู่หรือเปล่า และวันนี้เราก็มีบทความที่อยากจะบอ กคุณเกี่ยวกับ 10 ความสุขที่จะมีเงิน มากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้ อได้ ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่ใช้เงิน มากแค่ไหนก็ซื้ อไม่ได้

‘จงจ่ายเงินของคุณให้กับสิ่งที่เงินซื้ อได้ และจงใช้เวลาของคุณไปกับสิ่งที่เงินซื้ อไม่ได้’

1 ประสบการณ์ เราเรียนรู้ได้ อ่ า นหนังสือได้ แต่สุดท้ายเราจะไม่เข้าใจมันจริงๆ จนกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ของเรา และประสบการณ์ในยุคนี้ สำคัญกว่าใบปริญญา

2 ความรัก เงินซื้ อคน มาอยู่ด้วยได้ แต่ซื้ อความรักจากเขาไม่ได้ ( คนส่วนใหญ่อยู่กับเรา ตราบที่เรายังให้เงินเขาเท่านั้น )

3 ความจริง เงินอาจจะใช้ปกปิดความจริงได้ชั่ วคราวแต่สุดท้ายความจริงจะปรากฏออ กมาไม่ว่าเราจะปกปิดมันอย่ างไรก็ต าม

4 เวลา เงินซื้ อเวลาคนอื่นได้ แต่ซื้ อเวลาของเราไม่ได้ ทำไมคนส่วนใหญ่จึงข า ยเวลาทั้งหมดของตัวเองแลกเงิน

5 ความสุข เงินซื้ อความสนุกได้ แต่ซื้ อความสุขไม่ได้ หล า ยคนใช้ชีวิตอย่ างสนุกแต่เขาไม่เคยมีความสุขเลย

6 สุ ข ภ า พ เงินจ่ายค่าห ม อได้ แต่เตียงคนไข้เราต้องนอนเอง เราทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองและครอบครัวเพื่อที่เราจะได้นอนเตียงที่ดีที่สุดในโ ร ง พ ย า บ า ล ก็เท่านั้นเอง

7 การยอมรับ เอาเงินจ่ายให้คนเห็นด้วยได้ แต่การยอมรับอย่ างแท้จริงไม่สามารถใช้เงินซื้ อได้

8 เพื่อนแท้ เพื่อนกินหาง่ายถ้าเราจ่าย แต่เพื่อนแท้ใช้เงินซื้ อไม่ได้ คนที่อยู่ข้างๆ เรา เวลาเราไม่มีอะไร นั่นคือเพื่อนแท้

9 บ้าน เงินซื้ อที่อยู่อาศัยได้ แต่ซื้ อบ้านที่อบอุ่นเลยไม่ได้เพราะบ้านไม่ใช่แค่สถานที่ มันคือคนที่เราเชื่อมต่อด้วย

10 ความมั่งคั่ง เงินเท่าไหร่ก็ไม่ร ว ย ถ้าเราไม่รู้ว่าความร ว ย แปลว่าเรามีชีวิตที่เราเลือ กและกำหนดเอง “สามารถใช้เวลาชีวิตกับสิ่งที่เราเลือ ก” ไม่ได้วัดที่จำนวนเงิน

สรุป ให้หาเงินให้เป็น แล้วเอาเงินนั่นแหละลองค่อยๆซื้ อเวลาตัวเอง …ถ้าคุณทำได้ดี คุณจะได้เวลาชีวิตคืน‘เงินใช้ซื้ อเวลา แต่ความสุขที่แท้จริงต้องเอาเวลาไปแลก’

ที่มา verrysmilejung