10 ข้ อดีของการใช้ชีวิตคนเดียว

เมื่อวันนี้คุณนั้นต้องกลับมาใช้ชีวิตเพียงคนเดียว ช่วงแรกๆ มันอาจจะยังไม่ชิน แต่พอเวลาผ่ านไปสักพัก การใช้ชีวิตคนเดียวของคุณนั้นมันก็ชินไปเอง และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กคุณเกี่ยวกับ 10 ข้ อดีของการใช้ชีวิตคนเดียว ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตคนเดียวนั้นมีความสุขมากแค่ไหน

บางทีนั้นเราก็ต้องขอบคุณใครสักคน ที่ทิ้งเราไป ในวันที่แย่ที่สุด เพราะอย่ างน้อย เขาก็ทำให้เราได้รู้ว่า เราสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ บางคนนั้น เปรียบเสมือนครูที่คอยสอนให้เราเติบโต จนเรารู้สึกอย ากจะขอบคุณเขามากๆ ที่ทำให้เราต าสว่าง

และคิดอะไรได้หล า ยๆอย่ าง เพราะฉะนั้นอย่ าโ ก ร ธคนเหล่านั้นเลยเพราะยิ่งเราโ ก ร ธ คนที่จะไม่มีความสุข และมีแต่ความทุ ก ข์ ก็คือตัวเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปผูกจิต คิดอาฆาตแค้นอะไรเขาหรอ กนะ มันจะทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต ขอแค่เราใช้ชีวิต

ต ามแบบที่เราต้องการ ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใคร สนใจแค่ตัวของเราเอง และทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แค่นั้นเราก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้อย่ างมีความสุข โดยที่เราไม่ต้องไปหวังพึ่งหรือเป็นภาระให้กับใคร

1 คุณเหมือนได้ช าร์จแบต อีกครั้ง

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณจะเสี ยพลังงานเยอะ ต้องทำให้คนอื่นมีความสุข ทำให้คนอื่นๆ พอใจ รั ก ษ าภาพลักษณ์ตนเอง และอีกมากมาย

ที่คุณต้องทำเมื่ออยู่กับคนอื่นๆ ฉะนั้นแล้ว การได้อยู่คนเดียวซักพัก คุณจะเหมือนได้หยุดนิ่ง และเติมพลังงาน ให้กับตัวเองจริง

2 คุณได้สนใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้น

หล า ยๆ ครั้งเราสนใจแต่ความรู้สึกของผู้อื่นๆ ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นๆ ทำให้เราลืมไปว่าเรามีอีกคนที่เราควรใส่ใจ

อีกความรู้สึกที่เราควรใส่ใจ นั่นก็คือตัวเรานี่แหละ และถ้าคุณไม่ได้อยู่กับตัวเองเลย คุณจะหยุดเพื่อแคร์ความรู้สึกของคุณได้อย่ างเต็มที่ได้อย่ างไร

3 คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่ คุณเองมีความสุข

เวลาคุณอยู่กับผู้อื่น คุณจะอยู่ในจุดที่ว่า ประนีประนอมทำในสิ่งที่ทุกคนโอเค อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ แต่ก็ต้องทำ เพราะบางทีสิ่งที่คุณชอบมากที่สุด คือคนละสิ่งกับทั้งกลุ่ม ฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ต ามที่คุณได้อยู่คนเดียว นั่นคือ เวลาแห่งความสุขของคุณ ที่จะได้ทำต ามใจตัวเองสักที

4 ได้มีเวลามองย้อนดูชีวิตตนเอง

ชีวิตเราบางทีก็เดินไปเร็ว เพราะโลกมันหมุนเร็ว สังคมมันหมุนเร็ว ทำให้บางครั้งเราไม่มีเวลาหยุดและมองสะท้อนชีวิตตนเอง วิเคร าะห์สังเคร าะห์ความเป็นไปของชีวิตเราเอง

เพราะไปสนใจสิ่งรอบข้างและคนอื่นๆ มากไป ฉะนั้น การอยู่กับตัวเองคือเวลาที่เหมาะที่สุด ที่คุณจะได้มองตัวเองได้ดีที่สุดนะ

5 คุณรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น

คุณจะมั่นใจมากขึ้น ว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเอง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่กังวล ไม่ทุ กข์ ถ้าเพื่อนไม่ว่างไปทานข้าวกับคุณ แฟนไปต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ คุณก็สามารถใช้ชีวิตคนเดียว ก็มีความสุขได้เหมือนกัน

6 คุณจะรู้สึกว่า เวลาอยู่กับคนรักจะมีความสุขมากกว่าเดิม

เพราะถ้าคุณได้อยู่คนเดียวเป็นปกติ และมีความสุขกับมัน พอช่วงไหนที่ใช้เวลาอยู่กับแฟนมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขไปอีกแบบ นั่นอาจเป็นเพราะ

ตอนที่อยู่คนเดียว คุณได้มีโอ กาสเข้าใจตัวเองมากขึ้น มองเห็นตัวเองมากขึ้น และหากคุณรู้ว่าความรัก ความสัมพันธ์ในสายต าคุณคืออะไร และคุณจะมีความสุขมากขึ้น

7 คุณจะได้พัก จากการพย าย ามทำให้คนอื่นมีความสุข

ชีวิตคนเราต้องเจอคน มากมาย ตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย และอีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันในทุกความสัมพันธ์ก็คือ การที่เราต้องพย าย ามทำให้คนอื่นๆ

รู้สึกดีกับเรา และมันก็ดีกว่าทำให้เขาเ ก ลี ย ด เรา ต้องทำให้เขามีความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ทำให้คุณเหนื่อยนะ การอยู่คนเดียวทำให้คุณได้พักจากสิ่งเหล่านั้น เพราะสิ่งที่คุณต้องใส่ใจตัวคุณนั่นแหละ

8 คุณจะทำหล า ยๆ อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เวลาอยู่กับเพื่อน กับแฟน เคยเป็นมั้ย อ่านหนังสือก็ไม่ถึงไหน งานไม่เดิน และอีกหล า ยๆ อย่ าง ฉะนั้นการได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง นั่นคือเวลาที่งานของคุณจะเดิน มากที่สุด ลองสิ คุณจะมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นเยอะเลย

9 คุณไม่ต้องขอโ ท ษ อะไรเลย ถ้าคุณทำอะไรผิ ด

ถ้าคุณอยู่คนเดียว ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะไม่ต้องขอโท ษ ถ้าคุณทำสิ่งใดผิ ด คุณจะไม่ต้องระ วั ง คำพูดที่จะกลั วให้ใครเสี ยใจและต้องขอโท ษ และอยๅกจะบ อ ก ว่า มันล ด แ ร ง ก ด ดั น ที่คุณจะมีในชีวิตไปได้มากเลย

10 คุณไม่ต้องรอคอยคำว่า ‘OK’ จากผู้ใด

หล า ยๆ ครั้งเวลาจะทำอะไร จะซื้ ออะไร เรารู้สึกว่าเราต้องบอ กเพื่อนบอ กพี่น้อง บอ กพ่อแม่ และต้องการฟังคำว่า OK จากเขา เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นคือสิ่งที่ถูกต้อง แน่นอนว่ามันมีหล า ยครั้งที่ชีวิตต้องการคำแ น ะ นำ

จากคนที่เคยผ่ านมัน มาก่อน แต่มันไม่ได้หมายความเช่นกันทุกครั้งหรอ ก ว่าต้องเป็นแบบนั้น และการที่คุณได้อยู่คนเดียว ได้ตัดสินใจเอง ก็เป็นความสุขอีกอย่ างเหมือนกัน

ขอขอบคุณ san-sabai, bohatto