10 ขั้นตอนวิ่งหนีความย ากจน ลงมือทำคุณก็จะไม่มีวันจนอีกต่อไป

หล า ยๆ คนอย ากที่จะร ว ย แต่ก้ไม่รู้ว่าการเดินไปหาเส้นทางที่ร่ำร ว ยนั้นเขาทำกันอย่ างไร บทความนี้จะบ อ กคุณเกี่ยวกับ 10 ขั้นตอนวิ่งหนีความย ากจน ลงมือทำคุณก็จะไม่มีวันจนอีกต่อไป ไปดูกันว่าเส้นทางที่จะเดินไปหาความร ว ยนั้นมีอะไรบ้าง

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนทำงานได้ทุกรูปแบบ เพื่อสนองต่อปัจจัยต่างๆในชีวิต รถก็ต้องมี บ้านก็ต้องผ่อน มือถือก็ต้องเปลี่ยน แฟนก็ต้องเปย์ ถ้าไม่ทำงานจะอะไรมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้ ทำงานก็มีเงิน พอมีเงินก็อย ากใช้เงิน

แล้วเราก็ต้องทำงานต่อไป แม้แต่คนร ว ยก็ยังทำงาน แล้วคนหาเช้ากินค่ำอย่ างเราจะอู้งานได้ย่ างไร ไม่มีใครตกงานแล้วแฮปปี้สักคน ทุกคนต้องการทำงานเพื่อเก็บเงิน มันคือปัจจัยที่สำคัญอันดับหนึ่งในชีวิต เพราะทุกอย่ างดำเนินได้ด้วยเงิน

ทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเงินไม่สำคัญ เพราะถ้าลองคิดดูว่าคุณไม่มีเงินคุณจะทำอะไรได้บ้าง ท่องไว้ มีงานก็มีเงิน มีเงินก็ได้ใช้เงิน ชีวิตทุกคนต้องใช้เงิน และต้องทำงานเพื่อแลกเงิน

ขั้นที่ 1 เลิกอยู่อย่ างสบายแล้วอ อ กไปต ามหาความลำบากซะบ้าง แค่ขั้นแร กก็น่าจะย ากซะแล้วเ พราะใครหล า ยคนต่างก็ชอบความสบายทั้งนั้น จะมีใครบ้างพอมีเงินแล้วไม่ใช้ ?

เรื่องง่ายๆที่คนอย ากร ว ยชอบทำงานสบายๆนั่นก็เพราะ ‘ปล อ ดภั ย’ หล า ยคนคิดว่าการทำงานสบายเป็นเรื่องแสนสุขแต่จริง ๆ แล้วคนร ว ยจะคิดว่า

ความท้าทายในการทำงานทั้งหล า ยต่างหากคือความสุข การทำสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความเสี่ ยง แต่ความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆ จะช่วยให้เราสร้างความร่ำร ว ย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมลองก้าว

อ อ กจากโซนปล อ ดภั ยแล้วมองหาทุกความ เป็นไปได้ อาจจะต้องลำบากเล็กน้อย ถ้าคุณอย ากร่ำร วยหรือบางครั้งก็อาจล้มเหลวแต่นั่นแหละสุดยอ ด เพราะถ้าคุณไม่เคยล้มเหล ว แสดงว่าคุณยัง พย าย ามไม่มากพอ

ขั้นที่ 2 สร้างรายได้เพิ่มและคุมกำเ นิดรายจ่าย

ลองคิดดูว่าหากคุณมีรายได้ปีละ 1 ล้านบาท คุณจะใช้ทำอะไรบ้าง?ซื้ อรถ? ไปเที่ยว? คนร ว ยหล า ยคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่า เพิ่มพวกเขามักลง ทุนใน ‘สินท รั พ ย์’ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ตนเองและคุมรายจ่ายให้ต่ำก ว่ารายได้

หล า ยคนเลื อ กใช้รถเก่าไม่ซื้ อของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้ อได้ ก็ต ามจำไว้เลยว่าถ้ามีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มต ามนั่นคือคุณถังแต ก

ขั้นที่ 3 อย่ าไต่บันไดแ ต่จงเป็นเจ้าของบันได

หล า ยคนทำงานเพื่อเลื่ อนตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่เหล่าคนร ว ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ‘ตำแหน่งงาน’ พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่าคนอย ากร ว ยทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่ เต้าอยู่คนร ว ยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคน มาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ ให้เพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 4 เลื อ กเป็นมิต รให้ถูกคน

เรามักได้ยินว่าคนร ว ยมักคบกับคนร ว ยนั่นไม่ใช่ เรื่องที่เกินจริงพวกเขาเชื่อว่าเมื่ออยู่ในกลุ่ม คนที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ได้และสักวันความสำเร็จจะเป็นของเขา แต่คนอย ากร ว ยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนๆ กัน

ถ้าคุณอย ากหารายได้เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตัวเองจะทำให้เราเปลี่ยนความคิด ให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า ‘ถ้าอย ากเป็นคนร ว ย ก็ต้องคิดแบบคนร วย’

ขั้นที่ 5 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะอย่ าทำงานไปวันๆ

คนอย ากร ว ยหล า ยคนเปลี่ยนงานเพราะต้องการได้ เงินที่ดีกว่าแต่คนร ว ยรู้ ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของการทำงานแต่เป็นการพัฒนาทักษะที่จะช่วยให้เรากล า ยเป็นคนร ว ยเช่น การเป็นพนักงานข า ยเพื่อให้เข้าใจโลกของการค้าหรือ

เป็นพนักงานธนาคารเพื่อที่จะเข้าใจงานบัญชีถ้าจะเป็นคนร ว ยก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทำให้คุณรว ย เราบ อ กได้เลยว่าคนร ว ยไม่ได้ร ว ยเพราะมีรายได้เยอะ เพียงอย่ างเดียว

ขั้นที่ 6 สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากร ว ยหล า ยคนสะสมบ้านหรือรถแต่คนร ว ยนั้นต่างอ อ กไป พวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำร ว ยให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหากยิ่งคุณซื้ อของมากเท่าไหร่เงินของคุณก็จะห า ยไปกับสิ่งของมากเท่านั้น

ลองหยุดซื้ อของและให้ความสำคัญกับการประหยัด, การเก็บออมและการลงทุน ในเงินที่เราหามาได้จะดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นักช็อปก็เริ่มต้นการช็อปในสินท รั พ ย์ต่างๆ ให้ความสนใจในการลงทุน และเริ่มสะสมหุ้น ในธุรกิจแทนการ ช็ อ ป รองเท้า หรือเสื้อผ้าแทน

ขั้นที่ 7 เน้นการหารายได้มากกว่าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุนนั้น สำคัญกว่าแต่การหารายได้นั้น ทำให้เกิดทั้งคู่ หล า ยคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุน ก็เพียงพอ แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเราต้องหารายได้

ให้มากขึ้นคนร ว ยเข้าใจจุดนี้ และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่มถ้าอย ากร ว ยจริงๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้ เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออมหรือลงทุนเท่านั้น

ขั้นที่ 8 อารมณ์ศั ตรูตัวฉกาจของการลงทุน

คนร ว ยและคนอย ากร ว ย มีข้ อแตกต่างที่ชัดเจน คือคนอย ากร ว ยใช้เงินเพราะอารมณ์แต่คนร ว ยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผลการลงทุนนั้น คื อ การควบคุมอารมณ์

ของตนเองเพราะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้ อของแพงและข า ยของถูกและอารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหล ว ดังนั้นทิ้งอารมณ์ไปซะแล้ว ใช้เงินด้วยเหตุผล ที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 9 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทำ

บางครั้งคนอย ากร ว ยเองก็มีเป้าหมายแต่ขนาดของเป้าหมายทำให้คนร ว ย และคนอย ากร ว ยแตกต่างกันคนอย ากร ว ยสร้างเป้าหมาย ที่ปลอ ดภั ยและทำได้ง่าย

แต่คนร ว ยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้เป็นไป ไม่ได้หรือย ากห ลุดโลก ไปเลยแต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธีและลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้

เมื่อคุณตั้งเป้าหมายลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกรึเปล่า ลองถามตัวเอง ว่าคุณทำได้แค่นี้หรือทำได้มากกว่านี้อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้ มากกว่านี้นะและที่สำคัญอย่ าลืมลงมือทำเพราะ ถ้าไม่ลงมือ ทำมันจะเป็นแค่ ‘เพ้อฝัน’

ขั้นที่ 10 กระจายงานสร้างหนทางร ว ย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคนและถ้าคุณอย ากขึ้นไป ให้ถึงจุดสูงสุด ( ไม่ว่านั่นคืออะไรก็ต าม ) คุณก็ต้องทำงานปัญหา ก็คื อ การทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ทำให้คุณร ว ยคุณไม่สามารถร ว ยได้

เพียงลำพังคุณต้องอาศัยการกระจายงานตั้งแต่ การจ้างคนภายน อ กมาทำงานไป จนถึงการลงทุนยิ่งคุณกระจายงานได้มากคุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งสำคัญทั้งในเรื่องธุรกิจหรือ

เรื่องชีวิตของคุณเองบันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมากแต่บางขั้นก็เหมือน แค่ทางต่างระดับเล็ก ๆ เท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือ ‘ ถ้าคุณอย ากเป็นคนร ว ย จงคิดแบบคนร ว ย และทำเหมือนที่คนร ว ยทำ’

ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนิน ชีวิตของตัวเองดูนะคะ

ที่มา forlifeth, meeyim