ไหว้เจ้ากลางบ้าน ถูกวิ ธี ช่วยให้คนในบ้านมีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ

หากวันนี้บ้านหลังไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องการเงิน วันนี้เรามีวิธีแก้มาฝากคุณ กับบทความ ไหว้เจ้ากลางบ้าน ถูกวิ ธี ช่วยให้คนในบ้านมีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ ไปดูกันว่าการไหว้เจ้าที่บ้านกลางแจ้งนั้นจะต้องเตรียมมสิ่งของอะไรบ้าง และมีขึ้นตอนการหว้แบบไหน ถึงจะเห็นผล

หากใครรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมีแต่ปัญหา ทำอะไรก็ติดขัด ไม่สบายใจหล า ยๆเรื่อง เราอ ย ากลองชวนให้เพื่อนๆมา ไหว้เจ้าที่เจ้าทางกัน เพื่อสร้างความเ ป็ นสิ ริ ม ง คลใ ห้กับตัวเอง แก้เ ค ล็ ด ดึ งดู ดโชคดีให้กลับมาเป็นของเรา ลองทำต ามดู แล้วชีวิตจะดีขึ้นอ ย่ างที่ คา ดไม่ถึงเลยทีเดียว

สิ่งของที่ต้องเตรียม

1 หมากพลู 9 คำ

2 น้ำช า 5 แก้ว

3 ด อ กดาวเรือง 9 ด อ ก

4 ผลไม้ 9 อย่ าง

5 เทียน 2 เล่ม

6 ธูป 5 เล่ม

7 ผ้าขาวบาง

การไหว้เจ้าที่ ให้เราเลือ กบริเวณกลางบ้านที่เหมาะสม แล้วปูผ้าขาว เพื่อรองเป็นพื้นที่นั่งและวางของทุกอ ย่ า ง เรียงให้เรียบร้อยบนผ้า แล้วจุดธูปกับเทียน พร้อมว่าต ามบทไหว้เจ้าที่นี้

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของบ้านเรือน ( เ อ่ยบ้านเลขที่ของเรา ) ในวันนี้เป็นวันดี ข้าฯขอนำเครื่องสักการะบูช ามาถวาย เพื่อบอ กกล่าว ข้าฯจะขอเข้ามาอยู่อาศัยในที่แห่งนี้

ขอโปรดช่วยส่ งเสริมสนับสนุน และขอให้ทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองไม่ติดขัด ขัดสน ห่างไกลจากมาญผจญทั้งหล า ย ขอให้ท่านโปรดเปิดประตูเงินประตูทอง ขอให้ข้าฯได้พบกับหนทางที่ประสบความสำเร็จ พบเจอเงินทอง

ในทุกทิศทาง หากมีสิ่งใดที่ทำพลาดผิดไป ไม่ว่าตั้งใจก็ดี หรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี ข้าฯของขมาลาโทษ ณ ตรงนี้และโปรดอ โ ห สิ ก ร ร มให้ด้วยเถิด สาธุ

จากนั้น ในตอนที่จะลาก็ให้ทำการจับที่พานพร้อมกล่าว ขอเดน ขอทาง ให้ลูกหลานได้กินเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยเถิด สาธุ สำหรับการไหว้เจ้าที่ภายในบ้านนั้น ให้เราทำด้วยความสำรวม เรียบร้อย และมีความสงบตั้งมั่นจริงๆ แล้วความดี ผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเราในเร็ววัน

ที่มา krustory