ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภเงินทอง

การปลูกต้นไม้นอ กจากเลือ กจากความชอบ คนไทยยังมีความเชื่อเรื่องการปลูก ต้นไม้มงคล ที่เป็นความเชื่อ กัน มาแต่โบราณ เชื่อ กันว่าการปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด จะเสริมความร่มเย็นเป็นสุข เสริมสิริมงคล ทำมาค้ า ข า ยเจริญรุ่งเรือง เสริมท รั พ ย์ให้แก่ผู้อาศัยอีกด้วย เรียกได้ว่าได้ทั้งโชคได้ทั้งความร่มรื่นสวยงามให้แก่บ้านเลยล่ะ

การเลือ กต้นไม้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการจัดสวน เนื่องจากหากเลือ กต้นไม้ได้เหมาะสมกับสภาพดิน และปัจจัยอื่น ๆ ในสวน จะช่วยให้ต้นไม้เจริญงอ กงามได้ดี หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อย าก

จัดสวนแต่ยังไม่รู้จะเลือ กปลูกต้นไม้อะไรดีลองเริ่มต้นจากการมองหาต้นไม้มงคลก่อนก็ได้ โดยในวันนี้เรามีข้ อมูลน่ารู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลประจำวันเกิดมาฝาก ลองมาดูกันว่าคุณควรปลูกไม้มงคลชนิดไหนไว้ประดับบ้านบ้าง

ไม้มงคล คนเกิดวันเสาร์

คนที่เกิดในวันเสาร์ จะเป็นคนกล้าแกร่ง ใจนักเลง กล้าได้กล้าเ สี ย พูดจานุ่มนวลไม่เป็น พูดน้อย หรือพูดไม่มีหางเ สี ยง เป็นคนสุขุมรอบคอบ แต่ใจโลเลไม่หนักแน่น

เป็นคนอย ากรู้อย ากลองอะไรใหม่ ๆ ดื้อเงียบ มีทิฐิ มีเล่ห์เหลี่ยม และในบางครั้งก็สนใจแต่เรื่องตัวเองมากไป จนดูเห็นแก่ตัว นอ กจากนี้ยังชอบงานที่ไม่ต้องเคร่งเ ค รี ย ด มีครอบครัวใหญ่ มักมีคู่มากแต่ไม่ใช่คู่แท้ ระวังเพื่อนจะนำความเดือ ดร้อน มาให้ ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้ที่เสริมโชคลาภวาสนาให้กับคนเกิดวันเสาร์ เช่น

วาสนา ทำให้มีแรงบันดาลใจ เกิดความสุขความสมหวัง สมปรารถนา

กวนอิม ส่งผลให้ผู้ปลูกมีฐานะดี มีความร่ำร ว ย มีเงินทอง

จำปี เสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน มีความเจริญก้าวหน้า

มะม่วง นอ กจากจะให้ผลไว้กินแล้ว ยังทำให้ผู้ปลูกร่ำร ว ยยิ่งขึ้นด้วย

ไม้มงคล คนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ จะมีบุคลิกดี มีเสน่ห์ด้านการพูด ช่างยกยอเอาใจ ปากหวาน ปลอบประโลมเก่ง มักอาภัพในวัยเยาว์ มีญาติก็เหมือนไม่มี ส่วนใหญ่กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก

นอ กจากนี้ยังเป็นคนรักสวยรักงาม แต่แต่งตัวไม่ค่อยขึ้น เป็นคนขี้น้อยใจ พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ปากร้ า ยเวลาโ ก ร ธ มีความรู้ความสามารถ ไม่ทะเยอทะย าน ชอบชีวิตสงบสุข มั่นคง ปลอ ดภั ย

ไม่ชอบเสี่ยงโชค มักถูกผู้คนรอบข้างเบียดเบียนพึ่งพาอาศัย แต่ก็เต็มใจช่วย ทำงานที่ใช้พรสวรรค์ได้ดีกว่าที่ร่ำเรียน มา หมกมุ่นโลกีย์ อาภัพคู่ครอง แต่ไม่ตกย าก ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู ซึ่งปลูกแล้วจะถูกโฉลก เช่น

กุหลาบ ควรปลูกกุหลาบสีแดง เพื่อเพิ่มความสง่า ภาคภูมิ

เข็ม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า และเดินไปในทางที่ดี

โกสน ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน มีความร่มเย็นเป็นสุข มีบุญ

โป๊ยเซียน หากปลูกไว้จะทำให้มีโชคลาภ มีข่ า วดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง

อัญชัน เสริมให้มีการประสบความสำเร็จในชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ทั้งชายและหญิงจะมีรูปร่างสง่างาม มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม มีความละเอียดอ่อน ทำงานประณีต ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ พูดจาฉะฉาน

เชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังคนอื่น โ ก ร ธง่ายห า ยเร็ว ชอบเอาชนะ มีความมุ่งมั่นหากตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง มีความทะเยอทะย าน ต้องการชื่อเ สี ยง เกียรติยศ ฐานะ วางแผนรอบคอบและรออ ย่ างใจเย็น นอ กจากนี้ยังมีโอกาสได้ดี แต่จะมีทุ ก ข์เรื่องเพื่อนฝูงและคู่ครองเพราะเป็นคนเจ้าชู้ ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้หรือ ดอ กไม้ที่มีสีขาว จะจัดเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริมด ว งให้แก่คนเกิดวันพฤหัสบดี เช่น

มะลิ เป็นสิริมงคลเสริมให้คนในบ้าน มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

จำปี หากปลูกไว้จะช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า

กุหลาบ เลือ กปลูกดอ กสีขาว จะช่วยเสริมในเรื่องความสง่า น่านับถือ

พุด ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน มีความแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญมั่นคง

ไม้มงคล คนเกิดวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืน จะเป็นคนดื้อรั้น ไม่ฟังใคร และไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ชอบเชื่อคนไม่จริงใจ แต่คนจริงใจกลับไม่เชื่อ ฐานะลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีหลักท รั พ ย์แต่ไม่มีเงินทองพอใช้จ่าย มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจสูง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้ว ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้สีเหลือง หรือต้นที่มีดอ กไม้สีเหลือง เช่นเดียวกับคนเกิดวันพุธกลางวัน เช่น

โป๊ยเซียน ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัว

วาสนา เกิดความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กล้วย ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

ราชพฤกษ์ เสริมด้านชื่อเ สี ยง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

กุหลาบ หากปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

โกสน ช่วยสร้างบุญ เพิ่มคุณงามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุข

พลูด่าง ส่งเสริมให้มีความเจริญงอ กงามในชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันพุธ

คนที่เกิดวันพุธ ส่วนใหญ่มักมีโ ร คประจำตัว พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้ ทั้งยังต้องเกื้อหนุนญาติพี่น้องด้วย ชีวิตไม่ได้อยู่ปรนนิบัติพ่อแม่ มักคบเพื่อนที่อายุมากกว่า หรือฐานะสูงกว่า ถ้าบวชจะเด่นดังในวงการศาสนา อุปนิสัยมีเสน่ห์ จิตใจดี มีน้ำใจ พูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมา รักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง ใจกว้าง ไม่เคร่งเ ค รี ย ดกับชีวิต

ชอบเรื่องบันเทิงใจ ดูเป็นคนเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ แต่ไม่ใช่คนเกียจคร้าน หูเบา ขี้ใจน้อย ชอบให้คนเอาใจ สะเพร่า ควรระวังเรื่องใจอ่อน เชื่อคนง่าย ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ดอ กไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลก จะช่วยเสริมสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิต เช่น

โป๊ยเซียน ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัว

วาสนา เกิดความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กล้วย ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

ราชพฤกษ์ เสริมด้านชื่อเ สี ยง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

กุหลาบ หากปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

โกสน ช่วยสร้างบุญ เพิ่มคุณงามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุข

พลูด่าง ส่งเสริมให้มีความเจริญงอ กงามในชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันอังคาร

คนที่เกิดวันอังคาร ส่วนใหญ่จะเติบโตและถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่น และมักไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ในช่วงวัยเด็ก ชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ เนื่องจากใช้เงิน มือเติบ ควรอยู่ถิ่นไกลบ้านจะทำให้ก้าวหน้า อุปนิสัยของคนเกิดวันอังคาร เป็นคนจิตใจกล้าหาญ บุคลิกเหมือนพูดจาไม่ไพเราะ พูดจาไม่เกรงใจใคร ทั้งที่เป็นคนจริงใจ จึงทำให้ไม่มีเพื่อนแท้

ชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีต ควรระวังเรื่องใจร้อน เพราะจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแม้จะตั้งใจทำงาน และควรยับยั้งเรื่องการใช้จ่าย วางแผนหรือเรียงลำดับให้เป็น ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ดอ กไม้สีแดง หรือสีชมพู เพราะจัดว่าเป็นดอ กไม้ที่ถูกโฉลกและจะเสริมสิริมงคล เช่น

เข็ม ทำให้สมองปลอ ดโปร่ง มีความคิดความอ่ า นที่ดี

ชบา หากปลูกไว้จะช่วยให้เจริญก้าวหน้า ไร้ปัญหาและอุปสรรค

โป๊ยเซียน ช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตอยู่เสมอ

กุหลาบ สุขกาย สบายใจ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และมีความสง่าภาคภูมิ

พญายอ ปลูกไว้จะช่วยให้การดำเนินชีวิตราบรื่น สมบูรณ์สุข

โกสน เป็นการปลูกเพื่อเสริมคุณงามความดี สร้างบุญให้ชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันจันทร์

คนที่เกิดวันจันทร์ จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีเสน่ห์ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน กิริย านุ่มนวล แต่เมื่อโมโหจะปากร้ า ย ส่วนใหญ่มักกำพร้าพ่อหรือแม่ตั้งแต่วัยเด็ก พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นคนเจ้าน้ำต า ช่างเอาใจผู้อื่นและชอบถูกเอาใจด้วยเช่นกัน เป็นคนเจ้าสำราญ มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ละเอียดรอบคอบ นอ กจากนี้ยังชอบความหรูหรา มีสติปัญญาดี ใฝ่รู้

และมักไม่ตกอับเพราะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์เสมอ แต่ต้องระวังเรื่องการคบคน อาจนำความเดือ ดร้อน มาให้ ไม่ควรวิตกกังวลมากไป และอ ย่ าใช้จ่ายต ามใจตัวเอง ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ดอ กไม้สีขาว หรือ ดอ กไม้สีเหลือง เพราะจะถูกโฉลกมาก เช่น

วาสนา หากปลูกวาสนาราชินี จะให้บุญสูง วาสนาอธิษฐานจะทำให้สมหวังดั่งใจ หรือจะเป็นวาสนาชนิดอื่นก็ได้ผลดีทั้งสิ้น

มะลิ เสริมสิริมงคลให้คนในบ้าน มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีความรักต่อบุคคลทั่วไป

โป๊ยเซียน ปลูกโป๊ยเซียนสีเหลือง หรือสีขาว จะช่วยให้มีโชคลาภเข้ามาเรื่อย ๆ

จำปี เสริมให้ชีวิตรุ่งเรือง และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

กวนอิม ส่งผลดีกับผู้ปลูก ให้โชคด้านการเงิน มีฐานะร่ำร ว ย

มะม่วง ช่วยเสริมให้ผู้ปลูกและผู้อาศัยมีเงินทองเหลือใช้

พลูด่าง ปลูกแล้วจะช่วยให้ชีวิตเจริญงอ กงาม

แก้ว ส่งผลให้คนในบ้าน มีจิตใจแจ่มใส สูงค่า บริสุทธิ์ดุจแก้ว

มะยม ปกป้องความชั่ วร้ า ย และเรื่องไม่ดีไม่ให้มาย่างกราย และเสริมให้มีผู้นิยมชมชอบ

ไม้มงคล คนเกิดวันอาทิตย์

ต ามคำทำนายกล่าวไว้ว่า คนที่เกิดวันอาทิตย์ จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ทะเยอทะย านสูง อาจไม่สุขสบายในช่วงชีวิตวัยเด็ก แต่จะมีฐานะมั่งคั่งในย ามเติบโต เป็นคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า จึงควรระวังในการใช้จ่าย นอ กจากนี้ยังเป็นคนจริงใจ รักเพื่อนฝูง แต่ทำคุณกับใครไม่ค่อยขึ้น ไม่ค่อยได้รับความจริงใจตอบ เป็นคนเจ้าชู้แต่รักใครรักจริง ชอบท่องเที่ยว

ควรระวังเรื่องความใจร้อน เชื่อคนง่าย และความหน้าใหญ่ใจโต เพราะอาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ดอ กไม้สีเหลือง หรือสีส้ม เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลกและจะช่วยเสริมสิริมงคล เช่น

โป๊ยเซียน เลือ กปลูกสีส้มหรือสีเหลือง จะนำโชคลาภเข้ามาหา

กุหลาบ หากปลูกไว้จะเกิดความสง่างาม ภาคภูมิ

ราชพฤกษ์ พวงระย้าจะทำให้บ้านดูสดใส และเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

จำปา ปลูกไว้จะช่วยนำโชค เหมาะกับคนวันอาทิตย์อ ย่ างยิ่ง

โกสน จะช่วยคุ้มครองให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

ทั้งนี้การเลือ กปลูกต้นไม้มงคลต ามวันเกิดนั้น อาจช่วยส่งผลให้เสริมด ว งและสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้อยู่อาศัยด้วย บางบ้านอาจจะปลูกไว้เพื่อความสวยงามโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความเป็น มงคลก็มี

ที่มา  verrysmilejung