ใ ครที่ค่าไฟแ พ งแบ บไม่เค ยเ ป็นมาก่อน สามารถยื่นเรื่ อ งผ่านเ ว็ ปไซ ต์ นี้ไ ด้

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่สังเกตุเห็น

ได้ว่าตอนนี้แพงขึ้นเป็นอย่างมาก ล่าสุด นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสูง

ขึ้นผิดปกติ ว่า เรื่องดังกล่าวนี้จะต้องมีการระบุว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ใดบ้าง บ้านเลขที่อะไร เพื่อจะได้ไปตรวจสอบข้อ

เท็จจริงทั้งนี้หากพบว่าค่าไฟแพงขึ้นผิดปกติ สามารถแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม

ข้อเท็จจริงจะต้องดูก่อนว่าไฟที่เกินมาเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ไฟเปลี่ยนไปหรือไม่ หรือช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้า

ร้อน มีการเปิดแอร์เยอะเกินไปหรือไม่ ทั้งนี้ตนมองว่าอย่างไรก็คงไม่เพิ่มขึ้นมา 2-3 เท่าจากปกติ

ซึ่งการเพิ่มขึ้นเยอะอาจจะมีความผิดปกติ เช่น เกิดไฟฟ้ารั่ว ทั้งนี้หากเกิดความผิดปกติจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้า หรือ

ระบบไฟ ก็จะดูว่าเป็นเหตุที่เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะทำการชดเชยส่วนนี้ให้ โดยจะต้องมีการดูประวัติการ

ใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นจำนวนมากต้องขอไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

เมื่อถามกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตุว่าการไฟฟ้าลักไก่ไม่ช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆ นั้น นายสมพงษ์ กล่าวว่า เราเป็น

คนเสนอให้ขยายการใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 50 หน่วย เป็น 90 หน่วย เพราะต้องการบ้าน ส่วนประเด็นค่าไฟเพิ่มขึ้นนั้นก็

อาจจะต้องดูเป็นกรณีไป ซึ่งตนอยากแนะนำว่าถ้าผู้ใช้ไฟรายไหนที่คิดว่าค่าไฟบ้านของตนเองผิดปกติ ก็อยากให้

ไปยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจสอบ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานี

ซึ่งเราก็ได้มีการส่งทีมงานไปตรวจสอบ เมื่อวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริง รวมถึงคำนวณให้ดูให้เห็นภาพว่าเขาใช้ไฟ

ขึ้นเยอะจริงๆ เช่น เปิดแอร์เพิ่มขึ้นหลายตัว และเพิ่มขึ้นหลายชั่วโมง ซึ่งในส่วนนี้มันสามารถคำนวณออกมาเป็น

เงินได้ แต่คงไม่เพิ่มขึ้นเป็น 2-3เท่า ทั้งนี้คงมีอะไรผิดปกติ ซึ่งจะต้องตรวจสอบเป็นกรณีๆไป

หากประชาชนสงสัยว่าค่าไฟเพิ่มขึ้นผิดปกติสามารถแจ้งการไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบในเรื่องไฟฟ้าแพง โดยสามารถ

ยื่นเรื่องผ่านเว็ปไซต์ www mea or th เราจะลงไปตรวจสอบให้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ความเป็นจริงหน่วย

มิเตอร์ค่าไฟก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วตอนที่เราจะไปเปลี่ยนให้หน่วยมันเพิ่มขึ้นคงเป็นไปได้ยาก และเรื่องดังกล่าวนี้

มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดูแลอยู่แล้ว