ในวันที่ต้องติดอยู่บนเกาะ เลือ กผลไม้ 1 อ ย่ างเพื่อเอาชีวิตรอ ด

สมมุติว่าคุณกำลังติดอยู่บนเกราะแห่งหนึ่ง แล้วมีผลไม้ให้คุณเลือ กไว้กินบนเกาะแห่งนั้น คุณจะเลือ กผลไม้ชนิดใด ต ามภาพจะมีอยู่ทั้งหมด 4 ชนิด ให้เลือ กมา 1 อ ย่ าง ในวันที่คุณติดเกาะ และผลไม้ที่เลือ กนั้นจะบอ กถึงตัวตนของคุณทั้งหมด ถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือ กกันเลย

เลือ กกล้วย หมายเลข 1

ท า ยว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงใจ เวลาจะตัดสินอะไรหรือใครจะดูให้ดีก่อนเสมอ รู้ว่าควรจะทำอะไรตอนไหน แต่ละอ ย่ างมีเงื่อนไข ข้ อ กำหนดอ ย่ างไร คุณจะใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการทีละน้อยๆ เป็นคนฉลาดเก่งเรียนรู้เร็ว แต่ก็มีอารมณ์อ่อนไหวมาก มักจะเป็นคนช่างสังเกตสิ่งรอบตัวแม้บางทีจะดูบอบบางอ่อนแอแต่ความจริงก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยเหมือนกัน เป็นคนที่ทำอะไรก็จะเต็มที่จะเอาจนสำเร็จให้ได้

เลือ กแตงโม หมายเลข 2

ผลไม้แสนอร่อยของโปรดของหล า ยคน สำหรับใครที่เลือ กข้ อนี้ ก็ท า ยว่าเป็นที่มักจะไม่ค่อยมี ความมั่นใจในตัวเอง ไม่ค่อยมีความกล้ าที่จะทำอะไรใหม่ ๆ ไม่ชอบอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ว่า จะเรื่องงานหรืออะไรก็ต าม คุณเป็นคนใจดีและแคร์ความรู้สึกคนอื่นเสมอ เป็น มิตรไม่พย าย ามมีปัญหากับใครใครที่ชอบทำตัวมีปัญหาคุณพย าย ามจะไม่เข้าไปยุ่งด้วย

เลือ กมะพร้าว หมายเลข 3

ท า ยว่าคุณเป็นคนที่มักจะระมัดระวังตัวเองดีเสมอ เป็นคนที่มีควาคล่องตัวสูงมากเก่งความสามารถเยอะ แต่ทุกวันนี้ยังพย าย าม ทำให้ดีขึ้นไปอีก เพราะยังไม่ค่อยจะพอใจกับตัวเองในปัจจุบันเท่าไหร่ เลยมักจะพัฒนาตัวเองทุกครั้งที่มีโอกาส หาเงินเก่ง แต่ดันไม่ค่อยชอบหาอะไรทำที่มันยั่งยืนการเงินอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ คุณมองใกล้เกินไปอย ากให้มองไกลๆ วางแผนอนาคตดีๆแล้วมันจะออ กมาสวยงาม

เลือ กองุ่น หมายเลข 4

ท า ยว่าคุณเป็นคนที่ความสามารถเยอะมากคนหนึ่ง ทั้งฉลาดกล้าหาญชอบการลงทุนเวลามีโอกาสดี ๆอะไรเข้ามา ก็จะคว้าเอาไว้เสมอแต่บางทีก็มักจะลังเล ว่าจะเลือ กทางไหนดีเพราะโอกาสที่เข้ามาบางทีมันก็พร้อมกันเ สี ยด้วย และบางอ ย่ างอาจจะมีปัญหา เพราะคุณดัน มั่นใจในตัวเองเกินไป บางครั้งก็ทำให้ความการประมาท

อย ากจะคุณให้รอบคอบกว่านี้สักเล็กน้อยแต่คุณก็เป็นคนจริงใจไม่โลภไม่ชอบทางลัดในความสำเร็จ เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมนุษยสัมพันธ์ดีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรก็มีสำเร็จ อนาคตสุขสบายมีความสุขร่ำร ว ย

ที่มา  e-yhangwa