ในวันที่ฉันยังรัก ยังแคร์ ไม่เคยเห็นค่า ก็อย่ากอดฉันในวันที่ฉันจากไป เพราะฉันไม่เหลือความรู้สึกดีๆให้แล้ว

ในวันที่ฉันยังรัก ยังแคร์ ไม่เคยเห็นค่า ก็อย่ากอดฉันในวันที่ฉันจากไป เพราะฉันไม่เหลือความรู้สึกดีๆให้แล้ว

หลายคนคงเคยเจอ มีรักดีๆ ไม่เคยเห็นกลับ มามาเสียดายในภายหลัง วิ่งตาม วิ่งขอร้องเขาให่้กลับมา แต่จะดีกว่าไหม หากในวันที่มีกันอยู่ รีบรักษ าเวลาดีๆด้วยกันให้มาก

สะกดคำว่า สายเกินไป เป็นไหม คนบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเจ็ บ ป วด โดยที่ไม่สามารถกลับไปแ ก้ไขอดีตได้

คนเหล่านั้นมักจะโท ษฟ้าดิน โชคชะตาที่ทำให้เขาต้องทนทุ กข์ท ร ม า น แต่กลับไม่เคยโท ษการsระทำของตัวเองเลย

หากวันนี้เราเป็นฝ่ายทำเ ล วไม่ดีกับใคร จงเร่งมือขอโทษและกลับตัวเสีย ทำดีเสีย หากวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำต า

จงลุกขึ้นและบoกกับเขาเสียว่าจะไม่ทำใครร้องไห้อีก หากวันนี้ทำให้ใครผิดหวังในตัวเรา จงลบความคิดไม่เอาไหนอoกจากชีวิต เ สี ย

หากวันนี้ทำใครร้องไห้ จงกล้าขอโท ษและยอมรับในความผิ ดนั้นเสีย อย่าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่เร่งแ ก้ไขหรือปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เพราะเวลาที่เราอ ย ากกลับไปแ ก้ไ ข อาจส ายไปเสียแล้ว ตอนที่ฉัน ต า ย ไปแล้ว

อย่ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึก อย่าเอาสิ่งที่ฉันอ ย ากได้มาให้ เพราะ ฉันไม่ได้ใช้แล้ว อย่าตoบคำถ ามที่ฉันเคยอ ย ากรู้ เพราะฉันไม่ได้ยิน อย่าบoกว่าขอโท ษเพราะ ฉันตื่นขึ้นมาให้ อ ภั ย เธอไม่ได้

หากคุณยังมีเวลาที่จะอยู่กับคนรัก จงบoกรักและโอบกอดเขาให้แน่นๆเถอะค่ะ

ขอบคุณที่มา rowwadee