ในบางเรื่อง กับคนบางคน ถ้าสุดมือแล้วจริงๆ ก็ต้องปล่อยไป

ต าเหมือนกันยังมองไม่เหมือนกัน ปากเหมือนกันยังพูดไม่เหมือนกัน

มีสม อ งเหมือนกันก็ยังคิดไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ย่อมมีคนที่เข้าใจคุณผิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

จงอย่าได้แคร์ และ อย่าได้เสียเวลาไปหาข้อแก้ตัว หรือ อธิบาย

เพื่อให้เขาเข้าใจถูก ตราบใดที่ เรายังเป็นตัวเองที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดื อ ดร้ อ น

เรื่องบางเรื่อง เมื่อคุณชี้แจงไปแล้ว

เขาก็ควรจะยอมรับฟัง แต่เมื่อเขาไม่ฟัง

และ คุณก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดไปแล้ว

ก็คงต้อง ปล่อยมันไป ต ามที่มันควรจะเป็น

ในโลกนี้ มีเรื่องอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างที่เราต้องใส่ใจ

เราไม่สามารถให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องได้หมด

แต่เราสามารถเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุด ให้ดีที่สุดได้

เมื่อทำเต็มที่แล้ว ผลจะเป็นอย่าไรก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้น

ถ้าความล้ มเ ห ลวที่เกิดขึ้นนั้น

มันมาจาก ปัจจัยภายนอก ที่คุณควบคุมไม่ได้

และ คุณมั่นใจว่าได้ควบคุมปัจจัยภายใน

อย่างดีที่สุดแล้ว ก็ปล่อยมันไปเถอะ

แล้วจงเงยหน้าขึ้น อย่าก้มหน้าลง

เพราะคุณได้ทำมันอย่างดีที่สุดแล้ว

ไม่ต้องมองหาข้อผิดพลาดที่ไหน

ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น แล้วปล่อยมันไป

เพราะหากเรามัวแต่จะ นับเม็ ดท ร า ยในช า ยหาดทั้งโลก

เวลาของคุณคงไม่พอเป็นแน่

จะพย าย ามทำให้คนทั้งโลกรู้สึกพอใจในทุกเรื่อง

อย ากได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลก มันคงเป็นไปไม่ได้

ดังนั้น ทำอะไรก็ต าม ควรทำเท่าที่เราทำได้

เมื่อทำอย่างดีที่สุดแล้ว คนเขาไม่เห็นว่าดีก็ต้อง ปล่อยมันไป

เลือกทำในสิ่งที่เห็นว่า เราทำแล้วมีความสุขที่จะทำก็พอแล้ว

อะไรก็ต ามที่เราต้องฝืนทำ หรือ ทำแล้วไม่มีความสุข ก็อย่าทำ

เรามีเวลาไม่มากนักหรอกที่จะแ บ กส า รพัดภาระในโลกนี้

ควรมองไหล่ของตัวเองดูสักหน่อยว่า

พร้อมจะแบกเป้หลังที่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด

อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเอง

เพราะไม่เพียงแต่มันจะทำให้คุณเป็นทุก ข์

แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ อย่างย าวนานของคุณ

ที่มา ban gpuns ara