ในชีวิตหากเจอ 4 เรื่องนี้ในชีวิตบ่อยๆ จะทำให้มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

ชีวิตคนเราต่างต้องพบเจอเรื่องราวแย่ๆในชีวิตกันทุกคน ไม่ว่าจะเรื่องความรัก ความสูญเ สี ย ซึ่งเป้นเรื่องที่ทำให้จิตใจของเรานั้นอ่อนแอมาก ในวันที่ต้องเจอเรื่องที่ทำให้เ สี ยใจ วันนี้เราเลยมีบทความ ชีวิตคนเรา หากเจอ 4 เรื่องนี้ในชีวิตบ่อยๆ จะทำให้มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

บางทีมันก็ไม่แปลกหรอ กนะ ที่ชีวิตของคนเรา จะต้องเจอ กับเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิต แต่ต่อให้ชีวิตของเรานั้นจะเจอแต่เรื่องแย่ๆ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตของเรานั้น มันจะต้องเจอเรื่องแย่ๆ ไปตลอ ดหรอ กนะ

มีเรื่องร้ า ยเข้ามาในชีวิต มันก็ต้องมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้าง เป็นธรรมดาของชีวิตแหละนะ เพราะฉะนั้นอ ย่ าพึ่งคิดยอมแพ้หรือถอย เวลาที่เราต้องเจอ กับเรื่องแย่ๆที่ผ่านเข้ามา แต่ขอให้เรายืนหยัดสู้กับมันเอาไว้ ชีวิตคนเรามันจะแย่ได้สักแค่ไหนกันเชียว หากเราไม่คิดที่จะยอมแพ้ สักวันหนึ่ง สิ่งดีๆก็ต้องเข้ามาหาเราอ ย่ างแน่นอน

1. ความผิ ดหวัง

อ ดยอมรับไม่ได้ว่าเราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเองและเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสา ม า ร ถ ปฏิเสธความคาดหวัง ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หรอ กซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ตั้งเ อ าไว้นั้นยืนอยู่ในระดับใด หวังมากหรือหวังน้อย เพราะถ้าหากสร้างความคาดหวังเ อ าไว้มาก บ า ด แ ผ ลจากความผิ ด หวังก็ย่อมก รี ดลึ กลงไปในใจมา ก ด้วยเหมือนกัน

2. ความสูญเ สี ย

เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาไม่เคยไม่พบกับความสูญเ สี ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ต่างก็สา ม า ร ถ ส่งผลกระทบ อย่ างรุ น แ ร ง ต่อจิตใจได้มากมายด้วยกันทั้งนั้นซึ่งข้ อ ดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสูญเ สี ยดูบ้าง อาจช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่เคยมีอะไรแน่นอน แม้กระทั่งความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองก็ด้วยเช่นกัน

3. อาการอ กหัก

ว่ากันว่าอาการอ กหัก แม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายอย่ างรุ น แ รงนักหนา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า บ า ด แผลในใจนั้น กลับแผ่ขย ายวงกว้างอย่ างไม่มีทางจะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ด เ ห ล่ านั้นเ อ าไว้ได้ ซึ่งในอีกมุมมองหนึ่ง

อาการอ กหักก็ถือเป็นคุณครูที่สา ม า ร ถ ช่วยสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดีเพราะสุดท้ายแล้ว มันจะทำให้ตัวเรานั้นเข้าใจได้เองว่าคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและรักตัวเราเองได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตัวเราเองอยู่ดี

4. การถูกหักหลัง

สิ่งที่ทำให้เ จ็ บ ได้มากยิ่งกว่าอาการอ กหัก ก็คือ การถูกหักหลัง โดยเฉพาะการถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจ ซึ่งไม่คิดว่า จะทำร้ า ยกันได้อย่ างลงคอ จน มันอาจส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ หรือให้ใจกับใครได้ง่ายๆ อีก และเผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดี

บางคนเปลี่ยนไปจนกล า ยเป็นคนใจร้ า ยขึ้น มาอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะความจำเป็น ในการที่จะต้องปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ดและการถูกแ ท งข้างหลังอีกซ้ำสอง

ที่มา  profession-j55