ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด ควรรู้ไว้ มีประโยชน์มาก

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีจากกล้องวงจรปิด ซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราสามารถอัพเดทเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

จึงสะดวกต่อ การใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร และแทบทุกสถานที่ ล้วนติดตั้งกล้องวงจรปิดกันทั้งนั้น ไม่เว้นแม้แต่บนถนน ดังนั้นวันนี้เราจึงมีสาระประโยชน์ เกี่ยวกับ ใครโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิด มาฝากกัน

ทุกวันนี้การขับรถบนท้องถนนเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญและมีความระมัดระวังเพื่อความปล อ ด ภั ยของตนเองและผู้อื่นเสมอ โดยในปัจจุบันบนท้องถนน

จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้อยู่หล า ยจุดด้วยกัน โดยเฉพาะบนถนนสายหลัก เพื่อให้ได้ภ า พที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาในกรณีที่เกิดอุ บั ติ เ ห ตุต่างๆขึ้น

รวมทั้งยังมีการเก็บข้ อมูลผู้ที่ทำผิ ดก ฎ จร าจ รเอาไว้ด้วย โดยจะมีการ ถ่ า ย ภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งหากใครโดนถ่ า ยภ า พเอาไว้ก็จะมีการส่งใบสั่งพร้อม ภา พที่ถ่ายได้ไปที่บ้านและต้องทำการไปเ สี ยค่าปรับภายใน 7 วัน

โดยจะมีการส่งเอกส ารดังกล่าวให้กับหากเรายังไม่ไปชำระ ก็จะมีเอกส า รเพื่อทวงถามและกำหนดให้ไปจ่ายภายใน 30 วัน หากเรายังไม่ไปชำระก็อาจมีการแจ้งทางกรมขนส่งทางบกให้ระงับการ ต่ อ ทะเบียนรถของเรา ชั่ ว ค ร า วด้วย

ซึ่งเรื่องนี้ ทนาย เกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อ ดังได้ออ กมาบอ กว่า การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อเปิดเผยว่าใครทำผิ ดกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ดี เมื่อทำผิ ดกฎก็ต้องว่ากันไปต า ม ก ฎ ห ม า ย แต่ไม่ควรที่จะต้องเ สี ยค่าปรับเป็นจำนวนเงินถึง 1000 บาท

เพราะไปจ่ายค่าปรับช้า สำหรับบางคนเงินที่จะจ่ายค่าปรับนี้ก็ห า ย า ก หากรวมที่จะต้องจ่ายค่าปรับส่วนของการ ล่ า ช้ าแล้วก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่โหดสำหรับประชาชน มากเกินไป

ทั้งนี้ การที่เราไม่ต้องเ สี ยค่าปรับ ล่ า ช้ านั้นก็มีค่าไม่ต้องไปจ่ายที่โรงพัก แต่ให้ไปที่ศาลโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้ทำความ ผิ ดแ ตำ ร ว จก็อาจส่งเอกส า รพลาดก็เคยเกิดขึ้น มาแล้ว ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ให้เราแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไปชำระค่าปรับที่ศาล

เมื่อศาลตัดสินและเรายอมรับผิ ดศาลก็จะลดค่าประให้เช่นจากปกติต้องจ่าย 500 ก็จะเหลือเพียง 250 บาทเท่านั้น และยังไม่ต้องเ สี ยค่าปรับเรื่องความล่าช้าอีกเป็นพันบาทด้วย ซึ่งการปรับให้กับศ า ล นี้ทางตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซนต์ในเรื่องนี้เลยด้วย

การที่มีกล้องจับภาพรถทำความผิ ดทุกวันทำให้รู้ว่ามีใครทำผิ ดก ฎ จราจรบ้าง เมื่อทำผิ ดก็ต้องยอมรับผิ ดชอบในสิ่งที่ทำ แต่เราสามารถเรียกร้องที่จะไม่เ สี ยค่าปรับล่าช้าที่เป็นจำนวนเงินที่สูงมากๆได้ สำหรับผู้ที่ไม่อ ย า กเ สี ยเวลาก็อาจจ่ายได้เลยเป็นเงิน 1500 บาทที่โรงพัก แต่สำหรับบางค ร อ บครั วก็ไม่สามารถใช้เงินจำนวน มากเช่นนั้นได้ ทางเลือ กที่จะขอไปจ่ าย ค่ าปรับกับศ าลจึงเป็นหนึ่งในทางเลือ กที่ดีเช่นกัน

ที่มา  krustory