แม่ที่ดี เขาจะเป็นแบบอย่างที่ดี และสอนลูกให้เป็นคนดี ด้วยคุณสมบัติ8อย่างนี

แม่ที่ดี เขาจะเป็นแบบอย่างที่ดี และสอนลูกให้เป็นคนดี ด้วยคุณสมบัติ8อย่างนี

การเป็นแม่ที่ดี หลายคนคงคิดว่ามันเป็นเรื่อง ย า ก แต่ถ้ารักและใส่ใจ อ ย า กให้ลูกได้ดี คุณต้องทพเพื่ออนาคตและสิ่งที่ลูกจะได้รับ อาจจะไม่ใช่แค่ความสุขในชีวิตของเขา แต่อาจจะรวมไปถึงการประสบความสำเร็จ ในอนาคตของเขาด้วยเช่นกัน

1 คอยรับฟังเสมอ

หมั่นคุยกับลูกเสมอ เพื่อดูว่าชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงไปอย่ างไรบ้าง พย าย ามเป็นผู้ฟังที่ดีของลูกเสมอ อย่ าใช้ความรู้สึกของตัวเองตั ดสินเรื่องที่ลูกเล่ าให้คุณฟัง

เพราะบางครั้งลูกแค่อย ากระบ ายเรื่องในใจให้ ใครสักคนฟัง คุณสามารถกอดเพื่อให้กำลังใจก็เท่านั้นเอง

2 มีอา รมณ์ขันในบางสถานการณ์

คุณส มบั ติข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้คุณไม่ปรี๊ดแ ต กใส่ลูก แน่นอนว่าคุณต้องเจอกับน้ำหวานหก ข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้าน หรือส ารพัดปัญห า ป ว ดหัว แค่คุณยิ้มสู้ไว้ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะ

3 อ ด ท น

การเป็นแม่คือเรื่องท้าท าย แต่แค่คุณใจเย็นแล้วค่อย ๆ อธิบายให้ลูกฟัง ทุกอย่ างก็จะผ่ านไปได้อย่ างราบรื่น

4 ใช้เวลาคุณภาพ

ให้เวลากับลูกและทำในสิ่งที่ลูกอย ากทำ เช่น วาดรูป ระบายสี ทำงานฝีมือ ใช้เวลานี้เพื่อ สั ง เ ก ตความสนใจของลูกคุณ

5 มีความเข้าใจและคอยสนับสนุนลูก

รักลูกในแบบที่ลูกเป็น สนับสนุนลูกในสิ่งที่ลูกเลือก อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย

6 รู้จักขอโ ท ษ

อย่ าลืมนะคะ ว่าเราก็เป็นคนเหมือนกัน การกล่าวขอโ ท ษเมื่อคุณทำผิ ดก็จะเป็นตัวอย่ าง ให้ลูกเห็น ว่าเมื่อลูกทำผิ ดลูกก็ควรจะเอ่ยคำขอโ ท ษเช่นกัน

7 ความรักแ บ บไม่มีเงื่อนไข

ลูก ๆ ย่อมอย ากได้ยินและรู้ว่าคุณจะรักเขาไปตลอดไม่ว่าชีวิตของลูกจะต้องผ่ าน เรื่องราวอะไรมากก็ต าม ดังนั้นคุณเองก็สามารถ บ อ กรักลูกได้บ่อย ๆ นะคะ

8 มั่นคงหนักแน่น

คุณควรเป็นดังหินผาเพื่อให้ลูกใช้พักพิงเวลาที่ต้องการใครสักคน เริ่มเ สียตั้ง แต่วัยเ ด็ ก เมื่อโตขึ้นเวลาที่ลูกเกิดปัญหาอะไร ลูกจะนึกถึงคุณเป็นคน แ ร ก

ขอบคุณที่มา เดกวัด