แก้วใบที่ชอบใช้ที่สุด บอ กถึงบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณได้

ปัจจุบันนี้มีการนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้แทนแก้วน้ำที่ต้องใช้แล้วทิ้ง เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย แต่คุณนั้นจะรู้ไหมว่าการเลือ กแก้วน้ำที่คุณชอบมาใช้ สามารถที่จะบอ กบุคลิกของคุณได้ ให้คุณนั้นเลือ กแก้วน้ำที่คุณนั้นใช้เป็นประจำทุกวัน มา 1 แก้ว เมื่อเลือ กได้แล้วก็ไปอ่ า นคำทำนายบุคลิกพร้อมๆ กันค่ะ

3 เลือ กแก้วน้ำสแตนเลส

คุณเป็นคนที่หัวดื้อสักหน่อยเพราะว่าเป็นตัวเองสูงมากๆ มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ก็ไม่เอาเปรียบใครเด็ดข า ด ใจดีชอบช่วยเหลือแม้บางทีจะทำคุณไม่ค่อยขึ้นก็ต าม

อย่ างน้อยก็ได้ช่วยนั่นดีแล้ว เป็นคนที่รู้จักวางแผนในการใช้ชีวิต คิดดี ฉลาด จริงใจ ทุ่มเทกับครอบครัว คนรักเสมอ

แต่ละคนล้วนมีด้านดี ด้านเสียเหมือนกัน สังคมมันจะน่าอยู่หากทุกคนเลือ กที่จะใช้ด้านดีเข้าหากัน ไม่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง แล้วคุณเลือ กใช้ด้านไหนของตัวเองบ้าง

เชื่อกันว่าพอคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็จะเจอแต่คนแบบนั้นในชีวิต พอคุณคบคนแบบไหนคุณเองก็จะกล า ยเป็นคนแบบนั้นเช่นกัน ฉะนั้นแล้วชีวิตคุณ คุณออ กแบบมันได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะ

2 เลือ กแก้วน้ำพลาสติก

คุณนั้นเป็นคนสบายๆ ไม่ค่อยจะเรื่องมากกับอะไร กินง่าย อยู่ง่าย เรียบร้อย ใจดีมักจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แต่ก็เป็นคน เ ฮ ฮ าเวลาอยู่กับเพื่อน ฉลาด สติปัญญาดี

แต่ว่าบางทีก็มักจะเก็บไว้ไม่ค่อย อว ดไม่อย ากให้คนอื่นรู้ว่าตนเองรู้ทันแล้ว ออ กจะเป็นคนข ี้อายสักนิด เพื่อนน้อยแต่ก็มีเพื่อนดี

1 เลือ กแก้วน้ำใส

คุณเป็นคนที่มักจะทำอะไรเดิมๆ ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ ไม่กล้าที่จะเสี่ยง ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ ใจดี มักจะคอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอ

มักจะเก็บเงิน มากกว่าใช้เงิน ไม่ค่อยอย ากได้อย ากมีอะไร เป็นคนดูลึกลับไม่เปิดเผย ย ากที่คนจะเข้าถึง เก็บความรู้สึกเก่ง ไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวเด็ดข า ด

ที่มา horoscopedaily99