เ ค ล็ ดลั บ 5 อย่ างที่จะช่วยแก้ปัญหาฟันเหลือง ไม่กลับมาเหลืองอีก

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนที่มีปัญหาฟันเหลือง และก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอย่ างไรให้กลับมาขาวๆ อีก วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ เ ค ล็ ดลั บ 5 อย่ างที่จะช่วยแก้ปัญหาฟันเหลือง ไม่กลับมาเหลืองอีก ไปดูกันว่าเ ค ล็ ด ลั บอะไรที่จะช่วยให้ปัญหาฟันเหลืองห า ยไป

ฟันเหลืองจากการเปลี่ยนสีของฟันจากภายนอ ก ( Extrinsic Discoloration ) คือ การเกิดคราบ บนชั้นเคลือบฟัน มักมีสาเหตุมาจากอาหาร เครื่องดื่มที่มีสี และบุหรี่

ยิ้ม ท ร ง เ ส น่ ห์ ต้องเริ่มจากฟั นที่ขาวสะอาด จึงไม่แปลกที่มีคนจำนวนไม่น้อยพร้อมจะควักเงินจ่ายเพื่อให้ฟั นกลับมาขาวใส แต่รู้หรือไม่ว่ามีวิธีทำให้ฟั นขาวแบบง่ายๆ ที่คุณทำเองได้ที่บ้านแทนที่จะเสียเงินให้ห ม อ ฟั น ลองหัน มาใช้วิธีฟ อ ก ฟั น ขาวแบบบ้านๆเหล่านี้ดู

1 ฟั น ข า วด้วยแครอท

แครอทอุดมไปด้วยวิต ามินซี ซึ่งช่วยป้องกันโ ร ค เ ห งื อ ก เหงือ กอักเสบ และฆ่ า แ บ ค ที เ รี ย ต้นเหตุของกลิ่นป า ก แครอทยังช่วยปรับมสมดุลของกรดและด่ า งภายในช่องป า กอีกด้วย

วิธีใช้แครอท เพียงแค่กินแครรอทดิบก็สามารถช่วยให้ฟั นข า วขึ้นได้ หรือถูฟั นด้วยแครอทดิบก็ได้

2 เบกกิ้งโซดา

เบกกิ้งโซดาจัดว่าเป็นส าร ฟ อ กฟั น ขาวที่ดีที่สุด และมักพบในย าสี ฟั นที่ทำให้ฟั น ข า ว เบกกิ้งโซดาช่วยปรับค่าความเป็นกรดในช่ อ งป า กและช่วยกำ จั ดครา บได้อีกด้วย

วิธีใช้ฟ อ ก ฟั นขาวด้วยเบกกิ้งโซดา ผสมเบกกิ้งโซดากับเกลือเล็กน้อย แปรงลงที่ฟั นด้วยแปรงสีฟั นประมาณ 2-3 นาที แล้วบ้วนออ กด้วยน้ำสะอาด

3 น้ำมะนาว

น้ำมะนาวเป็นกรดที่ทำหน้าที่เหมือนสา รฟ อ กขาวซึ่งจะช่วยทำให้ฟั นขาวขึ้น แต่ไม่ควรใช้เกินอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพราะอาจทำให้ฟั นผุได้

วิธีใช้ฟ อ ก ฟั น ข าวด้วยน้ำมะนาว ถูฟั นด้วยน้ำมะนาวหรือเปลือ กมะนาว ถ้าใช้น้ำมะนาวให้ผสมกับน้ำเปล่าในสัดส่วนที่เท่ากันก่อนใช้

4 ฟั เปลือ กกล้วย

คุณอาจจะแปลกใจ แต่เปลือ กกล้วยก็เป็นวิธีทำให้ฟั นข าวได้เช่นกัน เพราะมีส ารที่ช่วยให้ฟั นขาวหล า ยชนิด เช่น โพแทสเซียมและแคลเซียม

วิธีใช้เปลือ กกล้วย เพียงแค่ถูฟั นด้วยเปลือ กกล้วยอาทิจตย์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที ทิ้งไว้ 15 นาทีแล้วแปรงฟั นต ามปกติ

5 ใช้สตอเบอรี่

สตรอเบอรี่มีกรดม า ลิ ค ซึ่งผู้เชี่ยวช าญความงามระบุว่าเป็นส่วนผสมสำคัญใน ย า สี ฟั นที่ทำให้ฟั นขาว

วิธีใช้ ฟ อ ก ฟั นด้วยสตอเบอรี่ บดสตอเบอรี่ 1-2 ลูก นำไปทาฟั นทิ้งไว้สัก 2-3 นาที แล้วบ้วน หรือแปรงทื้ง

หากคุณอย า กให้ฟั นขาวเห็นผลได้เร็วหล่ะก็ คุณควรแปรงฟั นและขัดฟั นทุกวัน หลักเลี่ยงเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบ เช่น ช า กาแฟ และที่สำคัญคุณต้องไม่ สู บ บุ ห รี่ด้วยค่ะ

ที่มา krustory, smileandcodentalclinic