เหตุผล 6 ข้อ ที่คุณไม่ควรเล่น มือถือก่อนนอน

ไม่ว่าจะวัยเ ด็ ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้กระทั่งวัยสูงอายุ ตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหล า ยคนคงจะมีสมาร์ทโฟนกันคนละอย่ างน้อย 1 เครื่อง หรือใครอาจจะมีเป็นแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไปเลย แต่อาการเส พติ ดโลกออนไลน์

ทำให้เราใช้สมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่เพียงพูดคุยผ่านเสี ยงกันอีกต่อไป เมื่อเราต้องพิมพ์ ต้องจ้อง ต้องเลื่อนดูภาพไปมาตลอ ดเวลา แม้กระทั่งเวลาก่อนนอนบนเตียง ทำให้ภาพการเล่น มือถือในห้องนอนเป็นภาพที่คุ้นต า

ในยุคก่อนนั้น ปัจจัย 4 เป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัจจุบัน จะมีมือถือ เป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าจะตื่นนอน เช้า สาย บ่าย เย็น แม้กระทั่งก่อนจะเข้านอน แทบจะวางจากมือถือไม่ได้เลยล่ะ

ซึ่งบางคนถึงขั้นปิดไฟจะนอนแล้ว ก็ยังติดมือถือ เราจึงมาบอ กผลกระทบ ในการเล่น มือถือก่อนนอน เมื่อเวลาที่ปิดไฟแล้ว ว่าจะมีผลกระทบอย่ างไร

1. กล า ยเป็นคนชอบผัดวันประกั นพรุ่งเพราะเวลาได้จับโทรศัพท์ก็มักจะห้ามใจหยุดเล่นย าก ตอนแรกก็คิดไว้ว่าสัก 10 นาที

จะนอนแล้ว แต่พอเอาเข้าจริง เผลอผ่านไป 2ถึง3 ชั่ วโมงก็ยังไม่นอนสักที แล้วก็กล า ยเป็นว่านอนดึกตื่นสายซะงั้น ไปทำงานสายอีก

2. การเล่น มือถือในที่ที่แสงน้อย โดยเฉพาะตอนที่ปิดไฟจะนอนแล้ว ส่งผลต่อสายต าของเราโดยตรง สายต าจะ แ ย่ ลง เพราะด วงต าจะต้องทำงานหนัก

หากนอนตะแครงเล่นจะทำให้น้ำหนักไป ก ด ทั บ ต าอีกด้วย อาจจะทำให้ โ ล หิ ต ไปเลี้ยงบริเวณด วงต าไม่เพียงพอ สายต าก็จะสั้นกว่าเดิม

3. เ สี่ ย ง เป็น โ ร ค เ ค รี ย ด เ รื้ อ รั ง ช่วงก่อนเข้านอน ส มองของเราควรได้รับการพักผ่อน ไม่ควรที่จะมีข้อมูลอะไรมาป้อนเข้าส มอง เพราะในมือถือนั้น มีข่าวสารมากมาย บางทีก็มีเ รื่ อ งเ ค รี ย ด ให้รับรู้ก่อนนอน ส ม องเครียด ระบบ โ ล หิ ต มีปัญหา เ สี่ ย ง เป็น โ ร ค ก ร ะ ดู ก ค อ และ ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง มีปัญหา และ เ ค รีย ด เ รื้ อ รั ง ต ามมาด้วย

4. เวลาเล่น มือถือก่อนนอน แสงไ ฟสีฟ้าจะทำให้เรานอนหลับ ย าก กล า ยเป็นคนนอนดึก และเมื่อนอนดึกบ่อยๆ ก็จะส่งผลให้ผิวเสี ย ไม่มีความสดใส ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง

5. คุณภาพการนอนลดลง พฤติก ร ร มการปิดไฟแล้วมาเล่น มือถือก่อนนอน เป็นการที่รบกวน ด วงต าและส ม อ งอย่ างมาก แทนที่จะได้นอนพักผ่อนกลับถูกกระตุ้นให้ทำงานด้วยการเล่น มือถือ ทำให้นอนไม่หลับ ตื่นเช้าก็จะมีอาการ ง่ ว ง ซึ ม พักผ่อนไม่เต็มที่

6. เป็นอั น ต ร า ย ต่ อ ไ ต การเล่น มือถือส่งผลต่อระบบภายในร่างกายอย่ าง ไ ต และทำให้ ผ ม ร่ ว งด้วย นอ กจากนี้ยังส่งผลให้อารมณ์ ห ด หู่ ได้ง่ายด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้น มีประโยชน์มาก แต่ก็มีผลเสี ยอย่ างมากเหมือนกัน หากใช้ไม่ถูกวิธีและใช้มากเกินไป หากใครมีพฤติก ร ร มเล่น มือถือก่อนนอน ให้เปลี่ยนซะก่อนที่จะส่งผลต่อร่างกายในระยะย าว

ที่มา  san-sabai