เส้นล า ยมือ บ่งบอ กถึงบุคลิกและความรักของคุณได้

พูดถึงเรื่องความรักหล า ยๆคน มักจะอย ากรู้ว่าความรักของตัวเองนั้นเป็นแบบไหน ซึ่งหล า ยคนที่เมื่อเวลาไปดูด ว งก็มักจะถามถึงกันแทบทุกคนเกี่ยวกับความรักหรือเกี่ยวกับคนรัก แต่วันนี้เราจะพาคุณมาทำนา ยทั้งเรื่องความรักและนิสัยบุคลิกของคุณกัน ว่าเป็นยังไง ด้วยการดูจากเส้นล า ยมือ

เส้นล า ยมือ เพียงแค่เส้นหัวใจเส้นเดียว ก็สามารถทำนา ยนิสัยและความรักของตัวคุณเองไ ด้แล้ว เส้นหัวใจนั้นหรือที่เรียกกันอีกอย่ างว่าเส้นความรัก ไม่เพียงแต่สามารถบ่งบอ กเรื่องของความรักคุณ ได้

แต่มันยังสามารถบ่งบอ กว่าคุณเป็นคนประเภทไหน มีนิสัยใจคอเป็นอย่ างไรถ้าไม่เชื่อก็ลองยื่น มือซ้ายของคุณ ออ กมาเช็คดูว่าจะไม่จริงหรือเปล่า หรือว่าแ อบมองคนข้างๆ ดูก็ได้ว่าเขามีเส้นล า ยมือเป็นอย่ างไร

แล้วมาเปรียบเทียบ กับด ว งชะต าเส้นล า ยมือทั้ง 4 ข้ อนี้ดู ดูต ามภาพทั้ง 4 ภาพ เ ห็นหัวใจของคุณใกล้เคียงกับภาพใดมากที่สุด แล้วลองเปรียบเทียบดูดีๆ จะมีคำตอบอยู่ด้านล่าง

1 คุณเป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือ เห็นอ กเห็นใจผู้อื่น คนนั้นเป็นคนที่มีจิต ใจดีจริงๆ ในสายต าเพื่อนของคุณ คุณเป็นคนที่อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโด ยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ถ้าเพื่อนคนใดเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากตัวคุณเองนั้น คุณก็พ ร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนโดยเต็มที่ แต่แปลกมากสำหรับบางคน เขาจะมองว่า คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อใจสักเท่าไหร่

สำหรับความรักแล้วนั้นคุณเป็ นคนที่รักเดียวใจเดียว ไม่ชอบพูดคุยกับใครที่มีเจ้าของแล้ว เพราะเ ชื่อว่า มันอาจจะเป็นตราบาปให้กับคุณไปตลอ ดชีวิตก็ได้อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคน รอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอ กันด้วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตล อ ดวัน

2 คุณเป็นผู้ประเภทที่ว่าตั้งใจทำงาน มากๆ คุณเป็นคนที่รั กในเรื่องของการมีอิสระ เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัว ในเรื่องงานนั้นควร จะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่าผู้อื่น

เป็นคนที่มีบุคลิกชัดเจน เป็นคนที่สามารถเป็นผู้นำค นได้ เมื่อคุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต หรือเป้าหมายใดๆ ก็ต าม คุณ จะไม่ลังเลต่อเป้าหมายนั้นโดยเด็ดข า ด

เพราะคุณเชื่อว่า ความพย าย า มและความตั้งใจของคนนั้น จะเป็นแรงผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ และมีอ นาคตได้ที่ดีอย่ างแน่นอน สำหรับความรักคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้บ้างเล็กน้อย อา จจะมีบ้างบางครั้งที่คุณคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว

แต่บางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ไ ด้ เลี่ยงหัวใจตัวเองไม่ได้จริงๆ อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นกันด้วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตลอ ดวัน

3 คุณเป็นพวกความอ ดทนสูง คุณเองนั้นสามารถทนต่อความย ากลำบากได้ เป็นคนที่มีความอ ดทนสูงมากกว่าผู้อื่น มักจะมีความพย าย ามและจะ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังมีจิตใจที่ดีและงดงาม

ชอบช่ วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลหรือเจตนาใดๆ คุณจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้คนรอบข้ างของคุณมีรอยยิ้ม แม้ว่าตัวเองจะเก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้กับตัวเอง คุ ณมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป

เรื่องควา มรักของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะผิ ดหวังมาตลอ ด มัก จะโดนหลอ ก เป็นพวกที่ชอบโดนให้ความหวังสูง แล้วอยู่ๆ ก็โดนทิ้ง ความรักของคุณมักจะเป็นเช่นนี้มาตลอ ดทั้ง 3 ปี แต่เชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่งคุณจะพบเจอ กับคนที่ดี คนที่ลงตัวกับคุณ

แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ดีหรือร ว ยที่สุด แต่เขาจะเป็นคนที่พอ ดีสำหรับคุณอย่ างแน่นอน อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอ กันด้วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตลอ ดวัน

4 คุณเป็นคนที่โหยหาความสุขและเงิน ตัวคุณเองนั้น มีลักษณะนิสัย ดีเป็นคนสงสัยและคิดมาก มักจะทำอะไรจะเป็นคนที่มีคำถามอยู่เสมอ เป็นคน ที่โดนหักหลังบ่อย

เป็นคนที่โดนเพื่อนแสดงความเป็น มิตร แต่จริงๆ เข้ามาใ นฐานะศัตรู เข้ามาเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะ หลั งจากที่พบเจอ กับเรื่องราวที่ไม่ควรจะเป็น คุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง

เป็นคน ที่หาเงินได้ไว แต่จะต้องแลกมาด้วยความสามารถและหย าดเหงื่อของตัวคุณ เอง ความรักของคุณนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นคนเอาแต่ใจบ้าง บางครั้งคุณก็รู้สึ กว่าอย ากอยู่คนเดียวมากกว่

ใช้ชีวิตตัวคนเดียวจากสุขสบายมากกว่ามีคู่ บา งอารมณ์ก็อย ากที่จะมีคู่คอยเคียงข้าง คอยให้คำปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือ อารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงลง จับทางไม่ถูกจริงๆ อ่ า นแล้วตรงกับตัวเองและคน รอบข้าง อย่ าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอ กันด้วยนะ ขอให้โชคดีมีชัย พบความเจริญตล อ ดวัน

ที่มา   stand-smiling