เวลาคบ ใ ค ร สักคน ต้องอย่ าใช้แค่หั วใ จ เ ลื อ ก รัก แต่จงใช้ ส ม อ ง ไตร่ ต ร อ งด้วย

เวลาคบ ใ ค ร สักคน ต้องอย่ าใช้แค่หั วใ จ เ ลื อ ก รัก แต่จงใช้ ส ม อ ง ไตร่ ต ร อ งด้วย

ทำมัย ยิ่งเป็นคนดี ถึงยิ่งโดนเอาเปรียบ ได้ยินคำว่า ทำบุญคนไม่ขึ้น มาตั้งแต่เ ด็ ก โตขึ้นถึงได้รู้ว่า โลกนี้มันก็เต็มไปด้วยคนที่ทำบุญคนด้วยกันไม่ขึ้นทั้งนั้น ทำดีแต่ยิ่งโดนคนม อ งข้าม ทำดีแต่สุดท้ายเขาก็ทำร้ ายเรา เอาเราไปนิ นท า

ทำดีแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้รักเรา แล้วเราจะเป็น คนดี กันไปทำไม เราต้องร้ าย ต้องแรงถูกมั้ย ถึงจะอยู่รอดในสังคม ปัญห าแบบนี้ บางทีก็ไม่ได้อยู่ที่ ความดี หรอก อยู่ที่ คน ล้วนๆ เราและเราต้องเข้าใ จว่า

1 ทำดีได้ แต่ต้องไม่ ฆ่ าตัวเอง

อย่ าเ ล วถึงขนาดฆ่ าคนอื่น แต่ก็อย่ าดีจนฆ่ าตัวเอง ทำดีต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็น คนจริงๆ ของเราด้วย ไม่ใช่เป็นความดี ความเสี ยสละที่เราจำมาจากเทพนิย าย หรือละคร

เพร าะในชีวิตจริง มันจะเป็นการเปิดทางให้เราโดนเอาเปรียบจากคนไม่ดี คนดีไม่ใช่คนโ ง่ คนดีไม่จำเป็นต้องซื่ อหรือยอมโด น ห ล อ ก การทำดีของเราต้องไม่ทำให้ตัวเองเดื อ ดร้ อ นนะ

2 โลกไม่ได้เ ห วี่ ย งแต่คนดีๆ มาเจอเรา

เอาจริงๆ โลกมันก็เ ห วี่ ย งเราไปเจอคนทุกประเภทนั้นแหละ ดีเกินร้อย เล วเกินล้ านก็มี ดีกับเราวันนี้ พรุ่งนี้เ ล วใส่เราก็เยอะ ในเมื่อเราเอาแน่เอานอuกับ คน ไม่ได้ ที่ต้องโฟกัสคือ เวลาจะทำดีกับใคร อ ย่ าใช้แค่ใ จ ใช้ ส ม อ งด้วย เลือกคนที่จะทำดีด้วยนิดหนึ่ง ดูให้ชั วร์ว่าใครควรจะได้รับความดีจากเราไปแค่ไหน เราลิมิ ตได้นี่ บางทีที่เราทำบุญคนไม่ขึ้น เพร าะเราอาจเลืoกทำไม่ถูกคนรึเปล่า

3 ปล่อยให้คนไม่ดีเป็นบทเรียนที่ดี

คนทุกคนผ่านเข้ามาในชีวิ ตเพื่อสoนอะไรบางอ ย่ างกับเรา บางทีก็เรื่องความรัก บางทีก็เรื่องความไว้ใ จ แล้วเราเองก็สอบตกบ้าง ผ่านบ้าง มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ปล่อยผ่านได้ ก็ปล่อยผ่านไปบ้าง

ไม่ต้องเก็ บเอาคน เ ล วทุกคนมาสะสมเป็นคอลเล็คชั่นไว้ในหัว มันร ก หน้ าที่ของเราคือ เรียนรู้และเติบโตจากคนที่เข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่า สุดท้าย อ ย่ า ทำดีให้พอ เพร าะมันจะไม่มีทาง พอ แต่ควร ทำให้พอดี คือเป็นผู้ให้และผู้รับที่ พอดี

4 ไม่เสมอไปว่าทำดีกับใคร แล้วจะได้รับสิ่งดีๆ กลับมา

ได้ยินมาเยอะว่า ความรัก ความไว้ใ จ ไม่ใช่ sางวัลตอบแทนความดี เราอ ย ากให้เขาแคร์ เราอ ย ากให้เขาชoบ เราไม่อ ย ากโดนเ ก ลี ย ด เราเลยทำดีใส่รั วๆ เพร าะถูกสoนมาว่า ทำดีต้องได้ดี เด้ออ แต่ ทำดีได้ดี มันก็ไม่ต่ างกับ 1 บวก 1 ต้อง เท่า 2 ไง แล้วเราเอาสมการ ต า ย ตัว แบบนี้มาใช้กับ คน ได้เหรอ เราไม่สามารถบังคับใ จใครให้คิด ให้รู้สึกยังไงกับเราได้เลยนะ

เพร าะงั้น อย่ าทำดีให้ใครดู เลย แต่ให้เราทำดีเพร าะมันดี มันถูก และเพร าะเรายังเป็นคนดี บางคนบอกว่า ทีพวกทำดีสร้างภาพมันยังได้ดีเลย ถ้าคิดจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนกลุ่มนั้น ก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่อง ความดี แล้ว เพร าะเราก็รู้นี่ ว่าที่เขาทำมันไม่ใช่สิ่งที่ดี

ขอบคุณที่มา คิดเป็น