เลือ กแตงโม ชิ้นที่อย ากกิน มากที่สุด มา 1 ชิ้น บอ กตัวตนที่แท้จริงของคุณได้

หล า ยๆ คนมักที่จะกินผลไม้ที่ตัวเองชอบกันเป็นส่วนใหญ่ วันนี้ใครที่ชอบกินแตงโม เราจะพาคุณไปค้นหาตัวตนจากชิ้นแตงโมที่คุณชอบกิน มากที่สุด ให้คุณเลือ กชิ้นแตงโมงที่อย ากจะกิน มา 1 ชิ้น เมื่อเลือ กได้แล้ว ไปอ่ านคำทำนายตัวตนที่แท้จริง พร้อมๆ กันค่ะ

แตงโมชิ้นแรก

แตงโมอันนี้มีความหมายถึงความฉลาดคุณเป็นคนที่ชอบสังเกต เฝ้าคิดวิเคราะห์เป็นคนดีมีน้ำใจ มีความเมตต าต่อคนรอบข้างแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ต ามถึงอย่ างนั้นคุณก็เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ในบางครั้งคุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นของใคร

โดยลักษณะนิสัยภายนอ กของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแม้การพูดจาในบางครั้งอาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใคร ด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาด คุณมักจะแสดงออ กให้คนอื่นรู้ว่าคุณ

เป็นคนที่รู้น้อย บางครั้งก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ลักษณะนิสัยภายในจิตใจของคุณแท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับความรู้สึก นึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอเพียงแต่คุณไม่ค่อยจะแสดงออ กให้ใครได้

รู้เวลาได้รักใครสักคนนึงก็จะรักอย่ างถึงที่สุดแต่ถ้าหากหมดรักใครสักคนนึงแล้วคุณก็จะไม่สนใจใยดีอะไรเลยเพรา ะคุณรู้ว่าคนที่ทิ้งคุณไปเขาจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิม และแน่นอนว่าถ้ากลับไปชีวิตก็ไม่ได้มีความเจริญไปไหนเลย

แตงโมชิ้นที่ 2

สำหรับใครที่เลือ กแตงโมจานนี้มันมีความหมายว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิดในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่คุณเลือ กที่จะมีระเบียบแบบแผน มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย คุณมีนิสัยแบบผู้ใหญ่ เวลาจะคิดจะทำอะไรจะต้องได้ข้ อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ

คุณเป็นคนที่ไม่เชื่อใจอะไรใครง่ายๆคุณเชื่อในข้ อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปาก คุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง ไม่เกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อยลักษณะเช่นคุณนั้นมักเหมาะกับการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ต ามแต่ในบางครั้งคุณก็มีลักษณะหัวสูงเช่นกัน หาเงิน มาได้เท่าไหร่คุณก็ใช้มากกว่าครึ่งเสมอ

แต่ก็ไม่เคยเดือ ดร้อนใครสำหรับในเรื่องของความรัก หากคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็คุณก็จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่เมื่อใดก็ต ามที่คนรักของคุณผิ ดคำพูดผิ ดคำสัญญา

ที่เคยให้ไว้และมันเกินกว่าเหตุที่คุณรับได้คุณจะไม่ขอร้องให้เขากลับมาเลยเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและจริงจังกับความรักเป็นที่สุดแต่ก็มีในบางครั้งที่คุณก็คิดว่าการอยู่คนเดียวมันก็ดีกว่าอยู่เป็นคู่เหมือนกัน

แตงโมชิ้นที่ 3

คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ างที่ผ่ านเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่มีเซ้นในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดในช่วงวินาทีข้างหน้าหรือวันต่อไปคุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆ ได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ สำหรับในที่ทำงานเรียกได้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียว

เพียงแต่คงเป็นคนที่ขี้อายไปหน่อย ไม่ชอบแสดงออ กต่อหน้าคนอื่นลักษณะนิสัยของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมา คิดอย่ างไรก็พูดออ กไปอย่ างนั้นแต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ช าญฉลาดจะพูดในสิ่งที่ไม่ทำให้ใครเดือ ดร้อนและไม่ทำให้ตัวองเดือ ดร้อน

แม้ว่าลักษณะภายนอ กของคุณจะเป็นคนเงียบๆแต่เพื่อนสนิทของคุณมักบอ กว่าถ้าหากคุณได้อยู่ใกล้ใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะก็บอ กเลยว่าคุณเป็นคนที่สนุก เวลาทำอะไร ก็จะทำจริงจังอยู่เสมอ

ใช้ชีวิตแบบเต็มที่สำหรับในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่ชอบคุยกับใครหล า ยคน หากจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีกิ๊ก มีคนอื่น คุณจะถามเพียงแค่ 2 ครั้ง จะให้อภั ยเพียงแค่ไม่เกิน 2 ครั้ง

หากมีครั้งที่ 3 คุณจะขอบายเลยทันทีเรียกได้ว่าลักษณะนิสัยภายนอ กและตัวตนที่แท้จริงของคุณแตกต่างกันจริงๆเวลาจริงจังอะไรคุณก็จะจริงจังอย่ างถึงที่สุด

แตงโมชิ้นที่ 4

คุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่ชอบในเรื่องของความมั่นคง เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่นคุณเป็นคนที่มีความลับอยู่ในตัวสูง เก็บความลับไว้ได้เป็นอย่ างดี แม้ว่าลักษณะภายนอ กของคุณจะดูเป็นคนซื่อๆก็ต าม แต่ด้วยความซื่อของคุณนี่แหละทำให้ใครหล า ยคนที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจ

คุณเป็นคนที่มีเมตต า มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอคุณไม่สนใจเลยว่าคนไหนจะมาจากที่ใด เขาจะดีหรือไม่ดีอย่ างไร คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ หากใครได้ร่วมงานกับ

คุณจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนที่จริงจังแม้ว่าลักษณะภายนอ กจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจัง มากไปหน่อยก็ต าม แต่มันก็เป็นการดีที่ทำให้หล า ยสิ่งหล า ยอย่ างพัฒนาได้ และจบลงด้วยดีเสมอสำหรับในเรื่องของความรัก

ถ้าหากคุณได้รักใครสักคนนึง คุณจะทุ่มเทเต็มที่ คุณจะทำทุกวิถีทางให้รักอยู่กับคุณนานๆคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่ างเท่าที่คุณทำได้ทำเพื่อความสุขและคนรอบข้างถ้าหากวันใดวันหนึ่งคนรักของคุณผิ ดคำพูดผิ ดคำสัญญา

แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ซื่อๆ ก็ต าม แต่คุณก็คิดได้ว่าถ้าหากคนรักของคุณเลือ กที่จะไปแล้วล่ะก็ก็ขอให้ไปเลยไม่ต้องกลับมาถือว่าในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่เด็ดข าดจริงๆ

ที่มา khoddeeja