เลือ กอุโมงค์ที่อย ากเดินเข้าไป จะบอ กถึงความเป็นตัวคุณได้ทั้งหมด

คุณอย ากจะเดินในเส้นทางไหน เรามีอุโมงค์ให้เลือ กอยู่ 4 เส้นทาง ให้เพื่อนๆเลือ กเดินเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง ซึ่งเส้นทางอุโมงค์ที่เพื่อนๆเลือ กนั้น จะบอ กถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆ บอ กได้หมดเลยนะว่าจริงแล้วลึกนั้นเพื่อนๆนั้นเป็นคนแบบไหน ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเลือ กอุโมงค์ที่อย ากเดินเข้าไปกันดีกว่า จะได้รู้ถึงความแม่น ว่าจะตรงใจแค่ไหน

อุโมงค์หมายเลข 1

คุณเป็นคนที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอย่ างมากและต้องการอิสระที่จะทำอะไรด้วยวิ ธีการของคุณเอง เส้นทางที่กำหนดเองได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการ และคุณจะไม่ชอบทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองเลย คุณมีความเป็นตัวของตัวเองอย่ างมากและอาจค่อนข้างดื้อรั้น แต่กระ

นั้นคุณก็ไม่ชอบเผชิญหน้า คุณจะต่อต้านอย่ างเงียบๆมากกว่าที่จะปะทะไปตรงๆ คุณไม่ชอบความเร่งรีบ แต่ชอบที่จะละเมียดละไมกับชีวิต และมีความพอใจกับชีวิตมากจนแทบไม่มีสิ่งอื่น มาดึงความสนใจของคุณได้

อุโมงค์หมายเลข 2

ถ้าเลือ กได้ คุณชอบเดินทางคนเดียว เพราะคุณชอบที่จะสังเกต คิด และแยกแยะอะไรก็ต ามที่เข้ามาในความคิดของคุณ เส้นทางสำหรับเดินคนเดียวเป็นทางที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณ หากต้องมีผู้ร่วมทางด้วยคุณก็ต้องการเวลาที่จะพักคนเดียวสักหน่อย

คุณเป็นคนที่เฉียบแหลมและมองโลกในแบบที่แตกต่าง คนอื่นๆก็อาจจะได้ไอเดียดีจากอีกแง่มุมของคุณ แม้คุณออ กจะสันโดษแต่คุณก็เป็นคนที่เข้าอ กเข้าใจผู้อื่นได้ดี และสามารถพูดคุย หารือด้วยได้

อุโมงค์หมายเลข 3

คุณจะก้าวไปข้างหน้าเสมอแม้จะเป็นเส้นทางที่ยังไม่เคยไปมาก่อน คุณจะเดินไปก่อนและค่อยรู้ว่าจะพบกับอะไรต ามมาทีหลัง ชอบลองผิ ดลองถูก คุณมักเป็นคนแรกๆที่สำเร็จ ทิ้งประสบการณ์ให้คนที่อยู่ข้างหลังต ามมา หรือไม่ก็เป็นคนแรกๆที่ล้มเหลว ทิ้งกรณีศึกษาไว้ให้คนข้างหลังหลีกเลี่ยง

เส้นทางที่คุณชอบมักเป็นเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและน่าตื่นเต้น เพราะคุณมักถูกดึงดูดเข้าสู่สิ่งที่ยังไม่รู้ ดูจากภายนอ กคุณมักจะให้ความรู้สึกในเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี แต่ในจิตใจของคุณก็มีช่วงที่อ่อนแอและบอบบางอยู่ คุณเฝ้ารอและหวังที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้อื่น

คุณเป็นคนที่ไว้ใจได้ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ ก็จะยอมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ให้คุณฟัง คุณชอบที่จะยื่น มือช่วยเหลือคนอื่นๆ แต่กลัวจะมีปัญหามากมาย เพราะฉะนั้นจะพย าย ามพึ่งพาตนเองมากกว่า

อุโมงค์หมายเลข 4

ดูจากภายนอ กคุณเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็งมาก แต่ส่วนลึกภายในจิตใจคุณกลับเป็นคนอ่อนโยนอย่ างน่าตกใจ คุณเป็นคนที่ไม่สามารถทนต่อ การทรยศหรือหลอ กลวงของคนอื่นได้ คุณหวังที่มีเพื่อนที่จริงใจ สามารถเชื่อถือได้ในกรณีฉุกเฉิน คุณจะเป็นคนที่ขี้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ผลสุดท้ายอาจเป็นเพราะตัวคุณเองที่รู้สึกท้อแท้และถดถอย ทำให้อะไรๆ ไม่ได้ดีขึ้น

ที่มา  tainisai